refik.in.ua 1FEDERATION INTERNATIONALE de l’AUTOMOBILE

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ01019, м. Київ, а/с 132, т./ф.: (044)206-78-66, (044) 206-78-76, ЄДРПОУ 20034314, e-mail: fau.kiev@gmail.com, www.fau.ua


У АВТОМОБІЛЬНУ ФЕДЕРАЦІЮ УКРАЇНИ

Прізвище
Ім'я
По-батькові

З А Я В А
Прошу прийняти мене у члени міжнародної громадської організації

Автомобільна Федерація України (ФАУ)

та направити на облік до:(назва місцевого осередку)

Статут Автомобільної Федерації України визнаю, беру на себе зобов'язання сумлінно виконувати вимоги Статуту та всі рішення керівних органів Автомобільної Федерації України, в рамках її повноважень.

Подаю про себе відомості, необхідні для обліку члена ФАУ та отримання інформації про діяльність Автомобільної Федерації України:

1


Ім'я та прізвище латинськими літерами:

2

Дата народження:

3

Адреса місця проживання:


4

Телефон:

e-mail:Даю свою згоду на використання, обробку та публікацію моїх персональних даних в реєстрах та діяльності Автомобільної Федерації України.


"
"
20

13

р.

(особистий підпис)

Відомості, вміщені у заяві, перевірені, особу прийнято у ФАУ (членство у ФАУ поновлено) у відповідності до Статуту Автомобільної Федерації України.
"
"
20

13

р.(підпис співробітника осередку ФАУ)
Відомість про видачу Членських карток ФАУ

Рік

Номер виданої Членської картки

Членську картку отримано (дата та підпис члена ФАУ)


2020202020