refik.in.ua 1

Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України

Наказ Міністерства транспорту України
від 20 січня 1997 року N 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 1997 р. за N 36/1840

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту України
від 15 листопада 1999 року N 551,
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 27 вересня 2005 року N 588

Додатково див. повідомлення
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
 від 7 березня 2006 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року N 106 "Про забезпечення охорони вантажів, що перевозяться залізничним транспортом" з метою забезпечення охорони вантажів і посилення боротьби з їх крадіжками при перевезеннях залізницями України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України (додається);

1.2. Пункт 1.2 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства транспорту України
від 15.11.99 р. N 551)

1.3. Порядок проведення розрахунків за супроводження і охорону вантажів особовим складом і засобами відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті України (додається).

2. Начальникам залізниць України:

2.1. Забезпечити охорону номенклатурних вантажів особовим складом і засобами воєнізованої охорони залізниць відповідно до діючого порядку охорони вантажів;

2.2. Довести цей наказ до відома вантажовласників, встановити постійний контроль за додержанням порядку охорони вказаних вантажів та доцільним використанням отриманих коштів.

3. Скасувати:

3.1. Ставки зборів за охорону вантажів, які повинні супроводжуватися і охоронятися відомчою воєнізованою охороною на залізничному транспорті, затверджені Міністерством транспорту 6 квітня 1994 року.


3.2. Вказівку Укрзалізниці від 6 липня 1994 року N 3-951 "Про впровадження в дію розрахунків за охорону і супроводження вантажів відомчою воєнізованою охороною залізничного транспорту України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці Л. Л. Железняка.

 

 

Міністр

І. П. Данькевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
внутрішніх справ України

 
В. Г. Мельников

Заступник Міністра
економіки України

 
В. М. Кальник


 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 20 січня 1997 р. N 18 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 лютого 1997 р. за N 36/1840

ПЕРЕЛІК
вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України


******************************************************************

N * Найменування вантажу *Код * Код найменування вантажу


******************************************************************

1. Автомобілі та їх частини 381 Усі найменування, в тому чис-

лі спеціальні, крім напівпри-

чепів, причепів та частин до

автомобілів повної маси більш

як 3,5 т та спеціальних, які

підлягають супроводженню

відправником (отримувачем)

2. Машини сільськогосподарські 361 Усі найменування, крім

та їх частини сільськогосподарської техніки

без автономних двигунів та

встановлених на ній електрич-

них, дизельних, газових, бен-

зинових двигунів і

механізмів, їх частин

3. Трактори та їх частини 362 Усі найменування

4. Машини, обладнання та їх 351 35103, 04, 05, 06, 07 (тільки

частини пили електричні), 13 (тільки

плити побутові: газові,

електричні), 35, 36 (крім

вогнегасників, пожежного інс-

трументу та інвентаря), 38,

40 (тільки верстати металорі-

жучі з числовим програмним

управлінням)

5. Засоби транспортування та 391 39101,02,07,09,10,11,13,19

їх частини, окрім (тільки надувні), 20,21,22,

автомобілів 28,31,32,34,38,40,41,42,44

6. Апарати та прилади, окрім 401 Усі найменування, окрім 40110

електропобутових

7. Вибухові матеріали (роз-

рядні вантажі), окрім тих,

котрі повинні супроводжу-

ватися згідно з Правилами

перевезень вибухових мате-

ріалів фахівцями або воїн-

ськими вартами, спецмілі-

цією МВС України, воєнізо-

ваною охороною відправника

(отримувача) вантажу

8. Балончики з газом (засоби

індивідуального захисту)

9. Мисливська нарізна, спор-

тивна та газова зброя

10. Вантажі, направлені на ад-

реси посольств та їх пос-


тійних представників іно-

земних держав, та відправ-

лені ними

11. Спирт метиловий (метанол) 721 72148

12. Спирти 721 72146, 47, 52, 57

13. Вино, що перевозиться у 591 Усі найменування

критих вагонах та контей-

нерах

14. Пиво 592 Усі найменування

15. Горілка та вироби лікеро- 593 Усі найменування

горілчані, що перевозяться

у критих вагонах та

контейнерах

16. Спирт 594 Усі найменування

17. Вироби з тютюну та 517 Усі найменування, крім

махорки 51705

18. Продукція 402 Усі найменування, крім

радіопромисловості 40204

19. Відео- та аудіоапаратура,

засоби електронно-обчислю-

вальної та множувальної

техніки, відео- та аудіо-

касети

20. Машини, вироби та прилади 404 Усі найменування

електропобутові

21. Галантерея та ювелірні ви- 641 64102,04,07,08,09,12,14,16,

роби 18,19,20,22,24,25,26,27,30,

31,32,33,34,35,36,37,40,42

22. Продукція парфюмерно-кос- 442 44202,03,04,05,06,07,09,10,

метичної та ефірно-олійної 12,13,15

промисловості

23. Посуд та інші вироби із 661 66102,04,06,08,09,10,20,24

скла, фарфору і фаянсу

24. Тканини 631 Усі найменування,

крім 63102,05,06,08,11 (міш-

кові, пакувальні), 12 (пря-

дивні, прядивно-джутові), 14

25. Інші вироби швейної та 632 Усі найменування, крім

текстильної промисловості 63202,04,06,07,09,10,11,13,

14,18,20,22,23,24,25,26

26. Вироби з трикотажу 633 Усі найменування

27. Вироби швейні 634 Усі найменування, крім

63407,19,27,28,29,33

28. Килими та килимові вироби 635 Усі найменування

29. Пряжа 622 62208 - 62216

30. Хутро, шкіра та шкіра 651 Усі найменування, крім 65116


вичинена

31. Шкіра штучна 652 Усі найменування, крім 65204

32. Вироби із шкіри, волосся, 653 65302,03,04,06,10,11,13,14,16

щетини, крім галантерейних

33. Взуття 654 Усі найменування, крім

65401,02,03

34. Гума, вироби гумово- 452 Усі найменування, крім

технічні та ебонітові 45203,11,12,13,18,19,20,21,

22,25,26,28,30,31,32,35, а

також камер та покришок авто-

мобільних 45201,02 маркуван-

ням профілю 280 мм та більше

35. Вироби гумово-технічні та 453 Усі найменування, крім

ебонітові, що були в 45301,02,06 (камер та покри-

користуванні, відновлені шок автомобільних маркуванням

профілю 280 мм і більше)

36. Меблі, окрім металевих та 127 Усі найменування, крім

плетених 12701,03,23,25,37

37. Інструменти музичні 681 Усі найменування

38. Інвентар спортивний, мис- 682 68201,07,11,23,24,25,29,32

ливський і театральний

39. Ігри та іграшки, наочні 683 68301,02,03,06

учбові прилади, крім дру-

кованих

40. Метали кольорові та їх 331 33101,06,10,21,25,26,27,34,

сплави 40,42,45,47,52,53,55 (в заго-

товках, зливках, чушках та

ін.масою одного виробу до

100 кг)

41. Прокат кольорових металів 332 33202,05,08,11,13,14,16,17,

18,19,20,21,24

42. Медикаменти та хіміко-фар- 441 44101,03,05,13,15,20,27,31,

мацевтична продукція 32,36,37,43,48,51,52,54,55,56

43. М'ясо та субпродукти в 561 Усі найменування

автономних рефрижераторних

вагонах

44. Вироби ковбасні, копчено- 562 Усі найменування

сті та напівфабрикати

м'ясні в автономних

рефрижераторних вагонах

45. Вироби макаронні 512 Усі найменування

46. Вироби кондитерські 513 Усі найменування

з борошна


47. Вироби кондитерські 514 Усі найменування, крім 01,02

цукристі, крім мучних,

мед

48. Концентрати харчові, 516 Усі найменування, крім

прянощі, напої сухі 51624, 25, 54

49. Цукор 521 Усі найменування

50. Масло тваринне та сир, що 553 Усі найменування

перевозяться в автономних

рефрижераторних вагонах

51. Олія 556 Усі найменування, крім

55632, 33

52. Консерви різні 581 Усі найменування

53. Вантажі гуманітарної Усі найменування

допомоги

54. Світлі нафтопродукти 21101-16, 21201-07,

21320-22, 21403-08

55. Чавун 311 31103, 04, 06, 08 

56. Труби з чорних металів 323 32304, 05 

(діаметром до 159 мм

включно) 

57. Прокат чорних металів, не 324 32411

пойменований в алфавіті 

58. Сталь листова, не 324 32416 

пойменована в алфавіті

(в пачках) 

59. Сталь сортова  324 32418 

60. Сталь тонколистова 324 32419 

(в пачках) 

61. Кулі сталеві помольні  324 32421 

62. Колодки гальмові чавунні  414 41407 

пойменований в алфавіті 

63. Накладки і підкладки 414 41409 

рейкові 

64. Двоокис титану (пігментна)  466 46603

Примітки: 1. До спеціальних автомобілів відносяться: автомобілі

спеціальні, автомобілі та автоцистерни

спеціалізовані, пересувні майстерні побутового

обслуговування, автомобілі зі спеціальними кузовами,

автофургони ветеринарної служби, культурного і

побутового обслуговування населення, автоцистерни для

нафтопродуктів, води, зріджених газів та

паливозаправники, пересувні майстерні на автомобілях,

включаючи автомобілі-лабораторії, автомашини

технічної допомоги, пожежні машини,

автобетонозмішувачі, автомобілі для прибирання шляхів


з розпилювачами, автомайстерні, рентгенівські,

автомобілі швидкої допомоги, реанімаційна та інша

техніка, обладнана дорогими приладами.

2. За заявкою вантажовідправника або вантажоодержувача

всі вантажі, що перевозяться, але не зазначені в

цьому переліку, супроводжуються та охороняються

воєнізованою охороною Укрзалізниці на договірній

основі. 

 

Начальник Головного
комерційного управління

 
Л. М. Петренко

Начальник Управління
воєнізованої охорони

 
Ю. Ф. Потетюєв

(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.09.2005 р. N 588)