refik.in.ua   1 2 3


ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

___________________________________________________________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)


№ п/п


Умовне позна чення показника

Вхідні дані


Вид показника

Джерело інформації

Цифрові дані

Одиниці

вимірювання

Статистич-ний

Аналітич -ний

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Матеріально-технічні та фінансові ресурси

1

Рп

Площа приміщень, задіяних у навчальному процесі

С
Визначається станом на 01.01 звітного навчального року із звіту ЗНЗ-1 Розділ 8, рядок 01, графа 1
кв. м.

2

Ро

Вартість обладнання, інструментів, приладів та інших засобів навчання задіяних у навчальному процесі


С
Визначається станом на 01.01 звітного навчального року із звітів (форма 2д, 2м і 4-3д, 4-3м) КЕКВ 1131 Σ граф 4, 8 рядка 090
грн..

3

Рнк

Кількість навчальних кабінетів, включаючи спортивну залу, майстерні

С
Визначається на 01.01 звітного навч. р. із звіту ЗНЗ1 Розділ 8, Σ рядків 06÷16,23,24 графа 1
кільк.

4

Рск

Кількість сучасних комп'ютерів, задіяних у навчальному процесі

С
Визначається на 01.01 звітного навчального року

із звіту ЗНЗ-1 Розділ 8 рядок 18 графа 1
кільк.

5

Рбф

Кошти бюджету навчального закладу

С
Визначаються із річного звіту (форма №9) фондів загального і спеціального Σрядків 300 і 600 графи 4
грн.

6

Рло

Витрати на придбання лабораторного обладнання, приладів, інструментів, наочності


С
Визначаються за за попередній календарний рік із звітів, Σ рядків, форм №2д, №2м КЕКВ 1131 код рядка 090 графа 8 та форм №4-1д, №4-1м КЕКВ 1131 код рядка 150 графа 12, а також форм №4-3д, №4-3м КЕКВ 1131 код рядка 090 графа 9
грн.

7

Рфп

Сума коштів спеціального фонду

С
Визначаються із річного звіту (форма №9) спеціальний фонд рядок 600 графа 4

грн..

8

Рк

Кількість класних кімнат

С
Визначається на 05.09 звітного навчального року з звіту ЗНЗ-1 Розділ 8, рядок 04, графа1
кільк.

2 Інформаційне забезпечення

1

Рл

Витрати на придбання підручників, навчально-методичної, художньої та довідкової літератури, передплату періодичних видань, придбання прикладних комп’ютерних програм

С
Визначаються за кошторисом доходів і видатків за попередній календарний рік (Річний звіт Ф№5 різниця 4 і 3 графи, рядків 210 + 311)


грн.


2

Іф

Бібліотечний фонд літератури та підручників, необхідних для виконання навчальних планів і програм (крім періодичних видань)

С
Визначається сумарно бібліотечний фонд ЗНЗ на 01.01 зв. н. р. (Ф ЗНЗ1 Р.8, Біб. Фонд рядок 41)
прим

3

Ік

Кількість предметів інваріантної частини навчального плану, під час викладання яких використовується ліцензовані прикладні комп'ютерні програми

С
Визначається із звіту Ф ЗНЗ-1 Розділ 8, рядок 22 графа 1
кільк

4

Іі

Кількість годин роботи школи в мережі Інтернет за рік
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
кільк

5

Іч

Кількість предметів інваріантної частини
А

Визначається згідно з навчальним планом
кільк

3 Формування складу педагогічних працівників


1

К

Контингент педагогічних працівників

С
Визначається за тарифікаційним списком станом на 10.09 або з звіту Ф ЗНЗ-1 Розділ 9 рядок 01 графа1
осіб

2

Кв

Кількість вакансій педагогічних працівників

С
Визначається станом на 01.10 звітного навчального року, з звіту Ф№83-РВК Розділ 2 рядок 10 графа 1.
од-ць

3

Кнф

Кількість педагогічних працівників, які здійснюють викладання не за фахом
А

Визначається за тарифікаційним списком станом на 01.10 звітного навчального року
осіб

4

Кпв

Кількість педагогічних працівників пенсійного віку

С
Визначається станом на 01.10 звітного навчального року з Ф№83-РВК Розділ 2, рядок 09, графа 1
осіб

5

Квк

Кількість педагогічних працівників вищої та І кваліфікаційної категорії


С
Визначається станом на 01.10 звітного навчального року з Ф№83-РВК Розділ 1, рядок 09, Σ граф 4, 5
осіб

6

Кзв

Кількість педагогічних працівників, які мають наукові звання, звання "старший вчитель", "вчитель-методист" та нагороджені знаком "Відмінник освіти України"

С
Визначається станом на 01.10 звітного навчального року з Ф№83-РВК Розділ 1, Σ рядків 16,17 + Відмінник освіти України)
осіб

7

Кз

Кількість педагогічних працівників, які мають звання "Заслужений вчитель України", "Заслужений працівник освіти"
А

Визначається станом на 01.10 звітного навчального року за книгою особового складу педпрацівників
осіб

8

Кн.

Кількість педагогічних працівників, нагороджених галузевими та державними нагородами
А

Визначається за книгою особового складу педпрацівників
осіб

9


Кмк

Кількість педагогічних працівників-призерів державних та міжнародних конкурсів
А

Визначається за книгою наказів
осіб

10

Ккп

Кількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації протягом останнього року

С
Визначається із звіту Ф № 6-ПВ Розділ ІІІ, код рядка 14010
осіб

11

Кпк

Кількість педагогічних працівників, звільнених з навчального закладу упродовж останнього календарного року
А

Визначається за книгою наказів по кадрах
осіб

12

Кк

Кількість педагогічних працівників, які використовують ПК в навчально-виховному процесі
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
осіб

4 Учнівський контингент

1

У


Контингент учнів

С
Визначається станом на 05.09 звітного навчального року (Ф. ЗНЗ-1, Розділ 1, рядок 15, графа 2)
учнів

2

Уох

Кількість дітей мікрорайону школи, охоплених навчанням
А

Визначається за списками дітей мікрорайону
учнів

3

Ушк

Кількість дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи і підлягають навчанню
А

Визначається за списками дітей мікрорайону
учнів

4

Умр

Кількість дітей з інших мікрорайонів, які навчаються у навчальному закладі
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
учнів

5

Уз

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну

СВизначається станом на 05.09 звітного навчального року (Ф. ЗНЗ-1, Розділ 5, рядок 01, графа 2)

учнів

6

Уд

Загальна чисельність випускників 9 клАІС

С
Визначається станом на 05.09 звітного навчального року (Ф. ЗНЗ-1, Розділ 4, рядок 10, графа 1)
осіб

7

Уод

Загальна чисельність випускників 11 клАІС

С
Визначається станом на 05.09 звітного навчального року (Ф. ЗНЗ-1, Розділ 4, рядок12, графа1)
осіб

8

Удн

Кількість випускників 9 класів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту

С
Визначається на підставі документального підтвердження на 01.09зв.н.р. (Ф№1-ЗСО, рядок1, графа2)
осіб

9

Унп

Кількість випускників 11 класів, які не охоплені навчанням і не працевлаштовані
А

Визначається на підставі документального підтвердження на 01.09 звітного навчального року


осіб


10

Упз

Кількість пропущених навчальних днів без поважних причин
А

Визначається за даними класних журналів
днів

11

Упр

Кількість учнів, які скоїли правопорушення
А

Визначається за списками учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції
учнів

12

Уст

Кількість учнів 10 - 11 (12) класів
А

Визначається за даними класних журналів
учнів

13

Уср

Кількість учнів 5 - 9 класів
А

Визначається за даними класних журналів
учнів

5 Науково-методична та дослідницька робота

1

Нв

Кількість предметів варіативної частини


А


Визначається згідно з навчальним планом
кільк

2

На

Кількість авторських навчальних програм, розроблених педагогічними працівниками
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
кільк

3

Нм

Кількість виданих методичних розробок і посібників
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
кільк

4

Нін

Кількість освітніх інновацій, які впроваджуються у навчально-виховному процесі
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
кільк

5

Нд

Кількість доповідей, підготовлених педагогічними працівниками для виступу на обласних, Всеукраїнських, Міжнародних наукових-практичних конференціях
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу


кільк


6

Нс

Кількість статей педагогічних працівників, надрукованих у фахових журналах
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
кільк

6 Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

1

Са

Кількість учнів, які потребують підвозу до школи і додому

С
Визначається станом на 05.09 звітного н.р.

(Ф. ЗНЗ-1, Розділ 8, рядок 34, графа 1)
учнів

2

Су

Кількість педагогічних працівників, які потребують підвозу до місця роботи
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
осіб

3

Сув

Кількість педагогічних працівників, які підвозяться
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
осіб

4

Сав


Кількість учнів, що підвозяться до школи і додому

С
Визначається (Ф. ЗНЗ-1, Розділ 8, рядок35, графа1)
учнів

5

Сх

Кількість учнів, охоплених харчуванням
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
учнів

6

Со

Чисельність оздоровлених учнів
А

Визначається за звітами до управління освіти
учнів

7

Смо

Кількість учнів, які пройшли поглиблений медичний огляд
А

Визначається за довідкою з установи охорони здоров’я за результатами медичного огляду
учнів

8

Стр

Кількість травмованих дітей за рік

С
Визначається за формами Н-1, Н-2
учнів

9


Сж

Кількість педагогічних працівників, які не мають належних житлових-побутових умов

С
Визначається із звіту Ф. ЗНЗ-1, Розділ 8, рядок 15, Σ граф 10÷11
осіб

10

Сз

Витрати на заохочення та стимулювання праці педагогічних працівників та учнів
А

Визначається за кошторисом доходів і видатків за попередній календарний рік із загального і спеціального фондів бюджету
осіб

7 Навчальні й творчі досягнення учнів

1

Дя

Кількість учнів, рівень засвоєння навчальних досягнень яких за підсумками минулого навчального року є достатнім і високим
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
учнів

2

Дн

Кількість учнів, нагороджених за успіхи в навчанні

С
Визначається станом на 05.09 звітного н.р. із звіту Ф. ЗНЗ-1, Розділ 6 Σ рядків 05÷ 06 графа 1


учнів


3

Дм

Кількість учнів-призерів міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів з навчальних предметів
А

Визначається на підставі книги наказів
учнів

4

До

Кількість учнів-призерів обласних, районних олімпіад
А

Визначається на підставі книги наказів
учнів

5

Дч

Кількість учнів-членів МАН
А

Визначається на підставі книги наказів
учнів

6

Дп

Кількість учнів-призерів МАН
А

Визначається на підставі книги наказів
учнів

7

Дк

Кількість учнів, які виступали на науково-практичних конференціях, підготували наукові публікації
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу

учнів

8

Дс

Кількість учнів-призерів спортивних змагань, конкурсів-оглядів художньої творчості та самодіяльності
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
учнів

9

Дг

Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою
А

Визначається за інформацією керівника навчального закладу
учнів


* Подається навчальним закладом на 15.01 поточного року районному (міському) відділу освіти


Керівник ЗНЗ ______________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.<< предыдущая страница