refik.in.ua 1

Додаток 2
до Методичних рекомендацій

Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-2
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 21 грудня 2007 р. N 929
Сільгосппідприємство ___________________________________________

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_______________________
підпис керівника
"___" ____________ 20__ р.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
Структурний підрозділ __________________________________________ 


Лімітно-забірна картка N ___
на отримання запасних частин


за ____________ 20__ р.

Одержувач


______________
посада

______________________
прізвище, ім'я, по батькові

Об'єкт затрат _______________ Ліміт на суму _________________ грн. 

Вид ремонту _________________________________ 


Дата

Найменування матеріальних цінностей

Номенклатурний номер
(N по каталогу)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Підпис

зав. складом

одержувач

Ви-
да-
ноДата

Найменування матеріальних цінностей

Номенклатурний номер
(N по каталогу)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Підпис

зав. складом

одержувач

Ви-
да-
но


Разом
х

х

х

х


По-
вер-
ну-тоРазом повернутоКод синтетичного обліку


дебет


кредит

"___" ____________ 20__ р. 

Бухгалтер 

______________
підпис 

____________________________________
прізвище, ім'я, по батькові