refik.in.ua 1

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 12.04.2013 р. № 267


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВІДЗНАКИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ


 1. Загальні положення

 1. Заохочувальними відзнаками Аудиторської палати України є Подяка Аудиторської палати України та Грамота Аудиторської палати України (далі - відзнаки АПУ), описи яких наведено в додатках 1 - 2 до цього Положення.

 2. Подяки встановлюються АПУ для заохочення та відзначення досягнень у сфері аудиторської діяльності, активну участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

 3. Відзнаками АПУ відзначаються аудитори, аудиторські фірми, викладачі, науковці, політичні чи суспільні (громадські) діячі, професійні громадські організації, члени АПУ працівники апарату АПУ.

 4. Ескізи відзнак АПУ погоджуються Головою АПУ.
 1. Підстави та порядок нагородження відзнаками

  1. Подякою АПУ нагороджують осіб за особливі досягнення у сфері аудиторської діяльності та бухгалтерського обліку, за значну організаційну чи іншу підтримку діяльності АПУ.

  2. Подяки вручають з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

  3. Грамотою АПУ нагороджують осіб за особисті видатні досягнення у сфері аудиторської діяльності, а також бухгалтерської професії, за постійну організаційну чи іншу підтримку діяльності АПУ.

  4. Грамоти вручають з нагоди особистих ювілеїв, участі у проведеннях заходів аудиторської спільноти (конференціях, семінарах, симпозіумах та інших).

  5. Висування кандидатур для нагородження відзнаками АПУ здійснюється:

щодо аудиторів, аудиторських фірм, викладачів, науковців, політичних чи суспільних (громадських) діячів – членами АПУ та уповноваженими представниками АПУ;


щодо професійних громадських організацій – керівниками таких професійних організацій та членами АПУ;

щодо працівників апарату АПУ та членів АПУ – Завідувачем Секретаріату АПУ та членами АПУ.


  1. Вищезазначені особи звертаються до АПУ з поданням про нагородження відзнаками АПУ. Подання має містити характеристику ділових, особистих та професійних якостей, дані про заслуги та досягнення особи, яку пропонується представити до вручення Подяки або Грамоти.

  2. На підставі подання Голова АПУ вносить на засідання АПУ пропозицію про нагородження відзнаками АПУ. Рішення про нагородження відзнаками приймає АПУ.

  3. Вручення Подяк та Грамот здійснюється Головою АПУ або уповноваженими АПУ членами АПУ в урочистій обстановці на засіданні АПУ або під час проведеннях заходів аудиторської спільноти (конференціях, семінарах, симпозіумах та інших).

  4. Кількість Подяк та Грамот, що вручаються протягом календарного року не обмежена.Додаток 1

до Положення про заохочувальні відзнаки Аудиторської палати України


Опис

заохочувальної відзнаки Аудиторської палати України - Подяки Аудиторської палати України


1. Відомча заохочувальна відзнака Аудиторської палати України - Подяка Аудиторської палати України є бланком формату А4 світло-жовтого кольору.


2. У верхній частині розміщено графічне зображення символу Аудиторської палати України, яке складається із скороченої назви – АПУ, розміщеної по центру та підкресленої трьома горизонтальними рисками з трикутним верхом, із зображенням малого Державного Герба України у ньому, а також напис «АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ». Вище центру розміщено напис «ПОДЯКА».


3. Написи виконано чорним та темно-синім кольорами.


4. Унизу зліва розміщено напис «рішення» із зазначенням дати та номера.

5. Обрамлює бланк Подяки Аудиторської палати України стилізована рамка темно-жовтого кольору.Додаток 2

до Положення про заохочувальні відзнаки Аудиторської палати України


Опис

заохочувальної відзнаки Аудиторської палати України - Грамоти Аудиторської палати України


1. Заохочувальна відзнака Аудиторської палати України - Грамота Аудиторської палати України є бланком формату А3, що складається навпіл.


2. Вкладка формату А3 світло-жовтого кольору. В лівій частині розміщено графічне зображення символу Аудиторської палати України, яке складається із скороченої назви – АПУ, розміщеної по центру та підкресленої трьома горизонтальними рисками з трикутним верхом, із зображенням малого Державного Герба України у ньому, а також напис «АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ».


3. У правій частині розміщено написи: «ГРАМОТА», «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ».


4. Написи виконано чорним та темно-синім кольорами.


5. Унизу зліва розміщено напис «рішення» із зазначенням дати та номера.