refik.in.ua 1

УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

ЗАЯВКА № __________

на участь в аукціоні

«___» ___________ 201_ р.

реєстраційний номер учасника

№ ___

Тип

заявки

КУПИТИ


Прошу зареєструвати мене учасником аукціону з продажу майна ___________________________________________________________________ .

Аукціон відбудеться «____» _______ 201_ року о _____.00 год. за адресою: __________________________________________________ .
п/п

Номер лоту

Найменування майна та його характеристика

Місцезнаходження майна

Початкова вартість лоту,

грн., в т.ч. ПДВ
ВСЬОГО
Додається:

  1. Копія платіжного документа за оплату реєстраційного внеску.

  2. Копія платіжного документа за оплату гарантійного внеску.

Реквізити учасника:

_______________________________________

(П.І.Б)

Адреса: ________________________________

_______________________________________

Паспорт: серія________№________________

виданий________________________________

_______________________________________

від «_____»_________________________року

ід.номер: ______________________________

конт.тел._______________________________

З порядком проведення аукціону, умовами участі в аукціоні, фізичними, юридичними та фінансовими сторонами об’єкту продажу ознайомлений, претензій не маю.

Учасник ___________________________/__________________________ /


М.П.

Зареєстровано «_____» _________________201_ р. ______________/________________________/