refik.in.ua 1

Правила та вимоги до заповнення інданих


В індивідуальних відомостях відображаються щомісячні загальні суми нарахованої заробітної плати застрахованої особи, що включають:

- винагороди за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком;

- суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за  рахунок коштів роботодавця;

- допомоги по тимчасовій непрацездатності.


1. Суми заробітної плати (доходу) мають бути відображені у місяці, за який вони нараховані з врахуванням наступних норм:


1.1 Рознесення сум відпусток

Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року за № 5 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713, до зазначених сум також слід включати кошти, нараховані за дні відпустки.

Суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці.

Суми, що припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються до поля наступного місяця.


1.2 Рознесення сум лікарняних

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні тимчасової непрацездатності у цьому місяці.

Суми, що припадають на наступний місяць, вносяться до поля наступного місяця.

Цей принцип діє і тоді, коли виплати припадають на різні роки.

Відповідно, суми страхових внесків по лікарняних та відпустках також повинні бути розподілені пропорційно за кількістю днів.


1.3 Рознесення сум преміальних

Водночас, місячні премії, що виплачуються за підсумками роботи за попередній місяць, квартальні, а також річні премії відображаються в звіті за місяць, у якому їх нараховано.1.4 Суми виплат, що були нараховані та виплачені особі після припинення дії трудового договору, не підлягають нарахуванню страхових внесків і не відображаються у звітності.


1.5 При формуванні звіту ІНДАНІ у місяцях, в яких застрахованій особі не нараховувалась заробітна плата, дані не вносяться (такі місяці не будуть враховуватись при розрахунку страхового стажу).


1.6 Виплату за договорами ЦПХ показують в місяці нарахування, у якому підписано акт виконаних робіт. Якщо за умо­вами договору винагороду виплачують щомісяця, то її відображають у місяцях, за які нараховують. У графі “Усього повних днів для стажу” проставляють кількість календарних днів виконання роботи за умовами договору.

Якщо одна й та сама особа працює і за трудовим, і за цивільно-правовим договором в одного страхувальника, то на неї заповнюється одна форма “ІНДАНІ” та проставляються загальні суми заробітної плати і страхових внесків (для типів ставок страхового збору 1 та 2).


1.7 Якщо особа в одному і тому ж році мала зарплату, нараховану за науково-технічну діяльність та зарплату або винагороду у цій же установі, які не відносяться до науково-технічної діяльності, то на таку особу формуються 2 звіти ІНДАНІ. У першому звіті зазначаються відомості про зарплату та пільгова підстава для спеціального стажу (ЗНТ024А1), в іншому – відомості про зарплату або винагороду, які не відносяться до науково-технічної діяльності.


2. Подача звітності


2.1
  Звітність до СПОВ за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не подається, оскільки на суми цієї допомоги не нараховуються страхові внески. Період отримання такої допомоги з 01.01.2004р. не включається до страхового стажу.

Звітність до СПОВ подається тільки з моменту встановлення на облік в управління праці, тобто за період догляду за дитиною до 3-річного віку. Є можливим подання до СПОВ 2 ІНДАНИХ (страхувальником і органом праці та соціального захисту населення), якщо, відповідно до ст. 179 Кодексу законів про працю за бажанням жінки, у період перебування її у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, вона працює на умовах неповного робочого часу (при цьому за нею зберігається право на одержання допомоги по догляду за дитиною).


За період відпустки матері без збереження заробітної плати у разі, коли дитина потребує домашнього догляду до досягнення 6-річного віку, відомості до СПОВ не подаються.


2.2 Застрахована особа має право на самостійну доплату до мінімального страхового внеску у випадках, коли вона працює неповний робочий час, прийнята на роботу не з початку календарного місяця або звільнена не з кінця місяця, знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати відповідно Закону України «Про відпустки».

Для здійснення доплати фізичними особами загальної системи оподаткування необхідно провести розмежування сум чистого доходу отриманого в звітному періоді і формувати 2 звіти (перший – з типом ставки 13 або 14, другий – з типом ставки 12). Після здійснення відповідної доплати такі особи самостійно подають звітність до СПОВ.


2.3 Особа, яка уклала договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, одразу після закінчення терміну дії договору або повної сплати визначених сум (за умови підтвердження відділом обліку надходження платежів), самостійно подає звітність до СПОВ.


2.4 Звітність до СПОВ щодо осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб рядового і начальницького складу на даний час не подається.


2.5 Особа, яка набула статусу пенсіонера (і не працює) припиняє участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, тому не може брати добровільну участь у системі персоніфікованого обліку і звітності не подає.


2.6 Всі форми звітності подаються виключно страхувальником.

Якщо підприємство або установа ліквідовані, але є правонаступник, то необхідні відомості щодо виявлених недостовірних звітів про застраховану особу подає він.

Довідки з архівних установ про нараховану зарплату (дохід) не дають права для внесення змін до СПОВ.


В разі ліквідації страхувальника без визначення правонаступника застрахована особа  має право  вирішувати зазначене  проблемне  питання у судовому  порядку.

Внесення змін до СПОВ може бути здійснено лише на підставі відповідного судового рішення, що набрало законної сили.


2.7 Суми, стягнуті виконавчою службою за рішенням суду на користь працівника належать до фонду оплати праці у частині додаткової заробітної плати, як оплата за невідпрацьований час і відображається у фонді оплати праці того місяця, у якому було здійснено зазначене нарахування або виплата.

Нарахування та утримання страхових внесків у цьому випадку здійснюється страхувальником в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці за місяць, до якого належить вищезазначений фонд оплати праці. У формі ІНДАНІ ця сума відображається в місяці, у якому було проведено згадане нарахування.


2.8 Відповідно до п.4 Порядку погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, затвердженого постановою КМУ від 19.09.2005р. № 934, визначено, що суми з виплат за період після 1.07.2000 р. вносяться в СПОВ шляхом подання закладами та установами, що здійснюють погашення, одночасно з поданням річного звіту страхувальника.

Тому страхувальник подає ІНДАНІ з позначкою «коригуюча» з урахуванням сум сплаченої заборгованості за період з липня 2000р. по серпень 2002р.


Крім цього, заповнення форми індивідуальних відомостей, залежить від типу ставки страхового внеску та типу форми Індані:

 - Індані зразка 2003 року (ставки 1,2,9,13,14,16,17,18,19);

 - Індані-СПД (ставки 6,8,11,12).


3. Заповнення форми Індані в залежності від типу ставки

3.1 Для ставок застрахована особа - найманий працівник на загальних підставах (1) та застрахована особа – працюючий інвалід (2) найповніше заповнюється форма Індані. Крім загальних полів заповнюються:


- Ознака штатності;

- Інтервал трудових відносин;

- Кількість повних місяців для стажу;

- Графи "Усього", "Враховується для пенсії", "Сума лікарняних", "Сума внеску із заробітку", "Усього повних днів для стажу";

- Сума внеску на заробіток;

- Блок пільгових підстав*.

________

* В полі "Місяць завершення спецстажу" проставляється кінцеівий місяць дії пільгової підстави на виробництві.


В полі "Одиниці виміру" вибирається система вирірювання тривалості на виробництві.

В полі "Норма тривалості" проставляється кількість місяців, яка прирівнюється до річної норми спестажу.

Поле "Сезон" заповнюється, якщо така робота сезонна.


3.2 Для ставок Фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який сплачує фіксований податок (6), Фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який сплачує єдиний податок (8), Член сім’ї фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, який сплачує внески  згідно з Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (9) крім загальних полів в формі Індані-СПД заповнюються:

- Графи "Усього", "Враховується для пенсії", "Сума внеску із заробітку".

- Не заповнюються наступні елементи:

- Графи "Лікарняні", "Повні дні для стажу";

- Поле "Нараховано роботодавцем на заробіток страхових внесків"

- Блок тривалості трудових відносин;

- Блок пільгових підстав.


3.3 Для ставок Особа, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (11) та Особа, яка здійснює доплату відповідно до п.3 ст.24 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (12) крім загальних полів в формі Індані- СПД заповнюються:

- "Враховується для пенсії", "Сума внеску із заробітку";

Не заповнюються наступні елементи:


- Графи "Усього", "Лікарняні", "Повні дні для стажу";

- Поле "Нараховано роботодавцем на заробіток страхових внесків"

- Блок тривалості трудових відносин;

- Блок пільгових підстав.


3.4 Для ставок Особи, які  забезпечують себе роботою самостійно – займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності (13) та Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який сплачує внески згідно з Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (14), особа, яка проходить строкову військову службу (16), Особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною (17), Особа, яка доглядає інваліда або престарілого (18) крім загальних полів в формі Індані заповнюються:

- Графи "Усього", "Враховується для пенсії", "Сума внеску із заробітку";


Не заповнюються наступні елементи:

- Графи "Лікарняні", "Повні дні для стажу";

- Поле "Нараховано роботодавцем на заробіток страхових внесків"

- Блок тривалості трудових відносин;

- Блок пільгових підстав;


3.5 Для ставок 16,17,18 в графі "Сума внеску із заробітку" проставляється не повна сума 33,2% а тільки відсоткова ставка, в залежності від року і звітує по цих ставках управління праці та соцзахисту населення:

- 2004-10%

- 2005-20%

- 2006-30%

- 2007-40%

- 2008-50%

- 2009-60%

- 2010-70%

- 2011-80%

- 2012-90%

- 2013-100%


3.6 Для ставки Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (19) крім загальних полів в формі Індані-СПД заповнюються:

- "Усього", "Враховується для пенсії";

- Поле "Нараховано роботодавуес на заробіток застрахованої особи"Не заповнюються наступні елементи:

- Графи "Лікарняні", "Сума внеску із заробітку", "Повні дні для стажу";

- Блок тривалості трудових відносин;

- Блок пільгових підстав;


  

Для всіх ставок є однаковим внесення коду ДРФО, прізвища, імена та по батькові, звітний рік, тип форми - причина подання відомостей (початкова, коригуюча, скасовуюча, призначення пенсії). Формуються у пачки по 25 листів+ярлик по 1 запису на кожному. Заповнюється наступна інформація:

- Номер листа у пачці;

- Дата заповнення;

- Дата формування;

- Підпис керівника;

- Підпис відповідального;

- Печатка страхувальника .

Для всіх типів ставок Код періоду року рівний 0 - цілий рік.