refik.in.ua 1
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 25 жовтня 2010 р. № 965


Київ


Про внесення зміни до Статуту

Державного авіабудівного концерну «Антонов»


Кабінет Міністрів України постановляє:


Внести зміну до пункту 7 Статуту Державного авіабудівного концерну «Антонов», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 1014 «Питання державного авіабудівного концерну «Авіація України» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 89, ст. 2988), доповнивши його після слів «Концерн має право» словами «бути учасником господарських товариств за окремим рішенням Кабінету Міністрів України (за умови погодження Мінпромполітики та Фондом державного майна установчих документів зазначених товариств, у тому числі змін до них),».


Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 21