refik.in.ua 1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 08.06.2012 1/9-439
Керівникам вищих навчальних закладів


I-IV рівнів акредитації, підпорядкованих

Міністерству освіти і науки, молоді та

спорту України


Щодо підготовки статистичної форми 5-ВО

“Показники соціального та економічного розвитку України”


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 “Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для одержання потреб і контролю за їх виконанням” просимо до 10 серпня 2012 р. подати до Міністерства статистичні дані за формою 5-ВО “Показники економічного і соціального розвитку України на 2013 рік”, заповнену за всіма джерелами фінансування.

При формуванні проектних показників державного замовлення просимо врахувати зміни щодо фінансування вищої освіти, що передбачені у державному бюджеті, регіональні потреби у фахівцях з вищою освітою та потреби промислово-виробничих галузей загальнодержавного значення.

Обсяги державного замовлення на прийом та випуск молодших спеціалістів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. № 758 від 09.09.2009 р. № 990, від 23.09.2009 р. № 994 та від 26.05.2010 р. № 365.


Обсяги прийому бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1193, від 25.06.2008 р. № 565, від 23.07.2008 р. № 660, від 09.09.2009 р. № 990, від 03.02.2010 р. № 107, від 02.03.2010 р. № 264, від 26.05.2010 р. № 365, від 17.03.2011 р. № 267 та від 01.06.2011 р. № 576.

Обсяг прийому спеціалістів та магістрів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” із змінами, внесеними згідно з постановами кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р. № 267, від 18.05.2011 р. № 516 та від 01.06.2011 № 576 та відповідно до Таблиці відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006, затвердженої наказом МОН від 09.11.2010 р. № 1067 “Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787”.

Вищим навчальним закладам I-IV рівнів акредитації форму 5-ВО на паперових носіях (1 прим.) необхідно надіслати до Департаменту вищої освіти, а інформаційну базу даних, підготовлену з використанням програмного комплексу АРМ, на електронну адресу Міністерства: ministry@mon.gov.ua та на магнітних носіях.

Форми на паперових та магнітних носіях необхідно надсилати за підписом керівника вищого навчального закладу та головного бухгалтера, засвідчених печаткою вищого навчального закладу, із зазначенням прізвища і телефону виконавця.

Консультативну допомогу щодо підготовки форми можна отримати за телефонами: 236-21-69, 486-13-16 та 486-71-98.


Перший заступник Міністра Є. М. Суліма