refik.in.ua 1

План роботи

Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики на 2011 рік .
п.п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідаль

-ний за виконання


1.


Забезпечення контролю за проведенням зовнішніх перевірок систем контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності .

Упродовж

року

Голова Комісії; члени Комісії; Ком. з контролю за ауди

тор

ською

діяль

ністю.

----//----

----//----

----//----

----//----

----//----

----//----

----//----

----//----

----//----

2.

Доопрацювання Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості, впроваджених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих та нормативних вимог, з урахуванням напрацьованої практики та досвіду їх проведення .

Упродовж

І півріччя 2011 року


3.

Забезпечення проведення перевірок звернень, заяв, скарг, пропозицій, що надходять на розгляд Комісії, та відповідного реагування за результатами їх проведення.

Упродовж

року

5.

Прийняття участі в розробці проектів нормативних та методичних документів, що стосуються перевірок системи контролю якості.


систематично


6.

Розгляд звіту Комітету з контролю якості та професійної етики з питань контролю суб’єктів аудиторської діяльності та аналіз вжитих заходів за результатами проведених перевірок.

у перший місяць після закінчення кварталу

7.

Проведення моніторингу діяльності Комітету з контролю щодо здійснених зовнішніх перевірок.

упродовж року

8.

Інформування АПУ про наслідки контролю.

систематично

9.

Забезпечення підготовки професійної інформації до фахового журналу та веб – сайту АПУ щодо контролю якості аудиторських послуг в Україні.

систематично

10.

Планові засідання Комісії з питань основної діяльності

щомісячно

11.

Розгляд та винесення на затвердження АПУ Плану проведення зовнішніх перевірок суб’єктів аудиторської діяльності на 2012 рік

Листопад 2011 року