refik.in.ua 1УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИН А К А З
03.09.2009 104

Про проведення VII міського

турніру юних хіміків

для учнів 7-11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів
На виконання основних заходів міської Програми "Обдарована молодь" на 2007-2010 роки та з метою подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями, підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення природничих наук, зокрема хімії, формування наукової картини світу, розвитку творчих здібностей учнівської молоді
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

1.1. Умови проведення VII міського турніру юних хіміків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток №1).

1.2. Склад оргкомітету турніру (додаток №2).

1.3.Склад журі турніру (додаток №3).

1.4. Кошторис витрат на організацію та проведення турніру (додаток №4).

2. Оргкомітету турніру:

2.1. Провести VІІ міський турнір юних хіміків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у два етапи:


І (районний) етап – до 22 вересня 2009 року

ІІ (міський) етап – 26 вересня 2009 року на базі Харківського навчально-виховного комплексу № 45 “Академічна гімназія”.

2.2. Здійснити нагородження переможців турніру.

26.09.2009

3. Науково-методичному педагогічному центру управління освіти (Дулова А.С.) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення турніру.

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Грідіна П.П.) забезпечити фінансування організації та проведення турніру в межах затвердженого кошторису на виконання міської програми «Обдарована молодь» на 2009 рік.

5. Управлінням освіти районних у м. Харкові рад, директору ХФМЛ №27 Єременко Ю.В.:

5.1. Довести інформацію щодо проведення VII міського турніру юних хіміків до підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів району.

До 09.09.2009

5.2. Провести І (районний) етап турніру згідно з Умовами проведення VII міського турніру юних хіміків.

До 22.09.2009

5.3. Забезпечити участь учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району в ІІ (міському) етапі турніру.

5.4. Надати до Науково-методичного педагогічного центру управління освіти інформацію про проведення районного етапу та заявки на участь у міському етапі турніру.

До 23.09.2009

6. Директору Харківського навчально-виховного комплексу № 45 “Академічна гімназія” Бескаравайній Л.О. створити умови для проведення ІІ (міського) етапу турніру юних хіміків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Начальник управління освіти О.І.Деменко


З наказом ознайомлені:

Стецюра Т.П.

Дулова А.С.

Гостиннікова О.М.

Збицька О.Л.

Бескаравайна Л.О.

Пишна М.Ю.

Грідіна П.П.
Дулова А.С.

Гостиннікова О.М., 7002724

Додаток № 1


до наказу Управління освіти

Департаменту з гуманітарних питань

Харківської міської ради

від 03.09.2009 № 104

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

VII міського відкритого турніру юних хіміків

для учнів 7–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів


 1. Загальні положення

VII міський відкритий турнір юних хіміків для учнів 7–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Турнір) — командне змагання учнів у здатності вирішувати спільними зусиллями складні хімічні проблемні завдання, вести наукові дискусії, аргументовано відстоювати свою точку зору на проблеми, пов’язані із завданнями турніру, кваліфіковано опонувати відповідям інших команд.

Умови проведення Турніру відповідають Положенню про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.98р. № 305, та Правилам Всеукраїнського турніру юних хіміків.


 1. Мета та завдання Турніру

Метою міського турніру юних хіміків є створення сприятливих умов для реалізації та розвитку творчих та дослідницьких здібностей школярів при вивченні хімії.

Завдання міського турніру юних хіміків:
 • пошук талановитих учнів, схильних до наукової діяльності;


 • формування в школярів інтересу до природничих наук;

 • сприяння поглибленому вивченню хімії;

 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;

 • активізацію творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання хімії.
 1. Порядок проведення Турніру

Турнір проводиться в два етапи:

І (районний) етап – до 22 вересня 2009 року .

ІІ (міський) етап — 26 вересня на базі Харківського навчально-виховного комплексу № 45 «Академічна гімназія».

Міський етап Турніру проводиться в один день у два тури:

І тур турніру – демонстраційна олімпіада.

ІІ тур турніру – хімічні командні бої.

Участь в обох турах є обов’язковою умовою для всіх команд–учасниць Турніру.


 1. Учасники Турніру

4.1. Представництво команд

У міському етапі Турніру беруть участь команди навчальних закладів – переможці районного етапу або збірні команди, сформовані з переможців в особистій першості, та команди закладів освіти міського підпорядкування. Кожний район представляє одна команда. Район, команда якого посіла І-ІІ місця у міському Турнірі минулого року, має право подати заявку на участь двох команд.

4.2. Склад команд-учасниць Турніру

У Турнірі беруть участь команди, до складу яких входять 3-5 учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Кожна команда має офіційну назву. Заявлений персональний склад команди не може змінюватися під час проведення Турніру.

Кожну команду очолює капітан, який є офіційним представником команди на весь час проведення Турніру. Кожну команду під час проведення Турніру супроводжує один керівник.


 1. Зміст і структура завдань Турніру

Демонстраційна олімпіада (І тур) включає завдання творчого характеру. Кожне завдання подається у вигляді демонстраційного матеріалу (відеоматеріали, схеми, таблиці) та пов’язане з властивостями, шляхами добування та застосуванням хімічних сполук. На обговорювання відповіді команді надається 5–10 хвилин, після чого відповідь у письмовому вигляді подається до журі. Журі оцінює кожну відповідь окремо. За результатами виступу команд в І турі проводиться жеребкування та складання схеми боїв Турніру.


У другому турі проводяться бої в групах по 3–4 команди, в залежності від жеребкування. Схема боїв складається оргкомітетом в залежності від кількості команд-учасниць.

Хімічні бої проводяться за завданнями, що оприлюднюються завчасно. Список завдань Турніру формується організаційним комітетом з числа завдань Всеукраїнського турніру юних хіміків.


 1. Проведення хімічних боїв

Бій проводиться в 3 або 4 дії в залежності від кількості команд-учасниць. У кожній дії команда виступає в кожній з трьох ролей: Доповідач, Опонент та Рецензент. Якщо грають чотири команди, то одна з них виступає у ролі Спостерігача і бере участь тільки в загальній полеміці. Для розподілення ролей в першій дії на початку бою проводиться конкурс капітанів за завданнями, запропонованими головою журі.

У подальших діях бою команди обмінюються ролями за схемами:


Трикомандний бій

Чотирикомандний бій

Команда

Дія

Команда

Дія

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Д

Р


О

1.

Д

С

Р

О

2.

О

Д

Р

2.

О

Д

С

Р

3.

Р

О

Д

3.

Р

О

Д

С
4.

С

Р

О

Д


На кожному бої команда доповідає розв’язання тієї задачі, яку їй пропонує Опонент. Команда має право відмовитися від запропонованої Опонентом задачі тричі без застосування санкцій. Наступні відмови спричиняють зменшення балів, що команда отримує за доповідь, на 7% за кожну додаткову відмову.

Кожна дія хімічного бою проводиться за наступним регламентом:

 • Опонент пропонує Доповідачу задачу для доповіді — 1 хвилина.

 • Доповідач приймає або відхиляє виклик — 1 хвилина.

 • Доповідь — 5 хвилин.

 • Уточнюючі запитання Опонента до Доповідача і відповіді Доповідача — 1 хвилина.

 • Підготовка до опонування — 2 хвилини.

 • Виступ Опонента — 3 хвилини.
 • Полеміка між Доповідачем і Опонентом — 2 хвилини.


 • Уточнюючі запитання Рецензента до Доповідача і Опонента, відповіді Доповідача і Опонента — 1 хвилина.

 • Підготовка до рецензування — 1 хвилина.

 • Рецензування — 2 хвилини.

 • Полеміка між Рецензентом, Доповідачем і Опонентом — 2 хвилини.

 • Виступ команд Доповідача, Опонента, Рецензента і Спостерігача — по 1 хвилині.

 • Запитання журі — 5 хвилини.

 • Заключне слово Рецензента, Опонента і Доповідача — по 30 секунд.

 • Виставлення оцінок.

 • Слово журі — до 3 хвилин.

 • Додаткові виступи (у разі необхідності).
 1. Керівник команди

Керівником команди призначається учитель хімії, який брав активну участь у підготовці учнів до Турніру. На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

Керівник команди має право:

 • бути членом журі у ІІ турі Турніру, але в тих групах, де не бере участь його команда;

 • висловлювати після виставлення оцінок членами журі аргументовану оцінку виступу команди або її членів.

Керівник команди не має права:

 • виконувати функції представника команди;

 • допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету і журі Турніру;

 • порушувати регламент і правила проведення Турніру.
 1. Капітан команди

Обов’язки капітана команди:

 • офіційно представляти свою команду на Турнірі;

 • брати участь у виборі завдань ІІ туру;

 • визначати послідовність і характер виступів членів своєї команди;

 • подавати в оргкомітет апеляційні заяви.

Капітан команди не має права:
 • допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету і журі Турніру;


 • порушувати регламент і правила проведення Турніру.

 1. Оцінка виступів команд

Оцінка результатів участі учнів – членів команд у І турі проводиться за однаковою процедурою на підставі вірних відповідей, які оприлюднюються після виконання відповідного завдання.

Перевірка відповідей у І турі проводиться членами журі у присутності голови журі з урахуванням критеріїв оцінювання.

На хімічних боях ІІ туру після кожної дії членами журі виставляються оцінки кожній команді від 3+ до 5– з урахуванням всіх виступів членів команд, їх відповідей та участі у полеміці. Члени журі, які поставили граничні оцінки мають їх обґрунтувати.

Доповідач за свою роботу отримує три оцінки за категоріями: Науковість (зміст доповіді), Полеміка (відповіді на питання) та Культура виступу.

Опонент та Рецензент отримують по дві оцінки за виступ за категоріями: Аналіз (аналіз роботи Доповідача та Опонента відповідно) та Культура виступу.

Всі оцінки переводяться в бали та складаються за схемою, передбаченою правилами Всеукраїнського турніру юних хіміків, для визначення загальних балів за кожну дію. На підставі сумарних балів за бій та місця, що посіла команда в бої визначається рейтинг команди, який є підставою для визначення переможців Турніру.


 1. Переможці Турніру

Визначення переможців Турніру відбувається на підставі сумарного рейтингу команди за всі змагання. Кількість команд – переможців не може перевищувати 50 % від загальної кількості команд.

Дипломом І ступеня нагороджується одна команда, що має максимальний рейтинг. Дипломи ІІ та ІІІ ступеня розподіляються оргкомітетом серед команд з найбільшим рейтингом. Якщо дві команди мають однаковий рейтинг, то враховується загальна сума балів. Розподіл дипломів ІІ та ІІІ ступеня вирішує оргкомітет таким чином, щоб їх співвідношення було відповідно 2:3.

Переможці в особистій першості визначаються за індивідуальним рейтингом кожного учасника. Розподіл дипломів І, ІІ і ІІІ ступенів в особистій першості здійснюється у співвідношенні 1:2:3. Кількість дипломів визначається оргкомітетом.


За згодою журі оргкомітет турніру має право встановлювати додаткові заохочувальні призи.
9. Нагородження переможців

Всі команди-переможці та переможці в особистій першості нагороджується дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів Управління освіти Харківської міської ради та цінними подарунками. Нагородження переможців і призерів Турніру відбувається в день проведення в актовій залі ХНВК № 45 “Академічна гімназія”.

Переможці в особистій першості отримують право увійти до складу збірної команди міста для участі у Всеукраїнському турнірі юних хіміків.

Додаток №2

до наказу Управління освіти

Департаменту з гуманітарних

питань Харківської міської ради

від 03.09.2009 № 104

оргкомітет

VII міського турніру юних хіміків

для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Голова комітету: Стецюра Тетяна Петрівна – заступник начальника управління освіти Харківської міської ради.
Заступник голови:

Дулова Алла Степанівна директор Науково-методичного педагогічного центру управління освіти Харківської міської ради.

Члени оргкомітету:


Гостиннікова Олена Миколаївна методист Науково-методичного педагогічного центру управління освіти Харківської міської ради;


Збицька Олена Леонідівна методист Науково-методичного педагогічного центру управління освіти Харківської міської ради;

Бескаравайна Лариса Олександрівна – директор ХНВК № 45 “Академічна гімназія”;


Пишна Марина Юліївназаступник директора з навчально-виховної роботи ХНВК № 45 “Академічна гімназія”;


Грідіна Поліна Павлівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер управління освіти