refik.in.ua   1 2 3

- Натиснути на кнопку «ОК», дані будуть внесені в базу даних АІС «Рейтинг»


Після цього кроку редагування введених даних про діяльність ЗНЗ, можливо тільки головним адміністратором

Рис. 14. Показники діяльності ЗНЗ

В автоматичному режимі дані про діяльність ЗНЗ можуть бути введені й іншим шляхом, безпосередньо з вікна районного адміністратора (рис. 9).

Для цього потрібно натиснути елемент керування «Занести дані з файлу…». З’являється вікно (рис. 13). Далі виконати інструкцію 4, починаючи з п’ятого кроку.


Інструкція 13. Внесення даних про діяльність навчального закладу в ручному режимі.  • Виконати інструкцію 2 з пошуку ЗНЗ. З’явиться вікно (рис. 11) з інформацією про те, чи існує необхідний ЗНЗ, а також, чи введені дані про нього.

  • Якщо існує і дані введені, то робота завершена.

  • Якщо ЗНЗ не існує, то виконати інструкцію 3.

  • Якщо існує, але дані не введені, то натиснути кнопку з червоною літерою «Р» напроти потрібного ЗНЗ (рис. 11). З’явиться вікно показане на рис15.
Рис. 15. Форма для ручного введення даних

  • Внести у порожні поля значення відповідних показників.

Ціла частина від дробової у десятковому дробі виділяється комою.

- Натиснути на кнопку «ОК». Дані заносяться в базу даних.

Після цього кроку, редагування введених даних про діяльність ЗНЗ можливе тільки головним адміністратором
Інструкція14. Порядок присвоєння кодів загальноосвітнім навчальним закладам


Кодування загальноосвітніх навчальних закладів здійснює орган управління освітою, якому вони підпорядковані.

Код загальноосвітнього навчального закладу складається із 10 цифр і поділяється на п’ять рівнів класифікації.

Перший рівень класифікації складається із 2-х цифр, що означають належність до певної адміністративно-територіальної одиниці України, і включає:

–Автономну Республіку Крим;

–області;

–міста, що мають спеціальний статус, визначений Конституцією та законами України (м. Київ, м. Севастополь).

Кодування об’єктів першого рівня класифікації здійснюється згідно з Державним класифікатором ДК 014-97 «Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України», затвердженим та введеним в дію наказом Держстандарту України від 31.10.97 №659 (із подальшими змінами) – далі КОАТУУ.

Другий рівень класифікації складається з 3-х цифр, що означають належність до певної адміністративно-територіальної одиниці певного регіону України, і включає:

–міста обласного підпорядкування;

–райони в складі Автономної Республіки Крим та областей;

–райони в складі міст, що мають спеціальний статус, визначений Конституцією та законами України (райони в м. Київ та м. Севастополь).

Кодування об’єктів другого рівня класифікації здійснюється також згідно з КОАТУУ.

Примітка: Для навчальних закладів обласного (республіканського – для АРК) підпорядкування в другому рівні класифікації проставляються три нулі.

Третій рівень класифікації складається з 3-х цифр і означає порядковий номер навчального закладу в районі, місті обласного (республіканського – для АРК) підпорядкування, м.Києві, м.Севастополі та області (лише для закладів обласного підпорядкування).


Порядковий номер навчального закладу, розміщеного в районі, та навчального закладу обласного (республіканського – для АРК) підпорядкування, визначається з пронумерованого переліку ЗНЗ в алфавітному порядку. Такий перелік складається і затверджується відповідним органом управління освітою.

Порядковий номер загальноосвітнього навчального закладу, розміщеного в місті обласного (республіканського – для АРК) підпорядкування, м.Києві, м.Севастополі, визначається згідно з прийнятою у цих містах нумерацією ЗНЗ.

Порядковий номер школи, визначений для здійснення кодування вперше, не змінюється в подальшому.


Четвертий рівень класифікації складається з однієї цифри і визначає місце його розташування.

Кодування місця розташування здійснюється так:

–місто – 1

–селище міського типу – 2

–село – 3

П’ятий рівень класифікації складається з однієї цифри і визначає тип загальноосвітнього навчального закладу

Кодування типів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється так:

–ЗНЗ І ступеня – 1

–ЗНЗ І-ІІ ступенів – 2

–ЗНЗ І-ІІІ ступенів – 3

–спеціалізована школа – 4

–ліцей – 5

–гімназія – 6

–колегіум – 7

–вечірня (змінна) школа – 8

СХЕМА

коду загальноосвітнього навчального закладу


ХХ ХХХ ХХХ Х Х

Об’єкти першого рівня класифікації
Об’єкти другого рівня класифікаціїОб’єкти третього рівня класифікації
Об’єкти четвертого рівня класифікації
Об’єкти п’ятого рівня класифікації
Загальний вигляд кодової таблиці:Приклад 1: Ясногородська середня загальноосвітня школа Вишгородського району Київської області:

Код –

3

2

2

1

8

0

3

2

3

3

де:

32 – код Київської області згідно з КОАТУУ

218 – код Вишгородського району згідно з КОАТУУ

032 – порядковий номер школи в алфавітному переліку ЗНЗ району

3 – місце розташування (село)

3 – тип ЗНЗ (ЗНЗ І-ІІІ ступенів)


Приклад 2: Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Київської обласної ради:

Код –

3

2

0

0

0

0

0

4

1

4

де:

32 – код Київської області згідно з КОАТУУ

000 – три нулі після коду області вказують на те, що зазначений

навчальний заклад перебуває в обласній комунальній власності

004 – порядковий номер навчального закладу, визначений за

алфавітом у переліку ЗНЗ обласної форми власності Київської обл.

1 – місце розташування (місто)

4 – тип ЗНЗ (спеціалізована школа)


6. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


- Формування бази даних про діяльність навчального закладу

Навчальний заклад, використовуючи статистичну звітність, вносить показники діяльності до таблиці (додаток 1) показників стану розвитку та результатів діяльності, в якій вказано джерело інформації (форма статистичної звітності, чи аналітичний підрахунок)


- Робота оператора з програмою «Майстер введення даних»


Призначення програми

Підготовка даних реалізована у вигляді окремої програми. Її призначення – формування таблиці показників діяльності ЗНЗ з подальшим збереженням її в електронному і друкованому варіантах. Ця інформація є початковими даними для програми обчислення показників критеріїв, яка розташована на сервері АІС «Рейтинг».

Програма надається керівникам ЗНЗ районними адміністраторами (районними (міськими) органами управління освітою).


Інструкція 15. Установка програми на комп’ютер.


Програма не потребує інсталяції. Установка полягає у копіюванні папки з файлами програми із зовнішнього носія на комп’ютер.

Активізація програми здійснюється запуском на виконання файлу позначеного значком . На екрані з’явиться головне вікно програми (рис.16).Рис. 16 Головне вікно програми

Основні елементи управління програмою розміщені на зручній панелі управління і позначені спеціальними піктограмами та відповідно підписані (рис. 17).Рис. 17. Панель управління програмою

Внесення даних може проводитися двома режимами:Інструкція 16. Введення даних безпосередньо у таблицю


При необхідності роздрукуйте таблицю (додаток 1) без числових значень шляхом натискання позначки на панелі управління [РОЗДРУК ]

Детальна вказівка джерела інформації числових значень статистичної звітності вказана у додатку 1, графа 6 (Джерело інформації)


Курсор встановлюється у потрібну комірку таблиці і натискається ліва клавіша маніпулятора. Дані вводяться за допомогою клавіатури звичайним способом (рис.18). Для зручності, таблиця містить вказівку на джерело інформації статистичної звітності, звідки береться числовий показник.

Ціла частина від дробової у десятковому дробі виділяється комою.Рис. 18. Фрагмент вікна програми з таблицею даних у процесі введення


Інструкція 17. Введення показників за допомогою майстра вводу даних


Користувач може перейти до формування таблиць даних за допомогою «Майстра введення даних», що значно збільшить продуктивність роботи. У цьому режимі процес введення супроводжується відповідною зміною таблиці даних, яка доступна для спостереження.

«Майстер введення даних» активізується кнопкою „Ввести дані” на панелі управління програмою (рис. 17). „Майстер” пропонує користувачеві вікно з назвами розділу та показника і полем для введення відповідних даних. На рис. 19 показаний приклад введення даних. Після введення даних необхідно натиснути клавішу «Enter», після чого „Майстер” пропонує вікно наступного показника.

Вікно «Майстер введення даних» також містить елементи управління «Назад», «Далі» для довільного переходу від одного показника до іншого. Елемент «Закрити» дозволяє припинити процес введення у будь-який момент із збереженням даних.Рис. 19. Вікно майстра вводу даних

При заповненні всієї таблиці „Майстер” автоматично припиняє свою роботу і головне вікно програми набуває вигляду подібного до рис. 16, але з повністю заповненими комірками числовими значеннями.Інструкція 18. Введення назви навчального закладу


Введення назви навчального закладу є обов’язковим, оскільки таким чином іменується не тільки таблиця даних, але і файл на електронному носії, що буде містити цю таблицю. Програма не створить такий файл без назви навчального закладу. Назва може бути введена у будь-який момент. Для цього необхідно натиснути кнопку „Назва школи” (рис. 17) на панелі головного вікна, ввести назву закладу у відповідне поле вікна, що з’явиться (рис. 13), і натиснути клавішу «Enter» на клавіатурі або клавішу «ОК».Рис 20. Вікно вводу назви навчального закладу


Інструкція 19. Друкування таблиці даних


Для друку таблиці даних необхідно натиснути на панелі управління головного вікна (рис. 17) кнопку „Роздрук”. На екрані з’явиться вікно, яке надає уявлення про вигляд підготовленого до друку документа (рис. 21).
Рис. 21. Вікно перегляду документа перед друком

Якщо дані введені вірно, таблицю можна роздрукувати натиснувши позначку «Роздрук».


Інструкція 20. Збереження даних в електронному варіанті


Для збереження даних необхідно на панелі управління головного вікна програми (рис. 17) натиснути кнопку „Записати”. З’явиться вікно, за допомогою якого можна вибрати місце розташування файлу даних за бажанням користувача. Як було вказано вище (інструкція 5) програма автоматично іменує файл за назвою навчального закладу.Рис. 22. Діалогове вікно зберігання даних у файл

Інструкція 21. Завершення роботи з програмою

Робота програми припиняється при натисненні кнопки «Вихід» на панелі управління головного вікна програми (рис. 10).

Якщо дані не були збережені у файлі, то вони будуть втрачені!

Додаток 1
КОД ЗНЗ
<< предыдущая страница   следующая страница >>