refik.in.ua 1
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З
26.09.2012 № 888-К
Про надання платних послуг

у сфері освітньої діяльності

навчальними закладами

Орджонікідзевського району
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.07.2010 № 736/902/758 « Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491
Н А К А З У Ю:


  1. Дозволити навчальним закладам надавати платні освітні послуги відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності.

Упродовж навчального року
  1. Централізованій бухгалтерії управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради:


    1. Здійснити розрахунок вартості платної освітньої послуги на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням, враховуючи, що калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання у повному обсязі.

До 01.10.2012


    1. Розрахунки на 2013 рік по основному (посадовому) окладу працівникам, що надають освітні платні послуги, здійснювати згідно з розмірами посадових окладів працівників бюджетних установ, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з розміру посадового окладу працівників першого тарифного розряду відповідно до Бюджетного кодексу України на 2013 рік.

    2. Кошти, отримані навчальним закладом від надання платних освітніх послуг, зараховувати на відповідні рахунки, відкриті в органах управління Державного казначейства Орджонікідзевського району. Упродовж навчального року

4. Керівникам навчальних закладів:

4.1. Встановити перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг.

До 27.09.2012

4.2. Надати до економічного відділу централізованої бухгалтерії управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради копії Положень про надання платних освітніх послуг.

До 28.09.2012

4.3. Надати до економічного відділу централізованої бухгалтерії управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради інформацію про платні послуги, які планується надавати закладом у 2012/2013 навчальному році. (Додаток)

До 28.09.2012

4.4. Кошти, отримані навчальним закладом від надання платних освітніх послуг, використовувати згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

Упродовж навчального року

5. Завідувачу ЛКТО Дроботенко О.В. розмістити даний наказ на офіційному сайті управління освіти.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти О.Г.Веліканова


З наказом ознайомлені:

Матвієнко 930120

Грицун 934135


Додаток

до наказу управління освіти

адміністрації Орджонікідзевського

району Харківської міської ради

26.09.2012 № 888-К

Інформація про платні послуги,

які планується надавати закладом

у 2012/2013 навчальному році
предмет

Кількість

годин

Кількість груп

Кількість учнів у групі

П.І.Б. вчителя

Кваліфікаційна категорія, звання

Педагогічний стаж