refik.in.ua 1
УКРАЇНА

КЕГИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


НАКАЗКегичівка

12.10.2012 року № 272


Про організацію індивідуального

навчання учениці 3-Б класу Чапаєвської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Обжі Є.В.


У відповідності з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732 (0009-03), наказами Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 року №797 та від 19.05.2008 року №432 “Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”, на підставі довідки Кегичівської ЦРЛ :


НАКАЗУЮ:


  1. Організувати з 15 жовтня 2012 року по 24 травня 2013 року індивідуальне навчання Обжі Єлизавети Вікторівни, учениці 3-Б класу Чапаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з тижневим навантаженням 10 годин.

  2. Директору Чапаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Луценко В.М.:

    1. Забезпечити ведення індивідуального навчання Обжі Є.В..

    2. Погодити з батьками учениці та затвердити розклад занять, упорядкувати всю шкільну ділову документацію, пов’язану з веденням індивідуального навчання (навчальний план, календарне планування, особова справа учениці, журнал обліку індивідуального навчання).

До 15 жовтня 2012 року

    1. Скласти та затвердити у відділі освіти тарифікацію педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальну форму навчання у закладі.

До 15 жовтня 2012 року.


  1. Забезпечити контроль за веденням індивідуального навчання та аналізувати його стан на нарадах.

2 рази на рік

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Бурлаку С.Д.Начальник відділу освіти Т.Данько


Бурлака


З наказом відділу освіти №272 від 12.10.2012 р. ознайомлена:

Луценко В.М.


Візи: Заступник начальника відділу освіти С.Д. Бурлака

Головний бухгалтер відділу освіти А.І. Ленгович

Методист з кадрових питань відділу освіти О.В. Коляка

Учитель-логопед відділу освіти Н.В.Василенко