refik.in.ua 1

ЯК ВИЗНАЧИТИ ФІКСОВАНУ СУМУ ІНДЕКСАЦІЇ, ЯКЩО ВІДПРАЦЬОВАНО НЕПОВНИЙ МІСЯЦЬ?

Баланс-бюджет, №32(391)б 6 серпня 2012р.
Як правильно визначити фіксовану суму індексації зарплати працівника, який у місяці підвищення (з 01.07.12 р.) посадового окладу був у відпустці і відпрацював лише 3 дні?
При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Порядком, затвердженим постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі - Порядок № 1078), з урахуванням змін, унесених постановою КМУ від 13.06.12 р. № 526 (далі - Постанова № 526).

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 місяць, у якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються. Обчислення індексу для подальшої індексації починається з наступного за базовим місяця.

Зауважимо, що згідно зі змінами, унесеними до Порядку № 1078 Постановою № 526, місяць підвищення зарплати вважається базовим незалежно від того, чи перевищує таке підвищення суму індексації, яка мала бути нарахована.

Якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше від суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, то в базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Отже, необхідно визначити таку фіксовану суму індексації зарплати липня.

Звертаємо увагу, що в разі якщо працівник не відпрацював повного робочого місяця, фіксована сума індексації нараховується йому лише за фактично відпрацьовані робочі дні.

Нариклад, заробітна плата (посадовий оклад) працівника 10-го тарифного розряду з 01.07.12 р. підвищилася на 15 грн. (1 460 грн. - 1 445 грн.), а сума індексації, що мала бути нарахована в цьому місяці, становить 380,19 грн. (1 102,00 грн. х 34,5 %, де:


1102 грн. - розмір прожиткового мінімуму, уста­новлений для працездатної особи станом на 01.07.12 р. (Закон від 22.12.11 р. № 4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік»);

34,5 % - величина приросту індексу споживчих цін у липні 2012 року, якщо попереднім базовим місяцем є жовтень 2008 року (див. «БАЛАНС-БЮДЖЕТ», 2012, № 29, с. 28)).

Оскільки сума підвищення зарплати (15 грн.) менша від суми індексації (380,19 грн.), фіксована сума індексації липня за умови повністю відпрацьованого місяця становить 365,19 грн. (380,19 грн. - 15,00 грн.).

Ураховуючи що працівник відпрацював у липні лише 3 робочих дні, фіксована сума індексації, яку він отримає за цей період, дорівнюватиме 47,63 грн. (365,19 грн. : 23 р. д. х 3 р. д.).

У разі якщо в місяці не відпрацьовано жодного робочого дня, фіксована сума індексації за такий місяць не виплачується, але в наступному вона буде виплачена в повному обсязі за умови повністю відпрацьованого місяця.

Жанна ЛАВРЕНТЬЄВА, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Міністерства соціальної політики України