refik.in.ua 1

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКТОНІЧНОЇ БУДОВИ

І КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ
Завдання. Нанести на карту України вибрану геологічну структуру (Волинський і Подільський блоки Українського кристалічного щита, Білоцерківський і Кіровоградський блоки Українського кристалічного щита, Придніпровський і Приазовський блоки Українського кристалічного щита, Дніпровсько-Донецька впадина, Карпати і Гірський Крим, Донбас і Західно-Європейська платформа, Скіфська плита і Причорноморська впадина, Волино-Азовська плита) і корисні копалини, які для неї характерні: нанести на карту різними кольорами структурні елементи і типи гірських порід, а також різні родовища корисних копалин.

Описати геологічну будову вибраної геологічної структури за допомогою літератури і відповідних картографічних матеріалів за наступною схемою:

1. Описати переважаючі гірські породи та їх розповсюдження.

2. Вказати, породи якої вікової групи для неї характерні.

3. Описати наявні четвертинні відкладення.

4. Описати рельєф вибраної території у різні геологічні періоди.

5. Описати корисні копалини: які корисні копалини наявні на даній території, які металогенічні області входять до складу вибраної геологічної структури, де саме знаходяться родовища найпоширеніших корисних копалин.
Література:

1. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые.

2. Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія.

3. Навчальний атлас України.