refik.in.ua 1 2 3СИСТЕМА ДОПОМОГИ


щодо роботи з Автоматизованою інформаційною системою «Рейтинг»


ЗМІСТ


1. Про систему.

2. Користувачі системою, їх повноваження.

3. Алгоритм формування бази даних про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та введення її в АІС «Рейтинг».

4. Інструкції для всіх категорій користувачів системою.

5. Інструкції для районних (міських) органів управління освітою.

6. Інструкції для загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Рекомендації щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за допомогою АІС «Рейтинг» (на стадії розроблення)


1. Про систему.

Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» - складова системи управління загальноосвітніми навчальними закладами, що базується на критеріях оцінювання якості навчального процесу та функціонує за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

АІС «Рейтинг» розроблено на виконання Указу Президента України від 04.07.05 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо розвитку та функціонування освіти в Україні» для здійснення моніторингу ефективності діяльності навчальних закладів та визначення їх рейтингу.

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю запровадження механізмів оцінки якості освіти, створення широкої інформаційної основи для прийняття управлінських рішень та прогнозування розвитку освітньої системи, виявлення факторів впливу на якість освіти, надання широких можливостей споживачам освітніх послуг та громадськості в отриманні інформації про стан розвитку освіти, що в свою чергу сприятиме забезпеченню державних гарантій рівного доступу до якісної освіти та формуванню системи державно-громадського управління освітньою галуззю.

За допомогою автоматизованої системи навчальний заклад оцінюється за семи критеріями :

 1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу.


 2. Інформаційне забезпечення.

 3. Формування складу педагогічних кадрів.

 4. Формування учнівського контингенту.

 5. Науково-методична та дослідницька робота.

 6. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

 7. Навчальні та творчі досягнення учнів.


Критерії являють собою множину показників, що характеризують навчальний заклад та його діяльність (додаток 1).

Показник формується із статистичних або аналітичних даних діяльності навчального закладу і обчислюється згідно з розробленою методикою.

Кожному з показників залежно від його впливу на життєдіяльність навчального закладу присвоюється позитивне або негативне значення.

Математична обробка показників оцінки діяльності навчальних закладів дозволяє визначити :

 • рейтингове значення кожного критерію;

 • інтегрований рейтинговий показник діяльності навчального закладу;

 • коефіціент вагомості для кожного критерію.

Рейтинг діяльності навчальних закладів визначається за такими номінаціями:

 • Загальноосвітні навчальні заклади – лідери;

 • ЗНЗ із високою рейтинговою оцінкою;

 • ЗНЗ із доброю рейтинговою оцінкою;

 • ЗНЗ із середньою рейтинговою оцінкою;

 • ЗНЗ із низькою рейтинговою оцінкою.

За допомогою АІС «Рейтинг» можна отримати інформацію про діяльність будь-якого загальноосвітнього навчального закладу. Можна порівняти загальноосвітні навчальні заклади за їх типами, місцем розташування (місто, село), територіальною приналежністю (область, район, населений пункт), проаналізувати їх діяльність в різні роки. Порівняння можна зробити також як за всіма критеріями та показниками, так і за окремими з них.

2.Користувачі системою, їх повноваження.Користувачами АІС «Рейтинг» є органи управління освітою усіх рівнів, споживачі освітніх послуг, представники громадськості.

Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України є головним адміністратором АІС «Рейтинг» і має всі повноваження щодо її роботи (можливість змінювати наявні та вводити нові критерії і показники діяльності навчальних закладів, визначати та встановлювати коефіцієнти вагомості для критеріїв, здійснювати моніторинг ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, порівнювати показники їх роботи в різні роки, має доступ до вхідної інформації, що формується навчальними закладами, за зверненням обласних (міських) органів управління освітою може вносити правки у вхідну інформацію, якщо там допущено помилку)

Управління (головні управління) освіти і науки обласних, міських у м. Києві та м. Севастополі, державних адміністрацій мають можливість здійснювати порівняння показників ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за їх типами, місцем розташування, територіальною приналежністю, отримувати інформацію про показники діяльності…., за потреби готують подання до головного адміністратора щодо виправлення у системі вхідної інформації (у разі допущення помилки чи неточності)

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, міських рад (міст обласного значення) мають повноваження «районного адміністратора», а саме: отримують від загальноосвітнього навчального закладу інформацію про його діяльність за встановленою формою (додаток 2) на паперових (з підписом директора та печаткою закладу) та електронних носіях, перевіряють достовірність (коректність) зазначених показників діяльності навчальних закладів, за допомогою логіну і паролю (наданих головним адміністратором) вводять інформацію в АІС «Рейтинг», що функціонує в мережі Інтернет, мають можливість здійснювати порівняння показників ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за їх типами, місцем розташування, територіальною приналежністю.


Загальноосвітні навчальні заклади є користувачами системи, за допомогою спеціально розробленої комп”ютерної програми “Майстер введення даних» формують інформаційну базу про свою діяльність згідно з встановленою формою (додаток 2), передають цю інформацію до відділу (управління) освіти на паперовому та електронному носіях. Мають можливість здійснювати порівняння результатів власної діяльності із результатами діяльності інших навчальних закладів,


3. Алгоритм формування бази даних про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та введення її в АІС «Рейтинг»


Районному (міському) відділу (управлінню) освіти:

1. Призначити відповідального фахівця від відділу освіти, який володіє комп’ютером з метою внесення даних про ЗНЗ до бази даних АІС «Рейтинг»;

2. Передати загальноосвітнім навчальним закладам програму „Майстер введення даних” (додається окремим файлом) та інструкції 15-21(розміщені нижче) за допомогою якої ЗНЗ підготують інформацію про свою діяльність у 2007році;

3. Ознайомитися з роботою АІС рейтинг (Інструкції 1-8), ввівши у програму-браузер мережі ІНТЕРНЕТ адресу системи:

http:// rating/devstudio.com.ua;

4. Ввести назви загальноосвітніх навчальних закладів Вашого регіону до бази даних АІС «Рейтинг» (Інструкція 11)

5.Присвоїти коди загальноосвітнім навчальним закладам (Інструкція14)

6. Зібрати інформацію від навчальних закладів та ввести її до бази даних згідно з інструкціями 12-13.

За довідками звертатися:

Бондар Алла Володимирівна тeл. (044) 239-16-87

Антоненко Олександр Іванович; тел. 8 (044) 239-16-96, м.8 0667529162)

Вірьовкін Сергій Вікторович м. - 066 32 33 972.

Увага! На стадії експерименту доступ до вхідної інформації загальноосвітнього навчального закладу має лише головний адміністратор - Державна інспекція навчальних закладів.


У подальшому таке право буде передано місцевим органам управління освітою та загальноосвітнім навчальним закладам за умови введення спеціальних логіну та паролю.

Крім того, коригування вже введеної інформації можливе лише з відома головного адміністратора (у разі потреби звертатися за вищевказаними телефонами);


Загальноосвітнім навчальним закладам:

1. Встановити програму „Майстер введення даних” у комп’ютер (Інструкція 15)

2. Роздрукувати таблицю (Додаток 1) без числових значень шляхом натискання позначки на панелі управління [РОЗДРУК ] (Інструкція 19)

3. Заповнити таблицю „Показники стану розвитку та результатів діяльності ЗНЗ” в паперовому варіанті (чорновик) та перенести за допомогою програми „Майстер введення даних” в електронний варіант (Інструкції 15-21);

4. Роздрукувати таблицю і за підписом директора паперовий і електронний варіанти передати до районного (міського) відділу (управління) освіти (Інструкція 19).

Примітка:


Детальна вказівка джерела інформації числових значень статистичної звітності вказана у додатку 1, графа 6 (Джерело інформації)4. ІНСТРУКЦІЇ щодо роботи з АІС «Рейтинг» для всіх категорій користувачів


Інструкція 1. Вибір виду освіти для оцінювання діяльності навчальних закладів, групи критеріїв, номінації та типів ЗНЗ


Вид освіти та група критеріїв за якими проводиться ранжування навчальних закладів вибираються із списків, що випадають на полі внесення даних.

З метою вибору виду освіти для оцінювання діяльності навчальних закладів, групи критеріїв, номінації та типів ЗНЗ необхідно:
Загальні рейтинги
- Наведіть курсор на поле внесення даних та натисніть двічі клавішу маніпулятора „ОК” рис. 1.


Виберіть групу критеріїв- Наведіть курсор на поле внесення даних та натисніть клавішу маніпулятора „ОК”, виберіть номінацію із списку, який з’явився, шляхом наведення на її назву курсору, враховуючи застереження попереднього розділу, натисніть клавішу „ОК”. На полі внесення даних з’явиться назва вибраної Вами номінації.
Рис. 1. Елементи меню користувача для вибору типу оцінювання, номінації та типів ЗНЗ


 • Для вибору типу ЗНЗ наведіть курсор на потрібний тип ЗНЗ рис. 1 та натисніть ліву клавішу маніпулятора „ОК”. На екрані з’явиться вікно зображене на рис. 2При необхідності можна вибирати декілька типів ЗНЗ одночасноІнструкція 2. Вибір регіону та району (міста) розташування ЗНЗ


Дії по вибору регіону та району розташування ЗНЗ аналогічні діям, описаним у попередній інструкції. Елементи меню показані на рис. 3.
 • Наведіть курсор на поле внесення даних [ВИБЕРІТЬ РЕГІОН] і натисніть клавішу „ОК”.
 • Виберіть із списку, що з’явився потрібний Вам регіон, навівши на його назву курсор (назва виділиться), натисніть клавішу „ОК”


 • Наведіть курсор на поле внесення даних [ВИБЕРІТЬ РАЙОН] і натисніть клавішу „ОК”.

 • Виберіть із списку, що з’явився потрібний Вам район, навівши на його назву курсор (назва виділиться), натисніть клавішу „ОК”
Рис. 2.Елементи меню користувача для вибору регіону та району розташування ЗНЗ вибраного типу
Рис. 3. Приклад вибору регіону та району


Інструкція 3. Формування групи навчальних закладів вибраного типу, які розташовані у вибраному регіоні та районі, для оцінки їх діяльності за вибраною номінацією.


По виконанню системою попередньої інструкції, на екрані з’явиться список всіх навчальних закладів вибраного типу які розташовані у вибраному регіоні та районі.


Для формування групи навчальних закладів для рейтингування необхідно навести курсор на потрібній ЗНЗ та натиснути ліву клавішу маніпулятора „ОК” (рис. 4).

Рис. 4. Приклад формування групи навчальних закладів


Інструкція 4. Порівняння діяльності груп навчальних закладів, що розміщені в різних регіонах , районах (містах).

Для порівняння діяльності груп навчальних закладів, які розташовані в різних регіонах, необхідно виконати попередню інструкцію з вибором одного регіону, потім повторити цю ж інструкцію для другого регіону тощо. При цьому усі групи об’єднуються в одну і оцінювання діяльності буде здійснюватися для усіх разом.


Якщо по виконанню інструкцій 3 або 4 натиснути клавішу «ОК», система обчислить рейтинги по вибраним навчальним закладам за вибраними типом оцінювання та номінацією. Результати будуть подані у вигляді рейтингової таблиці ЗНЗ (рис.5).Рис. 5. Рейтингова таблиця ЗНЗ


Інструкція 5. Отримання результатів діяльності ЗНЗ у вигляді діаграм


Для наочності рейтинги ЗНЗ можуть бути подані у вигляді діаграми. Для цього потрібно натиснути елемент керування [ ПРЕДСТАВИТИ РЕЙТИНГИ У ВИГЛЯДІ ДІАГРАМИ, АБО ТАБЛИЦІ…] (рис. 5). Відкриється вікно з діаграмою, що відповідає рейтинговій таблиці (рис. 6).


Інструкція 6. Отримання результатів діяльності ЗНЗ у вигляді таблиці


Нововідкрите вікно містить елемент керування (на рис. 6 показаний стрілкою), який надає можливість переглянути таблицю досягнень ЗНЗ за результатами їх діяльності.

Розташований зліва елемент керування дає змогу повернутися до попередньої діаграми.
Рис. 6. Діаграма рейтингів


Інструкція 7. Перегляд результатів досягнень розвитку навчального закладу у розрізі критеріїв (критерія) серед обраної групи


 • Навести курсор на елемент діаграми рейтингу конкретного навчального закладу, загальної діаграми досягнень (Відкриється віко з інформацією про навчальний заклад та його фотографією).

 • Натиснути клавішу маніпулятора „ОК” (відкриється вікно з діаграмою результатів досягнень навчального закладу по кожному критерію).

Інструкція 8. Перегляд результатів досягнень розвитку навчального закладу у розрізі показників окремо взятого критерію серед групи йому подібних закладів. • Навести курсор на елемент діаграми вибраного критерію досягнень навчального закладу діаграми досягнень по критеріях (відкриється віко з інформацією про зміст критерію та рейтингове число балів).

 • Натиснути клавішу маніпулятора „ОК” (відкриється вікно з діаграмою результатів досягнень навчального закладу по кожному з показників критерію).

5. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РАЙОННОГО (МІСЬКОГО) ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (районний адміністратор)


Районному (міському) органу управління освітою для отримання повноважень Районного адміністратора необхідно отримати від Головного адміністратора (Державна інспекція навчальних закладів МОН України) спеціальні логін та пароль.

Логін і пароль є конфедеційна інформація і не підлягає розголошенню!


Інструкція 9. Вхід користувача з повноваженнями районного адміністратора до АІС «Рейтинг».


Ввійти в АІС «Рейтинг» як користувач (попередній розділ). З метою ідентифікації користувача як районного адміністратора необхідно виконати наступні дії:

- Навести курсор маніпулятора на пункт меню „Аміністрування”, натиснути „ОК”. На екрані з’явиться вікно (рис. 8) з полями для введення реєстраційного імені та паролю.

- Ввести логін та пароль у відповідне поле. Натиснути кнопку «Вхід».Рис. 8. Вікно авторизації користувача

Після введення коректного реєстраційного імені та паролю система автоматично переходить до вікна районного адміністратора (рис.9).


Рис. 9. Вікно районного адміністратора


Вікно районного адміністратора містить елементи керування АІС «Рейтинг» у межах його повноважень.


Інструкція 10. Пошук навчальних закладів.


Для пошуку навчального закладу Вашого району (міста) у базі даних АІС «Рейтинг» необхідно натиснути на відповідний елемент керування вікна районного адміністратора (рис. 9).

З’являється вікно (рис. 10), у полях внесення даних якого потрібно ввести назву населеного пункту та навчального закладу і натиснути кнопку «ОК».Рис. 10. Вікно для пошуку ЗНЗ

З’явиться вікно з результатом пошуку, а також з інформацією про те, чи містить база даних АІС «Рейтинг» дані про діяльність навчального закладу (рис. 11).Рис. 11. Результат пошуку навчального закладу

Пошук навчальних закладів можна здійснювати як по населеному пункту, в якому вони розташовані, так і по назві навчального закладу. Якщо залишити поля порожніми і натиснути кнопку „ОК”, то список буде містити всі ЗНЗ району, або не містити, тих навчальних закладів, які не внесені до бази.


Інструкція 11. Внесення назви навчального закладу до бази АІС „Рейтинг” (Створення навчального закладу).


Ця інструкція виконується лише у випадку коли ЗНЗ підпорядкований районному адміністратору і є новим для АІС «Рейтинг».


- Натиснути елемент керування «Створити новий навчальний заклад…» (З’явиться вікно, в якому можна побачити назву району, представником якого є районний адміністратор, а також список, що може розгортатися із назвами населених пунктів цього району).


- Для введення типу навчального закладу необхідно розгорнути список з відповідною назвою і вибрати потрібний тип (профіль).

- Код та назва навчального закладу вводяться з клавіатури у відповідні поля (код навчального закладу присвоюється відповідно до розділу наведеного нижче).

- За бажанням, може бути введена додаткова інформація про навчальний заклад. Ця інформація буде автоматично відображатися при наведенні курсору миші на стовпчик діаграми рейтингу, який відповідає даному закладу (рис. 6).Рис. 12 Вікно районного адміністратора для створення навчального закладу

Після введення даних необхідно натиснути кнопку „ОК”, і система видасть запит на завершення введення даних.

ПАМ’ЯТАЙТЕ, що повноваження районного адміністратора дозволяють редагувати інформацію про навчальний заклад тільки у процесі введення, тобто ДО НАТИСКАННЯ КНОПКИ «ОК». Редагування введених даних після цього можливо тільки головним адміністратором.


Інструкція 12. Введення даних про діяльність навчального закладу в автоматизованому режимі. • Виконати інструкцію 2 з пошуку ЗНЗ. З’явиться вікно (рис. 11) з інформацією про те, чи існує необхідний ЗНЗ, а також, чи введені дані про нього.

 • Якщо ЗНЗ існує в системі АІС „РЕЙИНГ” і дані введені, то робота завершена.

 • Якщо ЗНЗ не існує, то слід виконати інструкцію 3.

 • Якщо існує, але дані не введені, то натиснути кнопку з червоною літерою «А» проти потрібного ЗНЗ (рис. 11). З’явиться вікно, показане на рис. 13.


Рис. 13. Вікно введення даних з електронного носія (файлу)


- В цьому вікні потрібно вказати шлях та назву файлу, який містить дані про ЗНЗ, або знайти місце розташування цього файлу у комп’ютері (кнопка «Обзор»), натиснути кнопку „ОК”. Після чого з’являється вікно (рис. 14), яке відображає значення усіх показників про діяльність ЗНЗ, які автоматично будуть введені у базу даних АІС «Рейтинг».

Дані на цьому крокові (рис. 14) доступні для редагування.следующая страница >>