refik.in.ua 1

Організація розгляду звернень громадян і

проведення особистого прийому громадян у відділі освіти Барвінківської районної державної адміністрації


1. Відділ освіти Барвінківської районної державної адміністрації організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі діловодства, та проведення особистого прийому громадян, покладається на головного спеціаліста з кадрової роботи відділу освіти районної державної адміністрації.

Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348
(зі змінами), а також Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858.

Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації, приймаються головним спеціалістом з кадрової роботи відділу освіти. У той же день головний спеціаліст реєструє їх, здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв, скарг громадян, готує необхідні додаткові матеріали та передає на резолюцію начальнику відділу освіти районної державної адміністрації.

2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються начальником відділу освіти районної державної адміністрації або спеціалістами (відповідно до розподілу обов’язків), які дають доручення відповідним службам, керівникам закладів освіти району, посадовим особам для вивчення, перевірки та вирішення порушених у зверненнях питань.


Анонімні листи не розглядаються.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи відділу освіти або його спеціалісти.

За дорученням начальника відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації головний спеціаліст з кадрової роботи організовує та контролює проходження і вирішення пропозицій, заяв і скарг.

Пропозиції, заяви і скарги громадян розглядаються не більше одного місяця з дня їх реєстрації. У необхідних випадках посадові особи відділу освіти, які давали доручення щодо розгляду звернень, можуть своєю резолюцією скоротити або продовжити строки розгляду звернень, але при цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. У випадках, коли строки розгляду звернень продовжуються, у проміжних відповідях указуються причини, а також строки остаточного вирішення питань. У разі допущення порушень термінів розгляду звернень громадян виконавець разом із довідкою надає пояснення щодо причин їх порушення.

Довідки про результати розгляду усних чи письмових звернень, взятих на контроль у відділі освіти Барвінківської районної державної адміністрації, підписуються начальником відділу освіти. Якщо факти підтвердилися, у довідках зазначається про вжиті заходи, а також чи ознайомлений автор звернення з результатами розгляду звернення і в якій формі.

Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд передаються головному спеціалісту з кадрової роботи відділу освіти та формуються у справи.


3. Особистий прийом громадян проводить начальник відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації, спеціалісти, завідуючий районним методичним кабінетом, методисти згідно з графіком, який затверджується наказом начальника відділу освіти та оприлюднюється через засоби масової інформації, відповідному стенді у відділі освіти.

Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

Виїзні прийоми громадян начальника відділу освіти проводяться відповідно до графіка, затвердженого наказом по відділу освіти.

Головний спеціаліст відділу освіти з кадрової роботи систематично (щомісяця, щокварталу, за півріччя, рік) аналізує кількість і характер звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань та інформує начальника відділу освіти про результати цієї роботи.