refik.in.ua 1

Основи здоров’я

8 клас


(17 год., з них 1 год. резервна)

№ з\п

Зміст уроку

Практична частина

На порозі дорослого життя (1 год.)

1

Поняття про фізіологічну і соціальну зрілість. Ознаки фізіологічноі і соціальної зрілості.
Життя і здоров’я людини (3 год.)

2\1

Надзвичайні ситуації (НС) соціаль-ного, природного та техногенного походження, причини їх виникнен-ня.
3\2

Викрадення дітей і торгівля ними. Безпритульність. Залучення до не-безпечних видів бізнесу і найгірших видів праці.
4\3

Основні принципи порятунку та захисту людей. Оптимальні дії під час конкретних НС. Перша допомога при НС. Дія рятувальних служб при НС. Права і обов’язки людини при НС та в період ліквідації їх наслідків.

Моделювання ситуацій надання першої допомоги під час НС

Фізична складова здоров’я (2 год.)

5\1

Поняття про оздоровчі системи. Оздоровче харчування. Сучасні й традиційні системи харчування.

Визначення рівня індивідуального фізичного розвит-ку


6\2

Основи безпеки харчування. Хворо-би, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування. Перша до-помога при харчових отруєннях і кишкових інфекціях. Харчові добавки. Харчові продукти у природі, от-руйні та небезпечні рослини.

Моделювання ситуації та вико-нання алгоритму надання першої допомоги при от-руєнні та кишко-вих інфекціях

7

Тематичне оцінювання №1
Соціальна складова здоров’я (6 год.)

8\1

Ознаки фізіологічної та соціальної зрілості. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Шкідливість для здоров’я раннього статевого життя та вагітності неповнолітніх. Спілкування дівчат і хлопців на засадах дружби. Особливості дії тютюнового диму, алкоголю, наркотиків на статеве дозрівання.
9\2

Поняття про ІПСШ. Шляхи заражен-ня ІПСШ. Причини, умови розвитку й наслідків СНІД.

Виконання проекту «Відмова від небезпечних про-позицій в умовах тиску і загрози насилля»

10\3

Безпека на дорогах. Правила для мотоциклістів. Перевезення пасажирів на мотоциклі.
11\4

Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання здоров’я людини.
12\5

Уникнення небезпеки в кримінальних ситуаціях пограбування, шантажу, нападу. Захист від релігійних сект. Основи самозахисту у кримінальних ситуаціях та його межі. Правова відповідальність неповнолітніх. Органи охорони правопорядку.


Моделювання ситуації уникнення нападу і пограбування.

13\6

Небезпеки під час терористичних ак-тів. Основи самозахисту під час терористичних актів. Соціальні небез-пекиу місцях проживання. Соціальні патології. Соціальні конфлікти. Ін-формаційна безпека.
14

Тематичне оцінювання №2
Психічна і духовна складова здоров’я (3 год.)

15\1

Всебічний розвиток особистості. Значення всебічного розвитку особистості для формування особистості молодої людини.

Підготовка до іспиту: розвиток пам’яті та уваги.

16\2

Взаємовплив психічної та духовної складових здоров’я. Чинники формування духовної складової здоров’я.
17\3

Естетичні та моральні засади здоров’я. Краса і здоров’я.