refik.in.ua 1
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

03.01.2012 № 6
Про затвердження складу комісії

для списання товарно-матеріальних

цінностей, інвентаризації сум грошей

у касі, на рахунках в установах банку,

дебіторської і кредиторської заборгованості

Керуючись Законом України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Порядком надання фінансової звітності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від 11.08.1994 № 69, а також іншими нормативними документами, що регулюють порядок ведення фінансово-господарської діяльності,
Н А К А З У Ю:


  1. Затвердити склад комісії:

Голова комісії: Новик Г.М. – в.о.начальника управління освіти

Члени комісії: Матвієнко Л.І. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти;

Мальцева В.В. – заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти;

Грушко О.С. – керівник групи обліку централізованої бухгалтерії управління освіти;

Кічєнко Н.І. - керівник групи обліку централізованої бухгалтерії управління освіти;

Бєлік Н.А. – бухгалтер 1 категорії централізованої бухгалтерії управління освіти;

Командиренко Т.В. - бухгалтер 1 категорії централізованої бухгалтерії управління освіти.


  1. Завідуючому ЛКТО управління освіти Дроботенко О.В. розмістити даний наказ на сайті управління освіти.

До 06.01.2012


  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


В.о.начальника управління освіти Г.М.Новик
З наказом ознайомлені:


№ з.п.

Назва посади

ПІБ

Підпис

Дата ознайомлення

1.

Головний бухгалтер ЦБ УОА

Матвієнко Л.І.2.

Завідувач ЛКТО УОА

Дроботенко О.В.3.

Бухгалтер ЦБ УОА

Бєлік Н.А.4.

Бухгалтер ЦБ УОА

Лахно Г.С.

5.


Бухгалтер ЦБ УОА

Командиренко Т.В.6.

Керівник групи обліку ЦБ УОА

Грушко О.С.7.

Заступник головного бухгалтера ЦБ УОА

Мальцева В.В.8.

Керівник групи обліку ЦБ УОА

Кіченко Н.І.
Матвієнко 930120