refik.in.ua 1

УДК 621.317.44ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МАГНІТНИХ ПОЛІВ РІЗНИХ ФОРМ


В РОБОЧІЙ ЗОНІ МАГНІТОТЕРАПЕВТИЧНИХ АПАРАТІВ
М.Ф.Терещенко,

НТУУ”КПІ”, Науково-дослідний центр ТОВ „Агфар” м. Київ, Україна
Важливою характеристикою поля в магнітофізіотерапевтичних апаратах

(МФТА) являється форма магнітного поля в робочій зоні приладу. Так під час випробування магнітотерапевтичних приладів і атестації їх органами стандартизації при передачі в серійне виробництво, а також в період використання МФТА в медичній практиці виникає потреба в точному вимірюванні параметрів магнітної індукції В(t) різних форм в робочих зонах генерації полів. Це може бути мідні контури , кільця Гельмгольца , магнітопроводи терапевтичних апаратів. Сучасний розвиток вимірювальної техніки визвав необхідність створення нормованих значень різних форм змінних магнітних полів (ЗМП) в широкому частотному і динамічному діапазонах. Створення таких полів необхідно і для метрологічної повірки вимірювальних приладів, таких як тесламетри, і для розробки зразкових магнітних генераторів для атестації магнітотерапевтичної апаратури, і для робочих засобів вимірювання – тесламетрів синусоїдальних і імпульсних полів.

Для формування зразкового сигналу використовується аналогові, аналого-цифрові і цифрові перетворювачі сигналу. Цей сигнал підсилюється і подається в зразкову міру магнітної індукції (МІ). Але для досягнення значення одиниць Тесла потрібно значні потужності генератора, малі частотні і динамічні діапазони в, основному, синусоїдальної форми.

При збільшенні динамічного діапазону використовуються кільця з феромагнітним стержнем. Але при цьому виникає нелінійна залежність магнітної індукції між полюсами електромагніту В(t) = f [I (t)] від значення параметрів струму I (t), який проходить по кільцю, а також великі викривлення форми поля по відношенню до форми струму I (t).

Ще один із принципів, що використовується для створення змінних магнітних полів різних форм базується на дискретній зміні значення магнітної індукції шляхом дискретизації значення струму в зразковій мірі МІ. Для цього метода характерно незначний динамічний і частотний діапазони, так як в зразковій мірі магнітна індукція В(t) = Kв I(t) змінюється по аперіодичному закону на кожній ступені дискретизації.


Для розширення динамічного і частотного діапазонів генерації нормованих значень змінних магнітних полів різноманітних форм оптимально використовувати, запропонований нами метод генерації дискретними ступенями постійного струму живлення зразкової міри МІ, при якому створюють коливальний режим струму в зразковій мірі, а початок дискретних змін струму створюють в момент часу tк який відповідає першому піковому значення струму в мірі магнітної індукції.

Суттєвою відмінністю запропонованого метода є значне розширення динамічного і частотного діапазонів генерації нормованих значень магнітної індукції за рахунок використання явищ квазірезонансів напруги чи струму в опорі – зразковій мірі магнітної індукції з блоком керованих конденсаторів.

Це дозволило більш чим в два рази збільшити динамічний і частотний діапазони, виконати адаптивну апроксимацію форм ЗМП.

Формування змінних магнітних полів різних форм, магнітна індукція.