refik.in.ua 1

ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

01135,м.Київ, вул.Дмитрівська,69

Примітка. Дивіденди

за IV квартал 2012 року


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

1

Залишок за станом на початок періоду

-

-

-

-

2

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

-

-

-

-

3

Дивіденди, виплачені протягом періоду

-

-

-

-

4

Залишок за станом на кінець періоду

-

-

-

-

5

Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду


-

-

-

-

Протягом 12 місяців 2012 року дивіденди акціонерам банку не виплачувались.
Затверджено до випуску та підписано


"21" січня 2013 року


Голова Правління_________І.О.Старомінська

                                    (підпис, ініціали, прізвище)


Олійник Т.С.

044-569-65-16

(прізвище виконавця, номер телефону)


Головний бухгалтер ________Т.С.Олійник

                                    (підпис, ініціали, прізвище)