refik.in.ua 1

ПРОГРАМА


популяризації діяльності інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів


І. Мета - популяризація діяльності ІСІ у суспільстві в цілому, формування довіри громадян до цих інституцій як до надійних і вигідних механізмів збереження та накопичення коштів.


ІІ. Основні завдання:

 1. Широке інформування громадськості про значення інститутів спільного інвестування для розвитку вітчизняної економіки, створення позитивного іміджу ІСІ серед різних аудиторій, включаючи органи влади, політичні інститути.

 2. Роз‘яснення потенційним інвесторам особливостей діяльності інститутів спільного інвестування в залежності від їх видів та типів, інформування цільових аудиторій про перспективи та конкретні можливості накопичення коштів, що відкриваються через участь в ІСІ та НПФ.

 3. Популяризація досягнень вітчизняних ІСІ та НПФ шляхом широкого висвітлення успішного досвіду їхньої діяльності.

 4. Зміцнення іміджу УАІБ як відкритої, прозорої саморегулівної організації.

Цільова аудиторія:

  • На відміну від п.1 „Основних завдань”, що має іміджеве спрямування і орієнтоване на суспільство в цілому, решта завдань (п.п.2-4) насамперед адресовані потенційним учасникам та партнерам інститутів спільного інвестування. На основі дослідження центру імені Разумкова їх можна поділити на три основні групи:

Група 1. Заможні громадяни. Мають значний запас коштів. Складаючи лише 20% від загального числа клієнтів, приносять в ІСІ 80% коштів. Орієнтуються на елітарні і ділові видання зі стійкою репутацією. Недовірливі, але схильні до ризику й операцій із високою прибутковістю. Потенційні клієнти закритих і інтервальних недиверсифікованих фондів.

Група 2. Представники середнього класу, які живуть переважно у великих містах, мають вільний залишок коштів та хотіли б вигідно і надійно їх вкласти. Достатньо забезпечені і схильні до поміркованого ризику. Потенційно є клієнтами закритих і інтервальних недиверсифікованих, а також відкритих диверсифікованих фондів.


Група 3. Населення з доходами нижче середнього рівня, але має банківські депозити та перспективи збільшення доходів. Є найбільшою групою клієнтів ІСІ. Потенційно, це - клієнти відкритих диверсифікованих фондів.

Група 4. Населення з невисоким рівнем доходів, але значним потенціалом збільшення доходів та інвестиційних ресурсів в наступні 5 років - молодь, студенти

Група 5. Програма також розрахована на роботу з журналістами та редакціями ділових і суспільно-політичних засобів масової інформації як загальнонаціонального, так і регіонального рівня.

Група 6. Робота з представниками органів державної влади.


ІІІ. Програма передбачає декілька етапів.


І етап. Підготовчий етап. Інформування. Мета етапу - побудова діалогу з пресою, підготовка необхідних друкованих освітніх матеріалів, а також - дати первинні знання про інститути спільного інвестування, викликати інтерес у потенційних вкладників, підштовхнути їх до пошуку додаткової інформації про інститути спільного інвестування, проведення чітких відмінностей нинішніх ІСІ і інвестфондів початку 1990-х.

ІІ етап. Просвітництво та мотивація. Мета етапу - показати основні переваги ІСІ, пояснення схем вкладення грошей і їх вилучення з ІСІ, показати конкретні приклади про ефективність механізмів спільного інвестування, включаючи європейський досвід.


ІV. Напрямки та засоби реалізації завдань.

1. Просвітницька робота серед потенційних інвесторів (фізичних осіб)

Роз‘яснення потенційним інвесторам принципів діяльності ІСІ, НПФ, КУА як механізмів отримання доходів. Напрямок, зокрема, включає:

 • Проведення щоквартальних семінарів для потенційних інвесторів (фізичних осіб) „Як стати інвестором”. Семінари проходитимуть в м. Києві та містах – мільйонниках на базі регіональних представництв Української асоціації інвестиційного бізнесу.


 • Відкриття Консультаційного пункту для населення („колл - центру”), де громадяни та юридичні особи зможуть одержати мінімальну базову інформацію про діяльність НПФ, КУА та ІСІ, а також, інформацію щодо джерел більш розгорнутої (глибокої) інформації про інституційних інвесторів.

 • Докорінна реконструкція сайту УАІБ, спрямована на підвищення його інформативності, зручності для користувачів, створення спеціальних розділів з інформацією для потенційних інвесторів.

 • Організація щоквартальних Інтернет-конференцій для потенційних інвесторів щодо переваг та ризиків, пов’язаних з інвестуванням. Інтернет-конференції проводитимуться на базі сайту Української асоціації інвестиційного бізнесу із залученням on-line ресурсів провідних інформаційних агентств та ділових видань.

 • Організація щорічної виставки «Інструменти фондового ринку для населення», присвяченої формуванню ринку спільного інвестування та , з метою ознайомлення населення з послугами компаній з управління активами.

 • Участь Української асоціації інвестиційного бізнесу в інших публічних заходах, пов‘язаних із діяльністю фондового та фінансового ринків.

2. Робота із засобами масової інформації.

Співпраця зі ЗМІ здійснюється в двох напрямках: сприяння глибшому розумінню журналістами проблем, пов’язаних з інвестуванням (навчально-роз’яснювальний компонент) та створення суспільно важливих позитивних інформаційних приводів з питань розвитку інститутів спільного інвестування.

Для цього пропонується використовувати як традиційні форми роботи (прес-конференції, „круглі столи”, семінари), так і нетрадиційні (прес-тури, прес-ланчі, конкурси на краще висвітлення питань діяльності інститутів спільного інвестування та НПФ), а також один з дієвих сучасних комунікаційних засобів - створення прес-клубу.
 • Створення Прес-клубу за участю, зокрема, найбільш авторитетних профільних журналістів, представників інформаційних підрозділів органів влади – регуляторів ринку та компаній - членів асоціації. Мета - підвищення ефективності інформаційної роботи, залучення впливових журналістів до ініціювання та реалізації інформаційних заходів, визначення найактуальніших тем з питань діяльності ІСІ, які потребують системного висвітлення або опрацьовування на спеціалізованих семінарах.


 • Створення суспільно важливих інформаційних приводів, пов‘язаних із діяльністю УАІБ та її членів, із позитивними прикладами роботи вітчизняних публічних ІСІ та НПФ. З метою їх висвітлення не рідше як щокварталу проводити такі інформаційні заходи, як прес-конференції, прес-брифінги, дискусійні клуби, прес-тури, круглі столи тощо.

 • Організація інтерв‘ю, коментарів керівництва УАІБ, а також керівників найбільш успішних інвестиційних фондів з актуальних питань розвитку ринку спільного інвестування, прикладів розв‘язання проблем, що постають перед учасниками ринку.

 • Створення редакційної колонки у вигляді запитань – відповідей в ділових та популярних друкованих виданнях («Інвестиційній газеті», «Комерсант», «Контракт» і ін.).

 • Видання спільно з Українським діловим журналом «Експерт» окремого бюлетеню (постійно), присвяченого ринку спільного інвестування та діяльності компаній з управління активами.

 • Проведення семінарів/круглих столів та неформальних зустрічей (прес-ланчів) з журналістами з метою інформування про специфіку діяльності спільного інвестування та створення довгострокової атмосфери взаєморозуміння між ЗМІ та УАІБ.

 • Організація журналістського конкурсу серед ЗМІ на краще висвітлення питань діяльності інститутів спільного інвестування та НПФ, що слугуватиме заохоченню журналістів до якомога глибшого і фахового розкриття тем функціонування ринку спільного інвестування, до проведення глибоких журналістських досліджень з питань фондового ринку України та переваг інвестування в ІСІ та НПФ. (Такий конкурс варто проводити у співпраці з професіональним журналістським об’єднанням та із залученням спонсорів)

 • Часткове спонсорування рубрик в ділових передачах на телебаченні, радіо та друкованих виданнях.
 • Створення і постійне оновлення баз даних: журналістів, які спеціалізуються на висвітленні відповідної тематики; спеціалізованих видань; Інтернет-видань; тематичних теле- і радіопрограм; тематичних рубрик ділових, громадсько-політичних та інших популярних друкованих видань. Акредитація журналістів.


 • Ведення системного моніторингу матеріалів усіх категорій ЗМІ з питань висвітлення діяльності ІСІ, НПФ та КУА, коригування на його підставі заходів Програми.

3. Об’єднання зусиль з іншими партнерськими організаціями.

Виконання поставлених завдань передбачає об’єднання зусиль з іншими партнерськими організаціями, зацікавленими як в розвитку ринку спільного інвестування, так і в його популяризації. Серед таких структур могли б бути проекти технічної допомоги Україні (USAID, Світового банку, Євро комісії, Міжнародної фінансової корпорації ін.) українські громадські організації та дослідницькі центри (Український освітній центр ринкових реформ, який має мережу дієвих прес-клубів по всій Україні, просвітницькі радіо і телепередачі, Центр ім. Разумкова, Інститут конкурентного суспільства, Міжнародний центр перспективних досліджень ін.).


4. Друковані освітні матеріали

Розробка та друк освітніх матеріалів, які б фокусувалися на перевагах інвестування в ІСІ.

 • друк брошури „Пам‘ятка для інвестора – населення”.

 • друк та розповсюдження буклетів „Все про недержавні пенсійні фонди”;

 • друк брошури для інвестора початківця «5 кроків до фінансової свободи», в якій просто, доступно і детально описати алгоритм, як інвестувати в ІСІ.

Розповсюдження брошур серед населення та журналістів, на тематичних заходах та виставках, в офісах компаній з управління активами, через регіональні представництва УАІБ.

5. Рекламна діяльність

 • Системне розміщення друкованої реклами в провідних ділових виданнях, популярних виданнях серед населення, та регіональних виданнях (через регіональні представництва УАІБ) про можливість спільного інвестування та його переваги.
 • Банерна реклама в Інтернет про доступність інвестування в ІСІ, повідомлення про проведення безкоштовних освітніх семінарів для потенційних інвесторів, Інтернет-конференцій, про оновлений сайт УАІБ як основне джерело об‘єктивної інформації для інвесторів.


 • Розробка, друк плакатів, на яких зображено вкладників в ІСІ із успішними історіями інвестування. Розміщення плакатів в метрополітені Києва, Харкова, місцях масового відвідання громадян, в приміщеннях інвестиційних фондів, розповсюдження через регіональні представництва УАІБ.

 • Використання зовнішньої реклами, спрямованої, зокрема, на роз‘яснення нових термінів, стандартів і понять. Розташування засобів реклами в місцях з інтенсивним автомобільним рухом. Мета - створити у потенційних клієнтів ефект звикання до ринку спільного інвестування, його законності.

6. Додаткові дослідження

Через деякий час провести додаткові проміжкові дослідження на предмет ефективності обраної стратегії.