refik.in.ua 1


VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець

року

нараховано

(створено)

додаткові

відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

-1

-

-

-

-

-

-2

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

-

-

-

-

-
-

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих

750

-

-

-

-

-

-

-
760

-

-

-

-

-


-

-
770
-

-

-

-

-

-

Резерв сумнівних боргів

775

295
-
-

-

104

Разом

780

294
-
-

-


102


VIII, Запаси

Найменування показника

Код

рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення

чистої

вартості

реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800


Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810


Паливо

820


Тара і тарні матеріали

830


Будівельні матеріали

840


Запасні частини

850


Матеріали сільськогосподарського призначення

860
Поточні біологічні активи

870


Малоцінні та швидкозношувані предмети

880


Незавершене виробництво

890


Готова продукція

900


Товари

910

Разом


920

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:відображених за чистою вартістю реалізації

(921)
переданих у переробку

(922)
оформлених в заставу

(923)
переданих на комісію

(924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

3 рядка 275 графа 4


Балансу запаси, призначені для продажу

(926)
Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець

року

нараховано

(створено)

додаткові

відрахування

1

2

3

4

5

6


7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

-1

-

-

-

-

-

-2

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

-

-

-


-

--

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих

750

-

-

-

-

-

-

-
760

-

-

-


-

-

-

-
770
-

-

-

-

-

-

Резерв сумнівних боргів

775

295
-
-

-

104

Разом

780

294
-


-
102


VIII. Запаси

Найменування показника

Код

рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення

чистої

вартості

реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби


810


Паливо

820


Тара і тарні матеріали

830


Будівельні матеріали

840


Запасні частини

850


Матеріали сільськогосподарського призначення

860

Поточні біологічні активи

870


Малоцінні та швидкозношувані предмети

880


Незавершене виробництво

890


Готова продукція

900


Товари

910
Разом

920

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:відображених за чистою вартістю реалізації

(921)
переданих у переробку

(922)
оформлених в заставу

(923)
переданих на комісію

(924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)


3 рядка 275 графа 4

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".