refik.in.ua 1

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів

(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

2008 рік 

2007 рік 

  

  

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

0

0Кредити юридичним особам 

42182

0Кредити, що надані за операціями репо 

0

0Кредити фізичним особам - підприємцям 

0

0Іпотечні кредити фізичних осіб 

0

0Споживчі кредити фізичним особам 

15997

0

Інші кредити фізичним особам 


0

0Резерв під знецінення кредитів 

(980)

0Усього кредитів за мінусом резервів 

57199

0

На звітну дату Банк не має цінних паперів, які є об’єктом операцій репо.


Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний рік.

(тис. грн)

Рядок 

Рух резервів 

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

Кредити юридичним особам 

Кредити, що надані за операціями репо 

Кредити фізичним особам -
підпри-
ємцям 

Іпотечні кредити фізичних осіб 

Споживчі кредити фізичним особам 

Інші кредити фізичним особам 

Усього 10 


Залишок за станом на 1 січня 


0

0

0

0

0

0

0

0(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року4 

0

928

0

0

0

52

0

980Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву 

0

0

0

0

0

0

0

0Переведення до активів групи вибуття 

0

0

0

0

0

0

0

0Вибуття дочірніх компаній 

0

0

0

0

0

0


0

0Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 

0

928

0

0

0

52

0

980

Таблиця 8.3 "Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній рік" складається аналогічно до таблиці 8.2.

Дані для складання таблиці відсутні.

Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

(тис. грн)

Рядок 

Вид економічної діяльності 

2008 рік 

2007 рік 

сума сума 

Державне управління та діяльність громадських організацій 

0

0,00

0

0


Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного управління 


0

0,00

0

0Виробництво 

101

0,17

0

0Нерухомість 

14428

24,80

0

0Торгівля 

25153

43,23

0

0Сільське господарство 

0

0,00

0

0Кредити, що надані фізичним особам 

15997

27,50

0

0Інші 

2500

4,30

0

0Усього: 

58179

100,00

0

0


Таблиця 8.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2008 рік

Рядок 

Найменування статті

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

Кредити юридичним особам 

Кредити, що надані за операціями репо 

Кредити фізичним особам -
підпри-
ємцям 


Іпотечні кредити фізичних осіб 

Споживчі кредити фізичним особам 

Інші кредити фізичним особам 

Усього 210 Незабезпечені кредити

0

0

0

0

0

0

0

0Кредити, що забезпечені:
42182
15997
58179

2.1 

Гарантіями і поручительствами
0


155
155

2.2 

Заставою,
у тому числі:
0


0
0

2.2.1 

Нерухоме майно житлового призначення
0


385

385

2.2.2 

Інше нерухоме майно
16465


13342
29807

2.2.3 

Цінні папери


00
0

2.2.4 

Грошові депозити
0


0
0

2.2.5 

Інше майно
25717


2115

27832

Усього кредитів та заборгованості клієнтів
42182


15997
58179


Таблиця 8.6 Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2007 рік

Дані для складання таблиці відсутні

Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2008 рік

Рядок 


Найменування статті 

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

Кредити юридичним особам 

Кредити, що надані за операціями репо 

Кредити фізичним особам -
підпри-
ємцям 


Іпотечні кредити фізичних осіб 

Споживчі кредити фізичним особам 

Інші кредити фізичним особам 

Усього 10 

1

Поточні та незнецінені: 

-

0

-

-
1469
1469


1.1

Великі позичальники з кредитною історією більше 2 років 

-

0

-  

  -

-  

  -

-  
1.2

Нові великі позичальники

-

0

-  


  -

-

1469
1469

1.3

Кредити середнім компаніям 

-
-

-

-


1.4

Кредити малим компаніям 

-


2

Кредити, умови яких протягом року були переглянуті 

-

41889


14528
56417

3

Усього кредитів поточних та незнецінених:

-

41889


15997
57886

4

Прострочені, але незнецінені: 

-


293
293

4.1

Із затримкою платежу до 31 днів 

  

204
204

4.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

-

89

-

89

4.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

-
-

-

-

-

-
4.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

-

-

-

-

-

-
5

Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі: 

-
-

-

5.1

Із затримкою платежу до 31 днів 

-


5.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

-


5.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

-


5.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 


-


5.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

-


6

Інші кредити 

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Резерв під знецінення за кредитами (928)


(52)
(980)

8

Усього кредитів 

 -

41254


1594557199


Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2007 рік

Дані для складання таблиці відсутні
Таблиця 8.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2008 рік

Дані для складання таблиці відсутні


Таблиця 8.10 "Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами та знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2007 рік"

Дані для складання таблиці відсутні

Виконавець Яременко В.О., тел.: 569-05-14