refik.in.ua 1

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних


 1. Даним документом ___________________________ (надалі - Клієнт), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Торговцю ТОВ «СІГНІФЕР» (Далі - Торговець) власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти ТОВ «СІГНІФЕР», яка розташована за місцезнаходженням Торговця цінними паперами».


Підписуючи даний документ Клієнт, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Торговцю, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки без обмеження строку зберігання і обробки персональних даних.


 1. Метою обробки добровільно наданих Клієнтом персональних даних є
Забезпечення реалізації:

а) господарських відносин;
б) адміністративно – правових, податкових відносин;

в) відносин у сфері бухгалтерського обліку;
відповідно до Господарського кодексу, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність»


 1. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних «Контрагенти ТОВ «СІГНІФЕР» Торговцю можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;

- дата народження;

- місце проживання (перебування);

- інформація щодо резидентства;

- ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер);

- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;


- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

- контактній телефон;

- інші персональні дані Клієнта, якими володіє Торговець.


 1. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт має право:

 1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

 3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

 5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;


 8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 1. Клієнт дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Контрагенти ТОВ «СІГНІФЕР», виключно з метою забезпечення реалізації:

а) господарських відносин;
б) адміністративно – правових, податкових відносин;
в) відносин у сфері бухгалтерського обліку;
у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.


 1. Клієнт дає згоду на зберігання своїх персональних даних без обмеження строку їх зберігання.
 1. Доступ до персональних даних Клієнта, що включені до бази персональних даних «Контрагенти ТОВ «СІГНІФЕР» третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.
 1. Клієнт не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Контрагенти ТОВ «СІГНІФЕР», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, які належить Клієнту, Забезпечення реалізації: а) господарських відносин; б) адміністративно – правових, податкових відносин; в) відносин у сфері бухгалтерського обліку; відповідно до Господарського кодексу, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством». 1. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Клієнтом.


“___” ________ 20__ р. / __________________ / ______________________

підпис ПІБ