refik.in.ua 1НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу від 11.03.2008 р.)УАІБ і ЛСОУ підписали Меморандум про співробітництво


11 березня 2008 року Українська асоціація інвестиційного бізнесу та Ліга страхових організацій України підписали Меморандум про співробітництво. Згідно документу, підписаного Головуючим Ради УАІБ Дмитром Леоновим та Президентом ЛСОУ Олександром Філонюком, сторони заявили про намір сприяти налагодженню конструктивного діалогу і співпраці учасників страхового і фондового ринків з метою створення сприятливих умов для їхнього розвитку. Обидва громадські об’єднання координуватимуть зусилля задля формування єдиної політики, спрямованої на удосконалення нормативно-правової бази у сфері страхування та інвестування на ринку цінних паперів, а також зміцнення довіри з боку споживачів фінансових послуг.

Нинішня подія, відзначив на церемонії підписання Д.Леонов, є логічним продовженням тієї співпраці, що вже намітилася між нашими об’єднаннями, а також між страховими компаніями та компаніями з управління активами щодо управління активами страхових компаній, формування інвестиційного портфелю. Це сприятиме підвищенню доходності та зниженню ризиків від інвестиційних операцій страхових компаній. Він також підкреслив, що цінні папери інвестиційних фондів, якими управляють КУА, є привабливим об’єктом інвестування для страхових компаній. «Розвиваючи цей напрямок ми можемо досягти синергетичного ефекту», - підкреслив Д.Леонов.

У своєму виступі Олександр Філонюк відзначив взаємозалежність та взаємопов’язаність обох сегментів фінансового ринку, наголосивши на необхідності активнішого використання інвестиційного потенціалу страхового ринку. «Це набуває особливого значення у світлі пенсійної реформи, розвитку систем страхування життя та інвестиційного страхування, - сказав він. - Страховики зацікавлені в якості активів і резервів, вкладених у цінні папери, а також у підвищенні доходності таких паперів при зниженні ризиків».


УАІБ та ЛСОУ домовились про подальше співробітництво щодо обміну інформацією, проведення взаємних консультацій, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших соціально важливих заходів. Учасники зустрічі наголошували на важливості проведення просвітницької діяльності для населення, необхідності спільних дій щодо запобігання недобросовісній рекламі фінансових продуктів.

У ході розмови сторони обмінялися думками про найбільш перспективні напрямки співробітництва обох громадських об’єднань та поділилися досвідом організації своєї діяльності.

*****


Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні

(28.02 – 05.03.2008)


Протягом 28.02 – 05.03.2008 міжнародні фондові ринки демонстрували падіння на тлі негативних новин щодо розвитку економічної ситуації у США та інших країнах та песимістичних прогнозів подальшого розвитку. Проте опір корекції чинили позитивні дані американської та європейської статистики, що призвело до певного відновлення у середу, 5 березня.

Український ринок рухався зі схожою динамікою, найбільше зниження індексу ПФТС відбулося 3 березня (-1,06% до 1090,4 пункта) разом з падінням ключового російського фондового індикатора, індексом РТС, що знизився на 3,07%. Тиск на індекс створило посилення напруження у газових переговорах із Росією. Загалом, за тиждень індекс ПФТС втратив -0,09% та вийшов на позначку 1106,49 пункта.

Станом на 05.03.2008 чисті активи відкритих ІСІ склали 607 449,5 тис. грн. З початку березня фонди в цілому втратили близько -0,6% ВЧА. Водночас половина фондів зуміли збільшити свої чисті активи. ВЧА "Парекс фонд Українських Облігацій" та "СЕБ Фонд збалансований" збільшилась на 0,52% та 0,07%, незважаючи на скорочення обсягу їхніх цінних паперів в обігу. Приріст "СЕБ Фонд грошовий ринок" склав майже 30,1% (практично лише за рахунок суттєвого зростання кількості розміщених сертифікатів). Значний притік капіталу до фонду можна пояснити його інвестиційною стратегією, що у нинішній ринковій ситуації може забезпечити більш надійніше збереження інвестованих коштів, ніж фонди з більш агресивною політикою.


Тренди доходності відкритих фондів протягом тижня, в основному, продовжували демонструвати збереження вартості їхніх цінних паперів на одному рівні або з незначними відхиленнями. Хоча один ІСІ – "Ярослав Мудрий - фонд акцій" – забезпечив своїм вкладникам суттєве зростання їх інвестицій за тиждень: його доходність склала +1,72%, що більше ніж удвічі перевершує результат найближчого конкурента.

Середній же приріст вартості сертифікатів фондів за 29 лютого – 5 березня становив 0,07%.

Впродовж місяця 05.02-05.03.2008 відкриті ІСІ вийшли на позитивний результат, адже доходність ринку за цей період склала 1,78%, лише один фонд „показав мінус” ("Конкорд Стабільність" -0,3%, проте він значно поліпшив свої результати у порівнянні з періодом попереднього огляду).

Лідерами місяця серед фондів з однаковими показниками доходності (+4,39%) стали "Парекс фонд Українських Облігацій" та "Володимир Великий", причому сертифікати останнього дещо втратили у ціні за останній тиждень, у той час як папери першого за цей час зросли у ціні.

А першу позицію за зростанням вартості за місяць та з початку року продовжує утримувати золото (+9,14% та 18,5% відповідно).


*****

Президент України видав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації»Президент України видав Указ від 6 березня 2008 року №200/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації». Документом затверджені Концептуальні засади забезпечення реалізації національних інтересів у сфері приватизації, з урахуванням яких протягом місяця має бути розроблена Державна програма приватизації та внесена на розгляд парламенту. Пріоритетними завданнями у сфері приватизації державного майна згідно з Концептуальними засадами є такі: завершення протягом п’яти років приватизації державного майна як широкомасштабного проекту трансформації державної власності; забезпечення взаємопов’язаності стратегії приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей; перехід на програмні принципи ринкової трансформації у стратегічних галузях економіки під час приватизації об’єктів цих галузей, яка має спиратися на програми розвитку таких галузей, та інші.


До затвердження Державної програми приватизації указ забороняє: приватизацію підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, якщо це матиме наслідком монополізацію відповідного ринку товарів; створення суб’єктів господарювання із змішаною формою власності з передачею до їх статутних фондів об’єктів державної власності; передачу корпоративних прав, що належать державі у статутному фонді господарської організації, в управління особі, яка є власником незначної частки корпоративних прав такої організації, наслідком чого є отримання цією особою права вирішального впливу на діяльність відповідної господарської організації.

*****


Загальний обсяг торгів Фондової Біржі ПФТС у лютому 2008 року склав 3,21 млрд. грн., а Індекс акцій ПФТС протягом місяця зріс на 0,75%


Загальний обсяг торгів Фондової Біржі ПФТС у лютому 2008 року склав 3,21 млрд. грн., а за 2 місяці 2008 року - 7,57 млрд. грн. (зростання у 3,4 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), повідомляє прес-служба ПФТС. З корпоративними облігаціями у лютому було укладено угод на суму 1 744 545 281 грн., з акціями - на суму 1 191 588 507 грн., з ОВДП - на суму 177 429 492 грн., з муніципальними облігаціями - на суму 83 915 689 грн., з цінними паперами ІСІ - на суму 11 662 222 грн.

Загальна кількість угод, укладених на ПФТС, у лютому склала 6 916 шт. Найбільша кількість угод була укладена з акціями ВАТ «Єнакієвський металургійний завод», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ВАТ «Центренерго» та ВАТ «Азовсталь».

Індекс акцій ПФТС протягом місяця зріс на 0,75% з 1 093,85 до 1 102,08 пунктів, а за 2 місяці 2008 року - впав на 6,1%. 27 лютого 2008 року Індексний комітет ПФТС прийняв рішення щодо розширення «індексного кошика» з 18 до 20 емітентів. До складу «індексного кошика» з 28 лютого 2008 року додались акції ВАТ «Єнакієвський металургійний завод» та ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод». 


Капіталізація ринку ПФТС протягом лютого зросла на 4,8% та склала 566,3 млрд. грн. За станом на 3 березня 2008 року у Біржовому списку ПФТС перебувало 924 цінних папери: 13 - у Котирувальному списку першого рівня, 174 - у Котирувальному списку другого рівня та 737 - у Списку позалістингових цінних паперів.

*****


ДКЦПФР оприлюднила проект Зеленої книги під назвою: «Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

та забезпечення захисту прав інвесторів»


ДКЦПФР на своєму офіційному сайті оприлюднила проект Зеленої книги під назвою: «Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах та забезпечення захисту прав інвесторів». Мета Зеленої книги - привернути увагу політиків, керівників бізнес-кіл на необхідність координації зусиль щодо створення в Україні прозорих правил та рівних умов для інвесторів, заручитися підтримкою професіоналів фондового ринку та всіх зацікавлених сторін у питанні створення системи захисту прав інвесторів та підвищення рівня корпоративної культури в акціонерних товариствах. 

Цей документ розробляється в рамках проекту «Посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади до вироблення політики у контексті створення концепції тренінгово-консультаційного Центру розвитку вищого корпусу державної служби». Проект здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та Секретаріаті Кабінету Міністрів України» від 7 лютого 2007 року №32-р. Замовником проекту є Центр сприяння інституційному розвитку державної служби при Головному управлінні державної служби України, виконавцем - ДП Інституту соціології НАН України «Центр соціальних експертиз». Проект здійснюється коштом Державного бюджету України.

Серед основних питань, які виносяться на обговорення у рамках проекту, такі: Чому менеджмент українських акціонерних товариств не усвідомлює необхідність запровадження цивілізованих стандартів корпоративного управління, прийнятних у всьому світі? Чому Україна має таку значну кількість проблем на фондовому ринку? Які мають бути дії ДКЦПФР у цій сфері? Чи можливо зобов’язати на рівні закону акціонерні товариства відповідати принципам корпоративного управління? Які інструменти доцільніше застосовувати при проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи? Коло яких осіб необхідно залучити до інформаційно-роз’яснювальної роботи в першу чергу?


*****


Уряд вніс на розгляд парламенту законопроект «Про ринок земель»


Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про ринок земель» (реєстраційний №2143). Як зазначається у пояснювальній записці до документа, метою його прийняття є правове врегулювання питань, пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні, шляхом визначення правових та економічних засад ринкового обігу земельних ділянок, встановлення порядку продажу земельних ділянок та прав на їх оренду на земельних аукціонах, встановлення економіко-екологічних та правових обмежень щодо обігу земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання спекулятивним операціям та монополізації ринку земель сільськогосподарського призначення, оптимізації сільськогосподарського землекористування при обігу земельних ділянок, визначення ефективного власника землі.

Законопроект спрямований на остаточне завершення створення ринкових передумов для залучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення до економічного обігу, організацію прозорого ринку земель із запровадженням конкурентності її продажу, забезпечення повноти надходження податків і зборів, зокрема, від продажу земельних ділянок та прав оренди на них, а також державного мита від операцій на ринку землі.


*****


За січень-лютий 2008 року від приватизації до Державного бюджету надійшло близько 190 млн. грн., що дорівнює 2,13% від річного плану


Згідно з даними ФДМУ за січень-лютий 2008 року від приватизації до Державного бюджету надійшло 189,89 млн. грн., що дорівнює 2,13% від річного плану (8,92 млрд. грн.). Крім того, за звітний період від оренди державного майна було отримано 101,57 млн. грн., або 18,47% від річного плану (550 млн. грн.).

Слід зазначити, що 22 лютого 2008 року Кабінет Міністрів України видав розпорядження «Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2008 році». До переліку увійшли 448 об’єктів.


*****


Минулого тижня Мінфіну не вдалося реалізувати ОВДП


Минулого тижня відбулися чергові торги з розміщення ОВДП. На перших торгах Міністерство фінансів запропонувало потенційним покупцям облігації з терміном погашення 5 травня 2010 року з доходністю 7,7% річних та ОВДП з терміном погашення 28 вересня 2011 року з доходністю 7,9%. Проте Мінфіну не вдалося реалізувати жодної облігації.

Для довідки: відповідно до Державного бюджету поточного року державні запозичення на внутрішньому ринку встановлені на рівні 7,776 млрд. грн. З початку 2008 року Міністерство фінансів продало ОВДП на загальну суму 385,198 млн. грн. В свою чергу, у 2007 році було реалізовано ОВДП на загальну суму 3,62 млрд. грн.


*****


Обсяг коштів, залучених російськими закритими ПІФ у 2007 році, становив 317,5 млрд. руб., а найвища доходність цих установ дорівнювала 1 767,78%


Обсяг коштів, залучених російськими закритими пайовими інвестиційними фондами у 2007 році становив 317,5 млрд. руб., повідомляє інформаційний сервер Investfunds. При цьому закриті змішані фонди залучили 113,47 млрд. руб. фонди акцій - 95,55 млрд. руб., фонди нерухомості - 81,67 млрд. руб., венчурні фонди - 18 млрд. руб., фонди прямих інвестицій - 7,18 млрд. руб., іпотечні фонди - 0,54 млрд. руб.

Найвищу доходність торік мали закриті фонди нерухомості. Лідером за показником доходності (1 767,78%) виявився закритий фонд нерухомості «ВЕЛЕС Агроинвес» під управлінням компанії «ВЕЛЕС Менеджмент».


*****

З початку 2008 року найвища доходність пенсійних планів другого рівня пенсійної системи Латвії становила 1,58%

За станом на початок березня 2008 року в рамках накопичувальної пенсійної системи Латвії функціонувало 25 пенсійних планів, повідомляє сайт «Mana pensija» (Латвія). З них, 9 консервативних, 4 збалансованих та 12 активних планів. Загальні активи накопичувальної пенсійної системи Латвії становили 266,8 млн. латів (за офіційним курсом НБУ 1 лат дорівнює 10,95 грн.). Кількість учасників накопичувальної пенсійної системи Латвії на звітну дату дорівнювала 1,01 млн. осіб.


Найвищу доходність з початку 2008 року серед усіх пенсійних планів (1,58%) продемонстрував консервативний план «Hansa pensiju ieguldījumu plāns «Stabilitāte». Серед збалансованих планів найвища доходність (1,34%) була зафіксована у плану «Astra Krājfondi pensiju plāns «KOMFORTS», а серед активних планів (1,3%) - у плану «Astra Krājfondi pensiju plāns «EKSTRA PLUS». При цьому переважна більшість активних та збалансованих планів мали від’ємну доходність. Слід також зазначити, що найвищу доходність з початку діяльності (6,57%) серед усіх планів вже тривалий час має активний план «Suprema/EVLI IP «Safari» (функціонує з червня 2003 року).

*****


За останній тиждень Індекс ПФТС знизився на 6,08 пункту


Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 07.03.2008 р.

Обсяг,

грн.


Індекс

ПФТС


Індекс

ПФТС-Cbonds


Індекс ПФТС-Cbonds/TR

144 574 935,45

1 096

104,77

161,95


*****


У лютому 2008 року інфляція в Україні дорівнювала 2,7%

У лютому 2008 року Індекс споживчих цін в Україні становив 102,7%, а з початку року - 5,7%, повідомляє Державний комітет статистики. В свою чергу, Індекс цін виробників промислової продукції у лютому дорівнював 103%, а з початку року - 5,4%. При цьому продукція добувної промисловості подорожчала на 4,5% (з початку року - на 6,8%), переробній промисловості - на 3,2% (6,3%), а у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - на 1,6% (1,3%).


*****


У січні 2008 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення зросли на 47,2%


Згідно з даними Державного комітету статистики, у січні 2008 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення України зросли на 47,2%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 47,3%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, - на 23,4%. Наявний доход у розрахунку на одну особу за січень 2008 року становив 870,3 грн. проти 591 грн. за січень 2007 року. Витрати населення у січні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 39,4%. Приріст заощаджень склав 3 263 млн. грн.


*****

Профіцит Державного бюджету України у січні-лютому 2008 року

становив 150 млн. грн.


За оперативними даними Державного казначейства України надходження до загального фонду Державного бюджету за лютий склали 14,2 млрд. грн., що становить 108% плану. За перші 2 місяці 2008 року обсяг доходів дорівнював 25,4 млрд. грн., що становить 108% плану. (понадпланових доходів - 1,8 млрд. грн.). Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 51,9% (або на 8,7 млрд. грн.). Державний бюджет України за січень-лютий 2008 року (загальний фонд) виконано з профіцитом у 150 млн. грн.

Держмитслужба у лютому 2008 року забезпечила рекордне зростання надходжень до Держбюджету - приріст до аналогічного періоду минулого року склав 101%. Минулорічні надходження перевищені на 4,9 млрд. грн. За січень-лютий митницею мобілізовано 11,6 млрд. грн. або 45,6% усіх річних надходжень до загального фонду Держбюджету. ДПАУ у січні-лютому забезпечила надходження до загального фонду Держбюджету розміром 11,6 млрд. грн., що на 2,5 млрд. грн. перевищує минулорічні показники.


За 34 джерелами надходжень забезпечено стовідсоткове виконання, зокрема: ПДВ з вироблених в Україні товарів (збір) - 7,1 млрд. грн.; ПДВ із ввезених на територію України товарів - 10,3 млрд. грн.; податок на прибуток підприємств - 5,5 млрд. грн.; ввізне мито –

1 млрд. грн. При цьому з Державного бюджету за 2 місяці 2008 року відшкодовано

4,1 млрд. грн. ПДВ, що на 0,9 млрд. грн. перевищує планові показники і на 1,6 млрд. грн. більше, ніж відшкодовано за аналогічний період минулого року.


*****


Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2009 рік


Минулого тижня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про схвалення декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації)», повідомляє сайт Міністерства фінансів. Бюджетна декларація передбачає дефіцит держбюджету-2009 на рівні 2% ВВП, проте він може бути скоригований до 3% ВВП з врахуванням підготовки до проведення ЄВРО-2012.

Крім того, в Бюджетній декларації на 2009 рік збережено частку перерозподілу ВВП через зведений бюджет на рівні, що не перевищує 32% і передбачено утримання загального обсягу державного боргу (в тому числі гарантованого боргу) відносно ВВП на рівні не вищому, ніж в 2008 році. Декларація базується на положеннях Програми діяльності уряду «Український прорив: для людей, а не політиків» та розроблена з метою забезпечення збалансованості Державного бюджету на 2009 рік.

*****


Протягом січня 2008 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася на 0,42%

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів за станом на 31 січня 2008 року державний та гарантований державою борг України становив 88 369 492,59 тис. грн. або $17 498 909,41 тис., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 69 942 479,00 тис. грн. (79,15% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $13 849 995,84 тис.; державний та гарантований державою внутрішній борг - 18 427 013,59 тис. грн. (20,85%) або $3 648 913,57 тис.


Державний борг України становив 71 080 733,22 тис. грн. (80,44%) або $14 075 392,70 тис. Державний зовнішній борг дорівнював 53 654 685,88 тис. грн. (60,72%) або $10 624 690,27 тис. Державний внутрішній борг становив 17 426 047,34 тис. грн. (19,72%) або $3 450 702,43 тис. Гарантований борг України дорівнював 17 288 759,37 тис. грн. (19,56%) або $3 423 516,71 тис., в тому числі: гарантований зовнішній борг - 16 287 793,12 тис. грн. (18,43%) або $3 225 305,57 тис.; гарантований внутрішній борг - 1 000 966,25 тис. грн. (1,13%) або $198 211,14 тис.

Протягом січня 2008 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 375 249,22 тис. грн. (0,42%) або на $74 306,78 тис. в доларовому еквіваленті. При цьому державний зовнішній борг збільшився на 166 793,92 тис. грн. (0,31%) або на $33 028,5 тис., що було спричинене в основному зростанням курсу євро по відношенню до гривні.

В свою чергу, державний внутрішній борг зменшився на 380 339 тис. грн. (2,14%) або на $75 314,66 тис. Зменшення частки державного внутрішнього боргу за січень 2008 року спричинене перевищенням виплат з погашення боргу над сумою запозичень. Гарантований борг України зменшився на 161 704,14 тис. грн. (0,93%) або на $32 020,62 тис., що було спричинене в основному перевищенням виплат з погашення гарантованого державою боргу над сумою запозичень.

*****


Монетарна база в Україні у лютому 2008 року зменшилася на 1,4% - до 134,3 млрд. грн., а грошова маса збільшилася на 1,8% - до 398,2 млрд. грн.

За повідомленням Національного банку, ситуація на грошово-кредитному ринку України у лютому 2008 року характеризувалася поступовим відновленням ділової активності після її традиційного для початку року зменшення у січні. Втім, динаміка монетарних показників упродовж лютого залишалася стриманою, що стало наслідком сукупної дії декількох чинників. Враховуючи процеси істотного збільшення інфляційної активності, які спостерігалися у другій половині минулого року та у січні 2008 року, Національний банк продовжував проводити політику, спрямовану на нівелювання впливу на внутрішні ціни з боку монетарної складової.


З цією метою у лютому, шляхом залучення коштів на тендерах з розміщення депозитних сертифікатів, НБУ здійснив операції з мобілізації коштів банків на суму 3,65 млрд. грн. (з початку року - на суму 16,5 млрд. грн.).

Монетарна база у лютому зменшилася на 1,4% (з початку року - на 5,4%) - до 134,3 млрд. грн. Грошова маса збільшилася на 1,8% (з початку року - на 0.5%) - до 398,2 млрд. грн. Одним з основних чинників такої динаміки монетарних показників було збільшення коштів уряду в національній валюті на 4,1 млрд. грн. (з початку року - на 9,8 млрд. грн.). Втім, слід враховувати, що кошти уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку у грудні 2007 року зменшилися одразу на 10,9 млрд. грн., що було вагомим чинником прискорення зростання монетарних агрегатів упродовж останнього місяця минулого року. На динаміку монетарних показників у лютому впливало також проведення Національним банком інтервенцій на міжбанківському валютному ринку з купівлі іноземної валюти. Втім, цей чинник не мав вирішального впливу на формування грошової пропозиції.

Обсяг готівки поза банками у лютому збільшився на 1,4% до 106,9 млрд. грн. Однак, з початку року відбулося її зменшення на 3,8%. Це сприяло продовженню позитивної тенденції до покращання структури грошової маси - питома вага готівки в грошовій масі з початку року зменшилася - з 28% до 26,8%.

Для підтримання ліквідності банківської системи НБУ у лютому проводив операції з рефінансування банків на загальну суму 4 527,1 млн. грн. (з них 3 290,7 млн. грн. - це кредити овернайт, 1 060 млн. грн. - операції прямого репо з державними облігаціями України, 148,03 млн. грн. - операції своп, 28,39 млн. грн. - кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків). З початку року обсяг операцій з рефінансування банків становив 5 390,93 млн. грн. (з них 4 147,77 млн. грн. - кредити овернайт, 1 060 млн. грн. - операції прямого репо з державними облігаціями України, 148,03 млн. грн. - операції своп, 35.13 млн. грн. - кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків).


Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування за січень-лютий становила 14,7% річних, у тому числі за кредитами овернайт - 14,8%, за операціями прямого репо з державними облігаціями України - 14,6%, за операціями своп - 14,5%, за кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків - 15,4%. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у лютому, за оперативними даними становить 10 411,4 млн. грн.

Загальний обсяг депозитів у лютому збільшився на 2% (з початку року - на 2,3%) - до 286,6 млрд. грн. Депозити фізичних осіб збільшилися на 3,7% (з початку року - на 6,3%) - до 174,8 млрд. грн. Депозити юридичних осіб при цьому зменшилися на 0,5% (з початку року - на 3,3%) - до 111,8 млрд. грн.

Обсяг кредитних вкладень у лютому збільшився на 4,5% (з початку року - 6,7%) - до 455,5 млрд. грн., при цьому збільшувалися як кредити, надані юридичним особам (на 3,8% у лютому та на 5,6% з початку року - до 286,7 млрд. грн.), так і кредити, надані фізичним особам (на 5,7% у лютому та на 8,6% з початку року - до 168,8 млрд. грн.).

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті у лютому збільшилася з 13,9% до 14,6%, а в іноземній валюті - навпаки зменшилася - з 10,9% до 10,7%. Інтегральна ставка за кредитами збільшилася з 12,9% до 13,4%. Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті залишилася без змін - 8,9%, а в іноземній валюті - зменшилася з 6,3% до 6%. Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 8% до 7,9%.Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією