refik.in.ua 1 2 ... 4 5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

«___»__________2010 № _____


Порядок

оформлення приходу суден у морський торговельний порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського торговельного порту


1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 № 2098, Положення про капітана морського торговельного порту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 № 573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2000 за № 774/4995, Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 № 574, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2000 за № 775/4996, з метою покращення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та запобігання забрудненню довкілля, виконання зобов’язань держави прапора, спрощення процедур щодо оформлення приходу суден у морський торговельний порт і виходу суден із морського торговельного порту.

1.2. Вимоги цього Порядку поширюються на судна, які заходять у морські торговельні порти України, капітанів морського торговельного порту, на посадових осіб Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства, Інспекції державного портового нагляду під час виконання ними процедур з оформлення приходу суден у морський торговельний порт та відходу їх з морського торговельного порту (далі – порт).

1.3.  У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

вихід судна
відправлення судна за призначенням від причалу


порту або з якірної стоянки на рейді порту;


ГМЗЛБГлобальна морська система зв’язку у разі лиха та


для забезпечення безпеки;

ІДПН
Інспекція державного портового нагляду морського


торговельного порту;


підхід суднапроцес наближення судна до порту призначення;


портові властідержавні органи, які уповноважені контролювати в


портах і в їх акваторіях дотримання вимог


законодавства України (з безпеки судноплавства,


санітарно-карантинного, екологічного), а також


митні органи і органи Державної прикордонної


служби;


прихід суднаприбуття судна на рейді порту призначення у


визначеному портом місці якірної стоянки або


швартування судна біля причалу порту


призначення;


DWTдедвейт судна в тоннах;


Loa та Lbpнайбільша довжина судна та довжина судна між

перпендикулярами в метрах;


Boaнайбільша (габаритна) ширина судна в метрах;


Dmdвисота борту в метрах;


dsum, dwin, dreal,

dfore та daftлітня осадка судна до вантажної марки (dsum),


зимова осадка до вантажної марки (dwin), фактична


осадка на міделі (dreal), осадки судна носом (dfore) і


кормою (daft) в метрах;


dл та dзлітня та зимова осадки в метрах для внесення до


журналів реєстрації приходу/виходу суден.2. Прихід судна в порт


2.1. Інформація про прихід судна

2.1.1. Капітан судна, що прямує в порт, зобов’язаний надавати капітану морського торговельного порту (далі­ – капітан порту), відповідним портовим властям безпосередньо або через агента інформацію про прихід судна, яка містить такі дані:

назву і прапор судна;

найменування судновласника;

порт виходу (попередній порт заходження);

найбільшу довжину та ширину судна;

висоту борту судна;

фактичну осадку судна носом і кормою;

кількість на борту пасажирів і членів екіпажу;

вантажопідйомність судна, кількість і об’єм трюмів, розміри люків, наявність і кількість твіндеків;

запаси палива і води на день приходу, добові витрати палива і води;


назву вантажу, його особливі властивості; назву фуміганту (якщо фумігація вантажу проводилася на судні); кількість (масу) вантажу, розміщення вантажу на судні (на палубі, у твіндеках, у трюмах); довжину одного місця для довгомірних і масу для великовагових вантажів; для танкера, що прямує під завантаження – кількість баласту на борту і необхідний час для заміни баласту біля причалу, а також назву попереднього перевезеного вантажу;

найменування вантажоодержувачів;

потребу в бункері, прісній воді, постачанні тощо;

заявку на портові послуги;

очікуваний час приходу.


2.1.2. В інформації про підхід судна капітан судна також інформує портові власті про наявність несправності суднових вантажних пристроїв (механізмів) і відсутності електроосвітлення, необхідного для забезпечення навантажувально-розвантажувальних робіт.


2.1.3. Капітан судна, що прямує до порту призначення, зобов’язаний повідомити про час приходу судна в порт не пізніше ніж за 48 годин, а капітан танкера – за 72 години до часу приходу. Повторне повідомлення надається всіма суднами не пізніше ніж за 24 години з уточненням за 12 годин. У разі тривалості переходу менше ніж 48 годин (а для танкера менше ніж 72 години) повідомлення надається не пізніше ніж через годину після виходу з попереднього порту.


2.1.4. У районах обов’язкового лоцманського проведення не пізніше ніж за 4 години до підходу судна до місця приймання лоцмана капітан судна зобов’язаний повідомити про уточнений час приходу судна в порт, зазначивши в повідомленні очікувану на момент приходу судна осадку носом і кормою.


2.1.5. У разі зміни порту призначення капітан повинен анулювати раніше передану портовим властям інформацію про підхід судна.

2.1.6. Відповідні портові власті інформують судно про місце його якірної стоянки або швартування та про спосіб виконання навантажувально-розвантажувальних чи інших робіт не пізніше ніж за 2 години до приходу судна в порт.2.2. Оформлення приходу судна


2.2.1. До початку навантажувально-розвантажувальних операцій кожне судно, що прибуло до порту, підлягає обов’язковій перевірці ІДПН для встановлення факту відсутності в останньому рейсі таких порушень:

завантаження судна понад вантажну марку;

перевищення кількості людей на борту порівняно з кількістю людей, для яких передбачено рятувальні засоби;

перевищення кількості пасажирів на борту порівняно з кількістю, що зазначена у пасажирському свідоцтві;

наявність крену судна (понад 5 градусів), а також диференту на ніс, якщо цей диферент не передбачений конструкцією судна або якщо варіант завантаження судна з диферентом на ніс не міститься в Інформації з остійності судна;

ненадійне кріплення палубного вантажу;

відсутність вільного доступу до рятувальних засобів, шляхів евакуації, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, а також засобів боротьби за живучість судна і місць посадки людей у рятувальні засоби створеного палубним вантажем, тарою, предметами суднового постачання та іншим майном;

наявність обставин, що перешкоджають безпечному руху суден у портових водах або діям в умовах аварійного забруднення чи загрози аварійного забруднення нафтою;

невиконання вимог попередніх актів перевірки судна інспекторами ІДПН та інспекторами контролю державою порту.


2.2.2. У разі виявлення порушень правил безпеки руху, перевезення пасажирів і вантажів, експлуатації судна та інших правопорушень з боку судна і судновласника капітан порту, ІДПН та посадові особи Держфлотінспекції України повинні здійснювати необхідні заходи, передбачені чинним законодавством.

2.2.3. Прихід судна в порт оформляється ІДПН, не більше ніж через 6 годин з моменту приходу судна, за умови попереднього відвідування судна інспектором ІДПН та дотримання прикордонних, митних, санітарних і карантинних формальностей у встановленому законодавством порядку. Капітан судна зобов’язаний повідомити інспектору ІДПН про закриття всіх суднових пристроїв для скидання забруднюючих речовин, у тому числі вод, що їх містять.2.2.4. Прихід судна оформляється ІДПН на підставі поданих капітаном судна (або агентом) Загальної декларації (General Declaration) (додаток 1) з поміткою "Прихід/Arrival", суднової ролі (Crew List), списку пасажирів (Passenger List), копій Міжнародного обмірного свідоцтва та Міжнародного свідоцтва про вантажну марку.

Відповідальність за правильність і достовірність заповнення Загальної декларації на прихід і вихід судна несе капітан судна, уповноважений агент або особа командного складу судна (за дорученням капітана).


2.2.5. Судно, що прибуло в порт на буксирі, якщо на ньому є екіпаж, очолюваний капітаном, оформляє прихід самостійно. У всіх інших випадках прихід буксирного каравану оформлюється капітаном судна, що буксирує.


2.2.6. Прихід у порт судна місцевого сполучення або маломірного (малого) судна оформляється в порядку, оголошеному в Обов’язкових постановах по порту.


2.2.7. Капітан судна (або агент) після приходу судна в порт подає до ІДПН разом із документами, зазначеними у підпункті 2.2.4 цього Порядку, оригінали та копії таких документів:

Суднове свідоцтво (Ship's Certificate);

Міжнародне обмірне свідоцтво (International Tonnage Certificate);

Міжнародне свідоцтво про вантажну марку (International Load Line Certificate);

Міжнародне свідоцтво про звільнення від вантажної марки (International Load Line Exemption Certificate);

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо конструкції (Cargo Ship Safety Construction Certificate);

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо обладнання та забезпечення (Cargo Ship Safety Equipment Certificate);

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо радіообладнання (Cargo Ship Safety Radio Certificate);

Свідоцтво про безпеку пасажирського судна (Passenger Ship Safety Certificate);

Свідоцтво (свідоцтва) про звільнення (Exemption Certificates) (у разі наявності);


Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою (International Oil Pollution Prevention Certificate);

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню стічними водами (International Sewage Pollution Prevention Certificate);

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища (Свідоцтво IAPP) (The International Air Pollution Prevention (ІАРР) Certificate);

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища з двигуна (Свідоцтво ЕIAPP) (Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) Certificate;

Класифікаційне свідоцтво (Classification Certificate);

Свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу (Minimum Safe Manning Certificate);

Свідоцтво про управління безпекою (Safety Management Certificate) або Тимчасове свідоцтво про управління безпекою;

копії документа про відповідність судноплавної компанії вимогам МКУБ (Document of Compliance) або Тимчасового документа про відповідність компанії вимогам МКУБ;

Свідоцтво про дератизацію або про звільнення від дератизації (Deratting Certificate or Derrating Exemption Certificate).

Копії наданих документів завіряються підписом капітана судна та судновою печаткою і зберігаються в ІДПН протягом 3 років.


2.2.8. Відповідальність за достовірність наданих документів покладається на капітана судна.


2.2.9. Перелік документів, зазначених у підпункті 2.2.7 цього Порядку, може змінюватися залежно від району плавання судна та чинного законодавства держави прапора судна.


2.2.10. Якщо під час попереднього рейсу на судні виникла будь-яка несправність пристроїв чи вузлів і механізмів, підконтрольних класифікаційному товариству, капітан судна під час оформлення приходу в порт повинен письмово повідомити про це капітана порту.

2.2.11. Реєстрація приходу судна в порт здійснюється ІДПН в Журналі реєстрації приходу суден (додаток 2). Чергові працівники ІДПН, які уповноважені вносити записи до зазначеного Журналу, є відповідальними за достовірність і своєчасність таких записів, ведення та зберігання цього Журналу. Прихід українських суден до порту підтверджується штампом приходу (додаток 3), який ставиться на судновій ролі, що повертається капітану судна.2.2.12. Журнали реєстрації приходу суден мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені гербовою печаткою капітана порту.

Після внесення останнього запису журнали реєстрації приходу суден зберігаються в ІДПН протягом 5 років.


2.2.13. У разі приходу судна під вантажні операції судно підлягає контролю з метою забезпечення безпеки мореплавства відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за № 353/8952.


2.2.14. До початку вантажних операцій капітан судна зобов’язаний пред’явити ІДПН такі документи:

попередній вантажний план судна;

вантажну декларацію, дані про вантаж і сертифікати (свідоцтва) про стан вантажу на момент завантаження, які надаються капітану судна для підготовки інформації про вантаж з метою його безпечного морського перевезення;

у разі завантаження небезпечними вантажами – Документ про відповідність (правило ІІ-2/54 Конвенції СОЛАС для суден, що побудовані до
1 липня 2002 року, або правило ІІ-2/19.4 Конвенції СОЛАС для суден, що побудовані після цієї дати);

у разі приймання навалочних вантажів – Свідоцтво про придатність судна для перевезення навалочних вантажів;

у разі завантаження зерном – Інформацію з остійності судна і завантаження зерном, а також Свідоцтво про придатність судна для перевезення зерна насипом (додається до Інформації з остійності судна і завантаження зерном);

у разі приймання наливних вантажів, зазначених у додатку І до Конвенції МАРПОЛ, та суднового рідкого палива – Листи даних про безпеку матеріалів (ЛДБМ) Material Safety Data Sheets (MSDS)*.

2.2.15. Капітани суден під українським прапором, що мають обмеження району плавання, встановлені класифікаційними свідоцтвами, додатково пред’являють план попереднього рейсу, шляхову карту з маршрутом останнього переходу, інші документи, що підтверджують факт прямування судна установленим районом плавання.3. Надання капітаном порту дозволу на вихід судна з порту


3.1. Дозвіл на вихід судна з порту надає капітан порту після перевірки суднових документів, зазначених у пункті 4.3 цього Порядку, за умови позитивних результатів контролю судна, а також його задовільного морехідного стану і готовності до виходу в море.


3.2. Капітан порту повинен відмовити в наданні дозволу на вихід судна з порту в разі:

а) відсутності необхідних суднових документів або закінчення строку їх дії до розрахункового терміну закінчення запланованого рейсу;


б) невиконання судном приписів ІДПН про усунення порушень і недоліків, виявлених під час перевірки і зазначених в акті (-ах) перевірки;


в) відсутності повідомлення Інспекції контролю суден державою порту про звільнення судна у разі його затримання в цьому порту;

г) виявлення під час перевірки судна невідповідності будь-яких документів фактичним даним;


ґ) відсутності у членів екіпажу судна відповідних чинних кваліфікаційних документів;


д) неукомплектованості екіпажу відповідно до Свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, за якого допускається вихід судна в море;


е) завантаження судна понад вантажну марку;


є) перевищення кількості людей на борту порівняно із кількістю людей, для яких передбачено рятувальні засоби;


ж) перевищення кількості пасажирів на борту порівняно з кількістю, зазначеною у пасажирському свідоцтві;


з) наявності крену судна (понад 5 градусів), а також диференту на ніс, якщо цей диферент не передбачений конструкцією судна або якщо випадок завантаження судна з диферентом на ніс не міститься в Інформації з остійності судна;

и) непридатного технічного стану водонепроникних закриттів (вантажних люків, лацпортів, горловин, закриттів на палубах і в бортах тощо), що може становити загрозу потрапляння забортної води всередину судна;і) ненадійного кріплення палубного вантажу;


ї) ускладнення вільного доступу до рятувальних засобів, проходів, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, а також засобів боротьби за живучість судна і місць посадки людей у рятувальні засоби, створеного палубним вантажем, тарою, предметами суднового постачання та іншим майном;


й) відсутності повного комплекту аварійного майна, протипожежних і рятувальних засобів відповідно до встановлених норм;


к) відсутності або несправності суднового водяного протипожежного обладнання, засобів локалізації аварійних розливів нафти, передбачених судновими документами;


л) наявності обставин, що перешкоджають безпечному руху суден у портових водах, в тому числі у разі необхідності усунути аварійне забруднення чи наявності загрози аварійного забруднення нафтою;


м) непідготовленості екіпажу до боротьби за живучість судна;


н) невідповідності району й умов плавання майбутнього рейсу обмеженням, зазначеним у суднових документах;


о) некомплектності або несправності апаратури ГМЗЛБ;


п) відсутності або несправності магнітних компасів, гірокомпаса, ехолота або радіолокаційних станцій та відсутності чинної таблиці девіації магнітного компаса;


р) наявності навігаційних або гідрометеорологічних обставин, що перешкоджають виходу судна з порту;


с) неможливості забезпечення евакуації людей із суднових приміщень;


т) відсутності повного комплекту аварійного майна, протипожежних і рятувальних засобів відповідно до встановлених норм та транспортних небезпек вантажу, зазначених у деклараціях про вантаж;


у) відсутності лоцмана на борту судна, якщо лоцманське проведення для відповідного судна є обов’язковим.

3.3. Інспектори ІДПН під час оформлення відходу суден мають перевіряти правильність введення інформації до суднового обладнання АІС, пов’язаної з рейсом, звіряючи дані з фактичним планом завантаження судна, відповідність інформації щодо рейсу, відображати результати перевірки суднової АІС (п. 6.3 Рекомендацій з експлуатаційних вимог до універсальної суднової системи АІС, прийнятих резолюцією MSC.74(69) Комітету з безпеки на морі ІМО

від 12.05.98).


3.4. Вихід судна в море без дозволу капітана порту забороняється. Відповідальність за вихід судна з порту несуть капітан порту і посадові особи ІДПН, які оформили вихід судна з порту.


4. Оформлення виходу судна з порту


4.1. Капітан судна повинен сповістити ІДПН про запланований вихід судна з порту завчасно, але не пізніше ніж за 6 годин до запланованого часу виходу.

У разі короткочасної (менше 6 годин) стоянки судна в порту повідомлення про вихід повинно надаватися не пізніше ніж за 2 години до виходу судна з порту.


4.2. Вихід судна оформляється, як правило, за 2-3 години до виходу судна з порту після виконання необхідних формальностей портовими властями, після завершення завантаження і закріплення вантажу. При оформленні виходу судна на ньому обов’язково має бути присутнім інспектор ІДПН.

Порядок роботи інспектора ІДПН у пунктах пропуску через державний кордон встановлюється Міністерством транспорту та зв’язку України за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби України та з Державною митною службою України.

Вихід з порту судна місцевого сполучення, тривалість стоянки якого не перевищує 12 годин, допускається оформляти, з дозволу капітана порту, одночасно з оформленням приходу його в порт.


4.3. Для одержання дозволу на вихід з порту капітан судна пред’являє представнику ІДПН:

загальну декларацію (додаток 1) з поміткою "Вихід/Departure";

суднову роль;

кваліфікаційні документи членів екіпажу;

список пасажирів;

дозвіл державного санітарно-карантинного органу на право виходу в море;

документи, зазначені в підпункті 2.2.7 цього Порядку;

копію виконавчого вантажного плану судна з відображенням окремих суднових партій вантажу, що оформлена окремим коносаментом;

фотодокументи щодо розміщення вантажу, у разі завантаження вантажів, які потребують кріплення (можливо в електронному вигляді);


розрахунок остійності та міцності корпусу судна на початок і кінець майбутнього рейсу;

розрахунок і схему кріплення палубних і великовагових вантажів з фотодокументами кріплення цих вантажів.

Копії наданих документів завіряються капітаном судна і зберігаються в ІДПН протягом 3 років.


4.4. Судна під українським прапором, що виходять в закордонний рейс, та іноземним суднам видається дозвіл на вихід (Port Clearance Certificate),
(додаток 4).

ІДПН підтверджує дозвіл на вихід з порту штампом виходу, який ставиться на суднову роль суден під українським прапором, що виконують каботажні рейси (додаток 5).


4.5. Дозвіл на вихід є дійсним протягом 24 годин, якщо інше не зазначено в Обов’язкових постановах по порту.

Якщо з будь-яких причин судно затримано в порту понад установлений строк (24 години), капітан судна зобов’язаний сповістити про це ІДПН і знову оформити вихід.


4.6. Реєстрація виходу судна з порту здійснюється ІДПН у Журналі реєстрації виходу суден (додаток 6). Чергові працівники ІДПН, уповноважені вносити записи до зазначеного Журналу, є відповідальними за достовірність і своєчасність таких записів та збереження Журналу.


4.7. Журнали реєстрації виходу суден мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені гербовою печаткою капітана порту.

Після внесення останнього запису журнали реєстрації виходу суден повинні зберігатися в ІДПН протягом 5 років.


4.8. Жодне судно не має права вийти з порту без відповідного оформлення виходу ІДПН.


4.9. Оформлення виходу може не здійснюватися за розпорядженням капітана порту у разі, якщо судно виходить з порту за стихійних обставин або для надання допомоги судну і людям, які зазнають лиха.

У такому випадку капітан судна повинен повідомити ІДПН про фактичний вихід судна усіма доступними засобами.

4.10. У разі якщо після оформлення виходу відбулися зміни складу екіпажу або технічного стану судна, капітан судна повинен повідомити про ці зміни ІДПН і заново оформити вихід.4.11. Якщо класифікаційними документами для судна встановлено обмеження щодо району плавання, погодних або інших умов, то капітан порту може дозволити вихід судна з урахуванням таких обмежень тільки у виключному випадку, при цьому капітан судна несе безпосередню відповідальність за забезпечення виконання встановлених обмежень під час рейсу.


4.12 Судно в усіх випадках повинно навантажуватися не вище осадки, зазначеної в суднових документах та/або Обов’язкових постановах по порту, з можливими сезонними змінами, оголошеними в повідомленнях мореплавцям.

Класифікаційне свідоцтво втрачає чинність у разі експлуатації судна з осадкою, що значно перевищує регламентовану Регістром осадку для конкретних умов.


4.13. У додатках 7-10 наведено форми ІМО 2-7, що містяться у Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року, з поправками, які визнані Україною і застосовуються у практичній роботі ІДПН:

додаток 7 – форма 2 – Декларація ІМО про вантаж;

додаток 8 – форма 3 – Декларація ІМО про суднові припаси;

додаток 9 – форма 4 – Декларація ІМО про особисті речі екіпажу;

додаток 10 – форма 5 – суднова роль ІМО;

додаток 11 – форма 6 – список пасажирів ІМО;

додаток 12 – форма 7 – Маніфест небезпечних вантажів.


Заступник голови Державної адміністрації

морського і річкового транспорту –

Головний державний інспектор

з безпеки судноплавства І. Тихонов


Додаток 1Порядку оформлення приходу суден у морський торговельний порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського торговельного портуЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

GENERAL DECLARATIONПрихід

Arrival
Вихід

Departure
1.

Назва і тип судна

Name and description of ship


2

Порт приходу/виходу

Port of arrival/departure

3.

Дата, час приходу/виходу

Data-time of arrival/departure


4.

Національна належність судна

Nationality of ship5.

Прізвище капітана

Name of master

6.

Попередній порт заходження/Порт призначення

Port arrived from/Port of destination


7.

Реєстраційне свідоцтво (Порт, дата, номер реєстрації)

Certificate of registry (Port, date, number)


8.

Найменування та адреса агента

Name and address ship's agent

9.

Брутто тоннаж

Gross tonnage10.

Нетто тоннаж

Net tonnage11.

Місце стоянки судна в порту (причал та місцеположення)

Position of the ship in the port (berth and station)

12.

Короткі відомості рейсу (попередні та наступні порти заходження; підкреслити, де буде вивантажено вантаж, що залишається)

Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)13.

Короткий опис вантажу

Brief description of the cargo14.

Кількість екіпажу (вкл. з капітаном)

Number of crew (incl. master


15.

Кількість пасажирів

Number of passengers

16.

Примітки:

Remarks:DWT=
______________D md=________________

Документи, що додаються (зазначити кількість примірників)

Attached documents (indicate number of copies)

L oa L bp

==

______________

___________

d sum d fore

=

=


________________

_____________

17.

Декларація про вантаж

Cargo declaration

18.

Декларація про суднові запаси

Ship's Stores DeclarationB oa

=

______________

d aft

=

________________

19.

Суднова роль

Crew list20.

Список пасажирів

Passenger List

21.

Дата і підпис капітана, уповноваженого агента чи офіцера судна

Date and signature by master, authorized agent or officer

22.


Декларація про особисті речі екіпажа *

Crew's Effects Declaration *22.

Морська санітарна декларація *

Maritime Declaration of Health *
Для службового користування

For official use

* Тільки на прихід судна

* Only on arrival
Помітки капітана:

Master's remarks:

Судновласник

Owner
Залишок бункера на борту, тс

Remain оf bunker on board, ts

Позивний судна

Call Sign
Важке паливо

Fuel oil

№ ІМО

IMO No.
Дизельне паливо

Diesel oil

Баласт на борту, т

Ballast on board, ts
Мастило

Lubrication oil

Дата останньої перевірки КДП

Date of last PSC inspection
Прісна вода

Fresh water

(Дивися на звороті) (See overleaf)


продовження додатку 1

(continued)

№№

No

Свідоцтва

Certificates


Дійсне до

Valid until

Примітки

Remarks

1

Міжнародне обмірне свідоцтво

International Tonnage Certificate
2

Міжнародне свідоцтво про вантажну марку

International Load Line Certificate
3

Міжнародне свідоцтво про звільнення від вантажної марки

International Load Line Exemption Certificate
3

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо конструкції

Cargo Ship Safety Construction Certificate
4

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо обладнання та забезпечення

Cargo Ship Safety Equipment Certificate
5

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо радіообладнання

Cargo Ship Safety Radio Certificate

6

Свідоцтво про безпеку пасажирського судна

Passenger Ship Safety Certificate
7

Свідоцтво (свідоцтва) про звільнення Exemption Certificates
8

Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення нафтою

International Oil Pollution Prevention Certificate
9

Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення стічними водами

International Sewage Pollution Prevention Certificate
10

Свідоцтво про запобігання забруднення сміттям

Garbage Pollution Prevention Certificate
11

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища (Свідоцтво IAPP)

International Air Pollution Prevention (ІАРР) Certificate
12

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища з двигуна (Свідоцтво ЕIAPP)

Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) Certificate

13

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу

Minimum Safe Manning Certificate
14

Свідоцтво про управління безпекою

Safety Management Certificate
15

Документ про відповідність судноплавної компанії вимогам МКУБ

Document of Compliance
16

Класифікаційне свідоцтво

Classification Certificate
следующая страница >>