refik.in.ua 1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 20.08.09 № _1/9-562_


Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Вищі навчальні заклади


Про проведення IІІ Всеукраїнського

конкурсу благодійних проектів

Добро починається з тебе”


Міністерство освіти і науки України інформує про те, що з вересня ц.р. Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000” розпочинає IІІ Всеукраїнський конкурс благодійних проектів “Добро починається з тебе”.

Метою конкурсу є об’єднання зусиль і досвіду учасників проектів для відродження в Україні благодійництва як норми суспільного життя та соціальної відповідальності, підтримка соціально-активної учнівської та студентської молоді, а також виховання у неї потреби й навичок у здійсненні благодійної діяльності. На нашу думку, конкурс сприятиме популяризації дитячих і молодіжних благодійних, соціальних ініціатив, долученню органів влади та місцевих громад до їх реалізації.

До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань.

Просимо інформацію про IІІ Всеукраїнський конкурс “Добро починається з тебе” довести до відома керівників та учнів (студентів) загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних закладів.


Детальніша інформація про умови конкурсу − на сайті www.ukraine3000.org.ua.

Додаток: на 11 арк.

Заступник Міністра П.Б.Полянський


Середницька А.Д. 486-15-35


Додаток 1

до листа МОН

від 20.08.2009 № 1/9-562


Міжнародний благодійний Фонд “Україна 3000”

за підтримки Міністерства освіти і науки України,

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,

Академії педагогічних наук України


ОГОЛОШУЄ

ІІІ Всеукраїнський конкурс благодійних проектів

“Добро починається з тебе”


До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, професійних та позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань.

Головна мета проекту: об’єднання зусиль, бачення та досвіду учасників проекту для відродження в Україні благодійництва як норми суспільного життя і соціальної відповідальності; виховання у дітей та молоді потреби й навичок благодійної діяльності; популяризація дитячих і молодіжних благодійних та соціальних ініціатив, підтримка

соціально-активної учнівської і студентської молоді.

Конкурс проводиться у 2-х номінаціях:

Перша номінація: Конкурс серед дитячих колективів загальноосвітніх, професійних і позашкільних навчальних закладів, дитячих громадських організацій та об’єднань.

Друга номінація: Конкурс серед молодіжних колективів вищих навчальних закладів, молодіжних громадських організацій та об’єднань.

На конкурс приймаються благодійні проекти за трьома тематичними напрямами:

 • соціальні;


 • екологічні;

 • культурологічні.

У кожній номінації в трьох тематичних напрямках (соціальному, екологічному, культурологічному) Національна конкурсна комісія визначає переможців (перше, друге та третє місця), які будуть нагороджені відзнаками Фонду, цінними призами та грошовими преміями.

Оцінювання проектів та визначення переможців на першому і другому етапах конкурсу здійснюється членами Національної конкурсної комісії на підставі відкритої і прозорої процедури, визначеної умовами Положення про конкурс.

Критеріями оцінювання проектів є:

 • актуальність ідеї та можливість її реалізації;

 • оригінальність ідеї, покладеної в основу проекту;

 • відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту;

 • ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації проекту;

 • перспективи розвитку проекту;

 • можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту.

Конкурс проводиться у два етапи:

І етап: вересень – грудень 2009 року:

 • з 15 вересня до 15 листопада 2009 року – збір і аналіз аплікаційних форм благодійних проектів, надісланих на конкурс;

 • з 15 листопада до 15 грудня 2009 року – конкурсний відбір благодійних проектів для участі у другому етапі конкурсу;

ІІ етап: грудень 2009 року – травень 2010 року

 • з 15 грудня 2009 року – до 10 квітня 2010 року – реалізація та моніторинг відібраних благодійних проектів;

 • до 15 квітня 2010 року – надання організаторам підсумкової інформації щодо реалізації благодійних проектів;

 • травень 2010 року – визначення та нагородження переможців конкурсу.

Для участі у конкурсі приймаються благодійні проекти, терміни реалізації яких співпадають з термінами проведення конкурсу. Також у конкурсі можуть брати участь постійно діючі та довготривалі благодійні проекти, етапи реалізації яких мають співпадати із визначеними термінами проведення конкурсу (15 грудня 2009 року – 10 квітня 2010 року). Всі заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть розглядатися Національною конкурсною комісією.


Кінцевий термін подачі матеріалів для участі в конкурсі – 15 листопада 2009 року.

Результати оцінювання проектів на першому та другому етапах конкурсу будуть оприлюднені на сайтах Фонду: www.ukraine3000.org.ua, www.novi.org.ua.

Вимоги до оформлення конкурсної роботи:

Для участі в конкурсі до Національної конкурсної комісії необхідно подати:

− на І етапі – реєстраційну картку та резюме благодійного проекту (форми для заповнення розміщені на сайтах: www.ukraine3000.org.ua, www.novi.org.ua) у двох примірниках.

- на ІІ етапі – підсумкову інформацію про реалізацію благодійного проекту у двох примірниках.

Матеріали, подані на конкурс, мають бути виконані державною мовою комп’ютерним набором, шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір – додатковий текст, через 1 інтервал, на одному боці аркуша А4.

Організатори залишають за собою право розміщувати надіслані на конкурс матеріали у друкованих виданнях, на сайтах Фонду та партнерів проекту із обов’язковим зазначенням назви закладу чи організації, від яких надійшов благодійний проект, прізвища та імені керівника проекту.

Детальніше з інформацією про конкурс та новинами конкурсу можна ознайомитися на сайтах: www.ukraine3000.org.ua, www.novi.org.ua

Консультації за телефоном: 8 (044) 467 67 80, e-mail: dobro@ukraine3000.org.ua

Матеріали для участі в конкурсі надсилайте на поштову адресу: а/с 75, м. Київ, 01012 (у двох примірниках) та електронну адресу: dobro@ukraine3000.org.ua у форматі *.doc з поміткою: “Конкурс благодійних проектів”.


Додаток 2

до листа МОН

від 20.08.2009 .№ 1/9-562


Положення

про ІІІ Всеукраїнський конкурс благодійних проектів

“Добро починається з тебе”


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правові, організаційні та фінансові рамки реалізації Міжнародним благодійним фондом “Україна 3000” (далі – Фонд) проекту “Добро починається з тебе” для підтримки ініціатив дітей та молоді щодо їхньої благодійної діяльності.

1.2. Положення ґрунтується на нормах Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Конвенції про права дитини, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Указу Президента України “Про удосконалення якості освіти” та відповідає організаційним вимогам Фонду.

1.3. Мета проекту: об’єднання зусиль, бачення та досвіду учасників проекту для відродження в Україні благодійництва як норми суспільного життя і соціальної відповідальності; виховання у дітей та молоді потреби й навичок благодійної діяльності; популяризація дитячих і молодіжних благодійних та соціальних ініціатив, підтримка соціально-активної учнівської і студентської молоді.

1.4. Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів (далі – Конкурс) проводить Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000” за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Академії педагогічних наук України.

1.5. У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх, професійних та позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань (далі – учасники Конкурсу).

1.6. Термін проведення Конкурсу: серпень 2009 року – липень 2010 року.

1.7. Участь у Конкурсі можуть брати благодійні проекти, терміни реалізації яких співпадають із термінами проведення Конкурсу. Також у Конкурсі можуть брати участь постійно діючі та довготривалі благодійні проекти, етапи реалізації яких мають співпадати із визначеними термінами проведення Конкурсу (15 грудня 2009 року – 10 квітня 2010 року). Всі заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть розглядатися Національною конкурсною комісією.2. Пріоритети Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у 2-х номінаціях:

Перша номінація: Конкурс серед дитячих колективів загальноосвітніх, професійних та позашкільних навчальних закладів, дитячих громадських організацій та об’єднань.

Друга номінація: Конкурс серед молодіжних колективів вищих навчальних закладів, молодіжних громадських організацій та об’єднань.

2.2. Подані на Конкурс благодійні проекти будуть розглядатися за такими тематичними напрямками:

- благодійні ініціативи соціального спрямування (підтримка людей похилого віку, інвалідів, дітей з особливими потребами; організація туристичних та спортивно-оздоровчих акцій тощо);

- благодійні ініціативи культурологічного спрямування (організація етнографічних експедицій, допомога у відродженні мистецьких цінностей свого краю, підготовка та поширення інформації про культурні, художні пам’ятки регіону (міста, села) тощо);

- благодійні ініціативи екологічного спрямування (реалізація заходів щодо збереження та відновлення навколишнього природного середовища).

2.3. У проекті має бути передбачено конкретний результат його виконання, соціальні наслідки проведених заходів та акцій для окремих суспільних груп, а також можливості його моніторингу.


3. Підготовка та оголошення Конкурсу

3.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюється згідно з цим Положенням.

3.2. Організаційні заходи та оцінювання проектів здійснює Фонд спільно із співорганізаторами і партнерами Конкурсу.

3.3. Фонд готує й оприлюднює в засобах масової інформації, на сайтах Фонду, освітніх закладів, партнерів і співорганізаторів Конкурсу оголошення про Конкурс, що містить наступну інформацію:


 • номінації та напрямки, за якими буде проводитися відбір та оцінювання проектів;
 • основні вимоги до оформлення конкурсних документів;


 • терміни, порядок подання та адреси, за якими подаються конкурсні матеріали;

 • телефон для довідок тощо.


4. Національна конкурсна комісія

4.1. Для підготовки та проведення Конкурсу Фонд створює Національну конкурсну комісію, затверджує її персональний склад та призначає Голову комісії.

4.2. До складу Національної Конкурсної комісії можуть входити співробітники Фонду, науковці, педагогічні працівники, представники громадськості, засобів масової інформації тощо.

4.3. Автори проектів, поданих на Конкурс, не можуть бути членами Національної конкурсної комісії.

4.4. Благодійні проекти, подані на Конкурс від організацій, представники яких є членами Національної конкурсної комісії, не розглядаються.


5. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Подання документів на Конкурс:

5.1.1. До участі в Конкурсі допускаються проекти, які відповідають визначеним напрямкам.

5.1.2. Для участі в Конкурсі до Національної конкурсної комісії подається комплект матеріалів у 2 примірниках:

- реєстраційна картка благодійного проекту, що подається на Конкурс (форма 1);

- резюме проекту (форма 2);

- перелік поданих документів, підписаний керівником організації та завірений печаткою (форма 3).

5.1.3. Комплект матеріалів на участь у Конкурсі, зазначених у підпункті 5.1.2, надсилається до Фонду у письмовому та електронному варіантах.

5.1.4. Матеріали, подані на Конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір – додатковий текст, через 1 інтервал, на одному боці аркуша А4.

5.1.5. До основних документів можуть додаватися фото- та відеоматеріали, презентаційні матеріали, статті із газет, журналів, інші документи і матеріали, які на думку учасника, допоможуть найповніше розкрити зміст проекту.

5.1.6. Документи мають бути виконані державною мовою.


5.1.7. До участі у Конкурсі не допускаються проекти, що не відповідають зазначеним вище умовам конкурсу або не оформлені належним чином.

5.1.8. Організатори залишають за собою право розміщувати надіслані на Конкурс матеріали у друкованих видання та на сайтах Фонду, партнерів і співорганізаторів Конкурсу із обов’язковим зазначенням назви закладу чи організації, від яких надійшов благодійний проект, прізвища та імені керівника проекту.

5.1.9. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються учасникам, незалежно від результатів розгляду.

5.1.10. Матеріали, які надійшли на Конкурс після встановленого терміну, не розглядаються.

5.1.11. Подані на Конкурс матеріали реєструються у Фонді. Список зареєстрованих учасників конкурсу затверджується протоколом Національної конкурсної комісії та публікується на сайтах Фонду.

5.2. Календарний план проведення конкурсу:

Конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап: серпень – грудень 2009 року:


 • серпень – вересень 2009 року – оголошення Конкурсу та поширення інформації про нього;

 • 15 вересня – 15 листопада 2009 року – збір і аналіз аплікаційних форм благодійних проектів, надісланих на Конкурс;

 • 15 листопада - 15 грудня 2009 року – конкурсний відбір благодійних проектів для участі у другому етапі Конкурсу;

 • Другий етап: грудень 2009 – травень 2010 року

 • 15 грудня 2009 – 10 квітня 2010 року – реалізація й моніторинг відібраних благодійних проектів;

 • 15 квітня 2010 року – кінцевий термін надання організаторам підсумкової інформації щодо реалізації благодійних проектів;

 • травень 2010 року – визначення та нагородження переможців конкурсу;

 • липень 2010 року: аналіз результатів реалізації благодійного проекту, підготовка матеріалів для поширення набутого досвіду.

5.3. Оцінювання проектів та визначення переможців:


5.3.1. Оцінювання проектів базується на принципах відкритості й прозорості процедур з чітко визначеними критеріями оцінки поданих матеріалів.

5.3.2. Основними критеріями оцінювання проектів є:


 • актуальність ідеї та можливість її реалізації;

 • оригінальність ідеї, покладеної в основу проекту;

 • відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту;

 • ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації проекту;

 • перспективи розвитку проекту;

 • можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту.

5.3.3. Національна конкурсна комісія проводить оцінку кожного поданого на Конкурс благодійного проекту та визначає переможців Конкурсу.

5.3.4. Рішення Національної конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар комісії. Кожен член комісії має право письмово висловити свою особисту думку.

5.3.5. Результати оцінювання проектів на першому та другому етапах конкурсу оприлюднюються на сайтах Фонду: www.ukraine3000.org.ua, www.novi.org.ua.

.5.3.6. Визначення переможців Конкурсу здійснюється на підставі відкритої і прозорої процедури оцінювання благодійних проектів Національною конкурсною комісією. У кожній номінації в трьох тематичних напрямках (соціальний, культурологічний, екологічний) визначаються переможці (перше, друге, третє місця).

5.3.7. Переможці Конкурсу нагороджуються відзнаками Фонду, цінними призами та грошовими преміями.

5.3.8. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайтах Фонду та через засоби масової інформації.


6. Заключні положення

6.1. Фонд не надає учасникам Конкурсу фінансову і матеріальну підтримку для реалізації благодійних проектів.


6.2. Національна конкурсна комісія має право видавати листи підтримки переможцям Конкурсу до державних установ, українських та міжнародних благодійних організацій з проханням про додаткове фінансування проекту.

6.3. На прохання виконавця проекту Національна конкурсна комісія в межах своїх повноважень та наявних коштів бюджету Всеукраїнського благодійного проекту «Добро починається з тебе» може надавати виконавцю інформаційну і консультаційну підтримку в ході реалізації проекту, а також клопотати у разі необхідності про надання підтримки відповідними структурами місцевої виконавчої влади.

Додаток 3

до листа МОН


Номінація

Тематичний

напрямок

Дата

отримання

Реєстраційний

номер
від 20.08.2009 .№ 1/9-562


(заповнюється організаторами)


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ


МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “УКРАЇНА 3000”

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ

«ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ”


1. Тематичний напрямок проекту (соціальний, екологічний, культурологічний)

2. НАЗВА ПРОЕКТУ

3. ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ОРГАНІЗАЦІЮ)

Назва навчального закладу (організації)
Юридичний статус навчального закладу (організації)
Поштова адреса навчального закладу (організації)

(обов’язково вказати індекс)
Підпорядкування
Телефон, факс (з кодом)
Електронна адреса
Інтернет-адреса
Прізвище, ім`я, по батькові керівника навчального закладу (організації)
Кількість учнів (студентів, членів організації)

4. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ

Прізвище, ім`я, по батькові керівника проекту
Посада керівника проектуПоштова адреса для листування з керівником проекту (обов’язково вказати індекс)

Телефон (з кодом)
Електронна адреса

Підписи засвідчують достовірність поданої інформації:


Підпис керівника проекту _________________ Дата «____» ______________2009 року


Підпис керівника навчального

закладу (організації)______________________ Дата «____» ______________2009 року


МІСЦЕ ПЕЧАТКИ


УВАГА!!!

РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ ТА РЕЗЮМЕ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ ПРОСИМО НАДІСЛАТИ ДО

15 ЛИСТОПАДА 2009 РОКУ

НА ПОШТОВУ АДРЕСУ: а/с 75, м. Київ, 01012 (у двох примірниках)

ТА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: dobro@ukraine3000.org.ua

з поміткою: Конкурс благодійних проектів”


Додаток 4

до листа МОН

від 20.08.2009 .№ 1/9-562


РЕЗЮМЕ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “УКРАЇНА 3000”

ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ

“ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ”


Резюме проекту має бути чітким та лаконічним і містити наступну інформацію:

1. Тематичний напрямок проекту: соціальний, екологічний, культурологічний.

 1. Назва проекту.

 2. Назва навчального закладу (організації), який подає проект.

 3. Виконавці проекту (кількість та категорія).

 4. Партнери та спонсори проекту (якщо є).

 5. Цільова аудиторія (кому саме надається допомога).

 6. Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту.

 7. Мета проекту.

 8. Завдання проекту.

 9. Актуальність проекту.
 10. Терміни реалізації проекту


 11. Етапи реалізації проекту.

 12. Очікувані результати реалізації проекту.

 13. Вплив проекту на місцеву громаду.

 14. Можливості подальшого розвитку проекту.

 15. Можливості моніторингу результатів проекту.

Обсяг резюме має складати не більше п’яти сторінок друкованого тексту.


УВАГА!

Для участі в конкурсі до Національної конкурсної комісії подається комплект матеріалів (реєстраційна картка та резюме благодійного проекту) до 15 листопада 2009 року на поштову адресу: а/с 75, м. Київ, 01012 (у двох примірниках) та електронну адресу: dobro@ukraine3000.org.ua з поміткою: “Конкурс благодійних проектів”

Матеріали, подані на конкурс, мають бути виконані державною мовою комп’ютерним набором, шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір - додатковий текст, через 1 інтервал, на одному боці аркуша А4.

Матеріали для участі в конкурсі обов’язково подаються у письмовому та електронному варіантах.

Додаток 5

до листа МОН

від 20.08.2009 .№ 1/9-562


ПЕРЕЛІК ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ


№ п/п

Назва документу

Кількість

1

Форма № 1

Реєстраційна картка благодійного проекту

2

Форма 2

Резюме благодійного проекту

3

Додатки3.1
3.23.3
3.4
3.5

Підпис керівника проекту __________________ Дата «____» ______________2009 року


Підпис керівника

навчального закладу

(організації) ___________________ Дата «____» ______________2009 року


МІСЦЕ ПЕЧАТКИ

Додаток 6

до листа МОН

від 20.08.2009 .№ 1/9-562


ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ УЧАСТІ У ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ

“ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ”


Пропонуємо дотримуватися поданої нижче інструкції щодо підготовки матеріалів


1. Тематична спрямованість проекту

Обов’язково вкажіть, до якого тематичного напрямку Ви відносите поданий на конкурс благодійний проект: соціального, екологічного, культурологічного.


2. Мета проекту

Чітко сформулюйте мету Вашого проекту, яка має бути орієнтована на вирішення певної проблеми, відповідати тематиці і назві благодійного проекту.


3. Завдання проекту

Виходячи з мети, сформулюйте завдання проекту. Завдання проекту – це конкретні практичні кроки, спрямовані на досягнення мети проекту. При цьому кожний наступний крок повинен сприяти досягненню кінцевого результату проекту.

4. Актуальність проекту


Назвіть конкретні проблеми, на вирішення яких спрямований Ваш проект. Вкажіть позитивні зміни та суспільну користь, які будуть наслідками успішної реалізації проекту. Яким чином Ваш проект вплине на вирішення зазначених проблем? Чому реалізація саме цього проекту буде вагомою для розв’язання зазначених проблем?


5. Терміни реалізації проекту

До участі у конкурсі запрошуються благодійні проекти, терміни реалізації яких співпадають із термінами проведення конкурсу. Також у конкурсі можуть брати участь постійно діючі та довготривалі благодійні проекти, етапи реалізації яких мають співпадати із визначеними термінами проведення конкурсу (15 грудня 2009 року – 10 квітня 2010 року). Всі заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть розглядатися Національною конкурсною комісією.


6. Етапи реалізації проекту

Виходячи з мети та завдань проекту, сформулюйте у логічній послідовності етапи реалізації проекту, а також, для кожного з них, надайте, будь ласка, детальну інформацію щодо:


 • назви етапу;

 • опису заходів для здійснення етапу;

 • терміну реалізації;

 • очікуваних результатів здійснення заходу;

 • осіб, відповідальних за виконання заходу.Наприклад, можна використати наступну форму:


Перший етап – (назва етапу)

Опис заходу для здійснення етапу ________________________________________________

Термін реалізації: з _______ по _______

Очікуваний результат здійснення заходу __________________________________________

Відповідальні за виконання заходу ________________________________________________


7. Очікувані результати реалізації проекту


Опишіть очікувані результати та користь Вашого проекту для цільової аудиторії, визначеної проектом, короткотривалі та довготривалі результати реалізації проекту, кількість осіб та/або організацій, що матимуть практичну користь від реалізації проекту, можливість поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту, використання досвіду реалізації проекту.


8. Вплив проекту на місцеву громаду

Опишіть позитивні зміни та суспільну користь, що будуть наслідками успішної реалізацією представленого проекту для місцевої громади території, на яку поширюється діяльність проекту.


9. Можливості подальшого розвитку проекту

Опишіть, чи плануєте Ви продовжувати проект після завершення конкурсу? Чи є проект довгостроковим? Яким чином Ви плануєте продовжувати благодійну діяльність? Будь ласка, обґрунтуйте життєздатність проекту.


10. Механізми моніторингу результатів проекту

Будь ласка, вкажіть прозорі кількісні та якісні показники, за якими конкурсна комісія зможе оцінити ефективність та рівень досягнення поставлених у проекті завдань.


Увага!

Просимо бути уважними щодо точності поданої інформації.

Всі додаткові матеріали (фото- та відеоматеріали, презентаційні матеріали, статті із газет, журналів тощо) мають бути підписані та містити посилання, для ілюстрації яких саме заходів вони додаються.