refik.in.ua 1


Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»

1. Обґрунтування необхідності прийняття актаПроект Закону України «Про внесення змін Закону України «Про позашкільну освіту» (далі – проект Закону) розроблено Міністерством освіти і науки України відповідно до пункту 7 статті 9 Закону України від 01 червня 2000 року № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та на виконання завдання, визначеного абзацом третім пункту 3 статті 1 Указу Президента України від 01 червня 2013 року № 312 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей» щодо унормування питань ліцензування діяльності фізичних осіб – підприємців, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти.

2. Мета і шляхи її досягненняПроект Закону має на меті унормування на законодавчому рівні права громадян на здобуття позашкільної освіти за допомогою фізичних осіб – підприємців, які мають ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти.

Проектом Закону пропонується доповнити пункт 2 статті 6 Закону України «Про позашкільну освіту» абзацом, яким унормовується право громадян здобувати позашкільну освіту за допомогою фізичних осіб – підприємців, які мають ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти, видану в установленому законодавством порядку. У статті 19 до переліку учасників навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі пропонується додати цих фізичних осіб – підприємців.

3. Правові аспектиУ зазначеній сфері діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Указ Президента України «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»; від 01 червня 2013 року № 312;


Положення про Міністерство освіти і науки України, затверджене Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240;

Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433;

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтуванняРеалізація проекту Закону додаткових фінансових витрат не потребуватиме.

5. Позиція заінтересованих органівПроект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством культури Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та отримання висновку Міністерства юстиції за результатами проведення правової експертизи проекту Закону.

6. Регіональний аспектПроект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
6 1. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупціїУ проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговоренняПроект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

9. Позиція соціальних партнерівПроект Закону не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу


Проект Закону відповідає основним принципам державної регуляторної політики, зокрема:


  • доцільності – в Україні існує необхідність врегулювати питання ліцензування діяльності фізичних осіб – підприємців, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти;

  • ефективності – уведення в дію проекту Закону забезпечить вдосконалення існуючої системи позашкільної освіти України;

  • збалансованості – проект Закону забезпечує баланс інтересів громадян та держави з питань здобуття позашкільної освіти за допомогою фізичних осіб – підприємців, які мають ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти;

  • прозорості та врахування громадської думки – проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

Акт регуляторного впливу проекту Закону розміщено на офіційному
веб-сайті Міністерства освіти і науки.

11. Прогноз результатівПрийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту» дозволить на законодавчому рівні врегулювати питання ліцензування діяльності фізичних осіб – підприємців, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти.


Міністр освіти і науки України
____ ________________ 2013 р.


Дмитро ТАБАЧНИК