refik.in.ua 1 2 ... 4 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 № 1009
Відмітка про одержання (штамп органу державної
податкової служби)

1 Податкова декларація 1.1.Т порядковий № за
рік*

збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води
звітна

звітна нова

уточнююча
Звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація
2 І квартал

півріччя
3 квартали
рік
2 0

року
Звітний (податковий) період, що уточнюється
3** І квартал
півріччя
3 квартали
рік

2 0


року
4 Повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
платника

юридична особа


фізична особа - підприємець


постійне представництво нерезидента

5 Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або номер та серія паспорта***

Код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку (реєстрації) в органах державної податкової служби за КОАТУУ


Код органу місцевого самоврядування за неосновним місцем обліку (реєстрації) в органах державної податкової служби (за місцезнаходженням водних об'єктів) за КОАТУУ


следующая страница >>