refik.in.ua 1
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ


МЕТОДИКА

КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ТА КОНСТРУКТИВНО СХОЖИХ З НЕЮ ВИРОБІВ


КИЇВ - 2004  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ.

1.1.1. Холодна зброя - предмети та пристрої, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового завдання шляхом безпосередньої дії тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень, дія яких заснована на використанні м’язової сили людини.


2.1. Визначення належності до холодної зброї.

Належність до холодної зброї визначається за наявністю у предмета (пристрою), який знаходиться на випробуванні, сукупності таких загальних криміналістичних ознак:

- призначеності для ураження цілі;

- придатності для неодноразового ураження цілі.

Всі інші предмети (пристрої), у яких повністю або частково відсутня хоча б одна з цих загальних ознак, до холодної зброї не відносяться.


3. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ


3.1. Цією Методикою встановлюються такі загальні техніко-криміналістичні вимоги до холодної зброї.

3.2. Клинкова холодна зброя, комбінована холодна зброя з клинком (клинками):

3.2.1. мінімальна довжина клинку – не менше, як 90 мм. Довжина клинків визначається вимірюванням відстані від вістря до обмежувача або утику руків'я.

3.2.2. мінімальна товщина клинку – не менше, як 2,6 мм. Вимірювання товщини клинка провадиться у найтовщому його місці.

3.2.3. мінімальна твердість клинку, що виготовлений промисловим способом із вуглецевістої сталі – не менш, як 50 HRC (при відсутності ДСТУ, ТУ, якими встановлені інші значення твердості).

3.2.4. мінімальна твердість клинку, що виготовлений промисловим способом із корозійно-стійкої сталі – не менш, як 45 HRC (при відсутності ДСТУ, ТУ, якими встановлені інші значення твердості).

Примітка. Якщо предмет має всі ознаки кримінальної зброї (відповідає визначенню, наданому в даній Методиці), то криміналістичні вимоги до конструктивно - міцнісних характеристик, необхідні для визначення його холодною зброєю, знижуються до величини, що становить 50 % від зазначеного.

Якщо предмет має всі ознаки саморобної зброї (відповідає визначенню, наданому в даній Методиці), то криміналістичні вимоги до твердості клинка, необхідні для визначення його холодною зброєю, знижуються до величини, що становить 70 % від зазначеного.

Твердість клинків, виготовлених з кераміки, та методами порошкової металургії, не регламентується.

3.2.5. Кут загострення леза – не більше як 30 град., кут загострення вістря - не більше як 70 град.

3.2.6. Виступання обмежувача з однієї чи з двох сторін (сумарне) над держаком руків’я – не менше 5 мм.


3.2.7. Висота утику з однієї чи з двох сторін (сумарне) над держаком руків’я – не менше 5 мм.

3.2.8. Глибина підпальцевої виїмки, якщо вона на держаку одна - не менше 5 мм.

3.2.9. Глибина підпальцевих виїмок, якщо їх на держаку декілька - не менше 4 мм хоча б однієї.

3.2.10. Перебільшення у бочкоподібного чи клиноподібного держака максимального діаметра над діаметром в задній частині – не менше 8 мм.

3.2.11. Товщина виступаючої над держаком п’яти клинка, що слугує утиком, – не менше 3,5 мм, якщо п’ята не має в перерізі клиноподібної форми.