refik.in.ua 1


Підвищення тарифів на комунальні послуги та виклики, що постають перед системою соціального захисту споживачів в Україні Антон Левицький


Підвищення тарифів на енергоносії вимагає налагодження надійної системи захисту соціально вразливих категорій споживачів:

 • Виклики, що постають перед системою соціального захисту споживачів в Україні:

 • Частина бідних домогосподарств не отримують допомоги через чинну систему соціального захисту споживачів і тому залишаються незахищеними перед ростом вартості послуг.

 • Ріст тарифів призведе до значного зростання кількості звернень за субсидіями.

 • Ріст тарифів призведе до суттєвого зростання навантаження на соціальний бюджет.Чинна система підтримки споживачів при зростанні вартості енергоносіїв не спроможна забезпечити надійний соціальний захист вразливих верств населення

 • Можливі шляхи запровадження надійної системи захисту соціально вразливих категорій споживачів

 • створення нової форми соціальної підтримки споживачів, спроможної забезпечити компенсацію зростання вартості послуг для соціально незахищених верств населення;

 • вдосконалення та реформування чинної системи соціальної підтримки споживачів.Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»


Вдосконалення системи соціального захисту споживачів. Реформування пільг.

 • Пільгами з оплати житлово-комунальних послуг охоплено понад 22% населення (діти війни – понад 5,2 млн. осіб, ветерани війни – близько 2,1 млн. осіб)

 • понад 91% отримувачів складає небідне населення;

 • 20,4% вартості наданих пільг належить до домогосподарств з 1 – 3 децилів і 38,5% вартості наданих пільг отримують домогосподарства з 8 – 10 децилів (дані ОУЖД-2011)

 • від 46% до 54% домогосподарств - отримувачів субсидій користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг


Кроки по реформуванню системи пільг. Пільги з оплати житлово-комунальних послуг, пільгове придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газуВаріанти запровадження нових умов надання пільг. Нормування пільгВаріанти впровадження надання пільг з урахуванням доходів і ступеню нужденності громадян:Кроки по реформуванню системи пільг.

 • Інтеграція житлових пільг у систему житлових субсидійПрограма житлових субсидій. Проблеми:

 • недостатній рівень адресності надання житлових субсидій;

 • складність адміністрування системи житлових субсидій;

 • фактичне надання переваг в отриманні субсидії одноосібним домогосподарствам;

 • низьке охоплення субсидією домогосподарств за відсутності доступу до послуг.


Стан надання житлових субсидій:

 • 1327 206 домогосподарств отримували субсидії на оплату ЖКП у грудні 2011р. (7,8% всіх сімей в Україні)

 • 296 008 домогосподарствам у 2011 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату скрапленого газу та твердого палива

 • У 2011 році надано субсидій на ЖКП на суму 1807,7 млн.грн. та субсидій на СГТП на суму 163,5 млн.грн.

 • 79,19% від загальної кількості домогосподарств - отримувачів субсидій складаються лише з пенсіонерів та непрацездатних громадян

 • частка сімей з дітьми становить 11,58% (багатодітні сім’ї - 0,21%) від загальної кількості отримувачів субсидій


Доходи окремих категорій одержувачів субсидій:Призначення субсидій, як виняток за рішенням місцевих органів виконавчої влади (комісій) (2011р.):Охоплення малозабезпечених домогосподарств субсидіямиОбсяги споживання природного газу на опалення протягом опалювального періоду (призначено та перераховано):Відмова від перерахунків субсидій відповідно до фактично спожитих обсягів послуг дозволить:

 • Суттєво зменшити обсяги роботи УПСЗН протягом періоду дії субсидії (зараз виконується до 23 і більше перерахунків за кожною справою);

 • Спростити механізм надання субсидій. Домогосподарство отримує фіксовану суму субсидії, яка не змінюється протягом періоду призначення (за винятком перерахунків при зміні тарифів чи доходів);

 • Зняти напругу від непорозумінь, пов’язаних із розрахунком фактичного платежу домогосподарства, скоротити кількість скарг;

 • Створити стимули до економного споживання послуг, оскільки в разі зменшення споживання перераховані кошти залишатимуться на рахунку споживача.


Етап 1. Вдосконалення чинних механізмів надання субсидій, спрощення процедур призначення субсидій, підвищення адресності.

 • Встановлення верхньої межі доходу, яка дає право на субсидію на рівні двох прожиткових мінімумів на одну особу;

 • Встановлення розміру обов’язкового платежу на рівні 10% сукупного доходу для домогосподарств, сукупний дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу;

 • Для домогосподарств, сукупний дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу субсидія, яку виняток призначається без винесення на розгляд комісії;

 • Якщо субсидія призначається як виняток, то відсоток обов’язкової частки плати встановлюється у розмірі 15% сукупного доходу сім’ї, незалежно від належності до певної категорії;

 • Відмова від перерахунків розмірів житлових субсидій виходячи з фактичного обсягу витрачання води, тепла, газу та електроенергії, встановлення фіксованого розміру субсидій.


Етап 2. Надання житлових субсидій у готівковій формі, виходячи із соціальних нормативів:

 • запровадження соціальних нормативів при визначенні обсягу споживання послуг, на які надаються субсидії;

 • надання субсидій готівкою відповідно до соціальних нормативів;

 • поширення житлових субсидій на послуги з ремонту житлових приміщень та заходи з енергозбереження.