refik.in.ua 1

Примітка 26. Статутний капітал
на 31 грудня 2009 року
(на кінець дня))

380399 ПАТ "Банк Камбіо"
Рядок  Найменування статті  Кількість акцій в обігу (тис. шт.)  Прості акції  Емісійні різниці  Привілейовані акції  Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)  Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу  Усього 
Залишок на 1 січня попереднього року  - 60,180 - - - - 60,180
Внески за акціями (паями, частками) нового випуску  - - - - - - -
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)  - - - - - - -
Продаж раніше викуплених власних акцій  - - - - - - -
Анульовані раніше викуплені власні акції  - - - - - - -
Дивіденди, що капіталізовані  - Err:522 - - -

-
7  Дод. 3 р. 30 Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)  - - - - - - -
Внески за акціями (паями, частками) нового випуску  - Err:522 - - -

-
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)  - - - - - - -
10  Продаж раніше викуплених власних акцій  - - - - - - -
11  Анульовані раніше викуплені власні акції  - - - - - - -
12  Дивіденди, що капіталізовані  - - - - -

-
13  Дод. 3 р. 30 Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року  - 60,180 - - - - 60,180
Організаційно-правова форма Банку станом на 01.01.2009 р. - товариство з обмеженою відповідальністю.Згідно протоколу №1 Установчих зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» від 24 вересня 2009 року прийнято рішення про створення Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» шляхом реорганізації ТОВ УКБ “Камбіо” з товариства з обмеженою відповідальністю у публічне акціонерне товариство без застосування процедури припинення. Свідоцтво про державну реєстрацію № 646872 від 27.10.2009 року видане Печерською районною у місті Києві Державною адміністрацією. Весь зареєстрований капітал повністю сплачений. Внесків за незареєстрованим капіталом не має.24 квітня 2010 року 

Безугла, 537-59-29
(прізвище виконавця, номер телефону)