refik.in.ua 1

НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ N ___ від ______
на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту
_______________________________________________________________________
(найменування, тип, модель, версія дорожнього транспортного засобу (ДТЗ), його складових)

державний реєстраційний N _________, кузов (шасі)
N _________, двигун N _________1. Реквізити Замовника:
Підприємство: ____________________
Власник: _________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) Місцезнаходження (місце проживання):
_________________________________

Телефон ________, факс ________


3. Інструктаж Замовника
стосовно правил поведінки на території Виконавця, охорони праці та здоров'я, пожежної безпеки проведено
_______ ______ ________ _________
(посада) (дата) (підпис) (прізвище)

4. 3 інструкціями стосовно правил поведінки на території Виконавця, охорони праці та здоров'я, пожежної безпеки ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати


___________ _____________
(дата) (підпис)
____________________________________
(прізвище та ініціали)7. Послуги виконані та оплачені
в повному обсязі
Якість послуг відповідає вимогам

договору. Гарантійні зобов'язання:
_________________________________
(гарантійний термін і гарантійний пробіг)

Контролер якості

М. П.


___________ _____________
(дата) (підпис)
____________________________________
(прізвище та ініціали)2. З правилами надання послуг
з технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів ознайомлений

___________ _____________
(дата) (підпис)
____________________________________
(прізвище та ініціали
Замовника)
5. Наряд-замовлення оформив


___________ _____________
(дата) (підпис)
____________________________________
(прізвище та ініціали)

6. Кошторис витрат, перелік матеріалів, які оплачуються Замовником, та етапи оплати погоджено

___________ _____________
(дата) (підпис)
____________________________________
(прізвище та ініціали
Замовника)

8. Претензий
относительно предоставленных услуг не имею. ДТС (его составляющие) получил в полном объеме

8. Претензій щодо наданих послуг не маю. ДТЗ (його складові) отримав у повному обсязі

___________ _____________
(дата) (підпис)
____________________________________
(прізвище та ініціали
Замовника)

9. Обсяги, трудомісткість та вартість послуг

Найменування або код послуги за державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97

Трудоміст-
кість послуги, люд.-год.

Вартість нормо-
години, грн./
люд.-год.

Вартість за трудоміст-

кістю,
грн.


Надбавка за шкідливі умови праці,
%

Вартість послуги, грн.

Прізвище та ініціали Виконавця

Підпис

без ПДВ

ПДВ __,
%

ПовнаНайменування

Позначення (нормативний документ) матеріалу

Одиниця виміру

Ціна, грн.

Кількість одиниць

Сума, грн.

Видав

Отримав

без ПДВ

ПДВ __,
%

Повна

10. Складові частини (матеріали), які оплачуються Замовником


11. Складові частини (матеріали), які надані Замовником

12. Етапи внесення коштів Замовником

Підстава для оплати (договір, додаткова угода)

Суми за статтями витрат, грн.

Дата оплати

Сума, грн.

Отримана сума словами, підпис касира, штемпель

трудозатрати

складові частини й матеріали
без ПДВ

ПДВ ___,
%

повна

Договір: 1 етап
2 етап
ВиконавецьЗамовникДиректор ____________________
(прізвище та ініціали)

___________
(підпис)
____________
(посада)

______________________
(прізвище та ініціали)

____________
(підпис)

М. П.М. П.