refik.in.ua   1 ... 3 4 5 6 7

Довідка про винагороду

компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)


за 31 грудня 2007 р.

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами

Магістр”
(повне найменування інвестиційного фонду)


Вид пайового інвестиційного фонду 

  диверсифікований

Тип пайового інвестиційного фонду 

  відкритий

Код за ЄДРПОУ фонду 

  ----

Повне найменування Компанії інституту спільного інвестування 

  Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Магістр”

Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів 

  АВ № 189947

Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів 

  19.01.2007 р.

Нарахування винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) протягом звітного року

Таблиця 1

N з/п 

Період 

Вартість чистих активів

(тис. грн.) 


Ставка винагороди*,

Сума винагороди (стовп. 3 х стовп. 4 / 100 %)
(тис. грн.) 

5 

I півріччя 

1 

Січень 

0,00

0

0,00

2 

Лютий 

0,00

0

0,00

3 

Березень 

0,00

0

0,00

4 

Квітень 

0,00

0

0,00

5 

Травень 

0,00

0

0,00

6 

Червень 

0,00

0

0,00

7 

Разом за I півріччя
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6) 

Х

0


II півріччя 


8 

Липень 

0,00

0

0,00

9 

Серпень 

593,8

0,2912474

1,7

10 

Вересень 

639,9

0,2915705

1,9

11 

Жовтень 

1 331,8

0,2916663

3,9

12 

Листопад 

1 315,7

0,2916665

3,8

13 

Грудень 

0,00

0

0,00 

14 

Разом за II півріччя
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) 

Х

1,166151

11,3

15 

Разом за рік
(ряд. 7 + ряд. 14) 

Х

1,166151

11,3

Перерахунок винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за підсумками року


Таблиця 2


N з/п 

Назва показника 

Значення показника 

1 

2 

3 

1 

Сума нарахованої протягом року винагороди
(стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1) (тис. грн.) 

11,3

2 

Середньорічна вартість чистих активів
((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) стовп. 3 (табл. 1)) / 12 (тис. грн.) 

970,3

3 

Ставка щорічної винагороди*, %
(ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1)) 

1,166151

4 

Сума винагороди, перерахованої за підсумками року
(ряд. 2 х ряд. 3 / 100 %) (тис. грн.) 

11,3

5 

Сума коригування розміру нарахованої винагороди
(ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування) 

- 0,00189 грн.

____________
* Ставка щорічної винагороди не повинна перевищувати 5 % від середньорічної вартості чистих активів.

Довідка про премію компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 3

N з/п 


Назва показника 

Значення показника 

1 

2 

3 

1 

Запланований розмір річного прибутку (тис. грн.) 

---

2 

Фактичний розмір річного прибутку (тис. грн.) 

---

3 

База обчислення премії
(ряд. 2 - ряд. 1) (тис. грн.) 

---

4 

Ставка премії*,

---

5 

Розмір премії
(ряд. 3 х ряд. 4 / 100 % (тис. грн.) 

---

____________
* Ставка щорічної премії не повинна перевищувати 15 % від різниці між фактичним та запланованим розміром прибутку.

Довідка
про додатковий дохід компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 7

N
з/п 

Період 

Загальна вартість розміщення цінних паперів, що викуповуються
(тис. грн.) 

Вартість викупу цінних паперів
(тис. грн.) 

Розмір доходу у вигляді знижки
(стовп. 3 - стовп. 4)
(тис. грн.) 


1 

2 

3 

4 

5 

I півріччя 

1 

Січень 

---

---

---

2 

Лютий 

---

---

---

3 

Березень 

---

---

---

4 

Квітень 

---

---

---

5 

Травень 

---

---

---

6 

Червень 

---

---

---

7 

Разом за I півріччя
(ряд. 1+ ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6) 

---

---

---

II півріччя 

8 

Липень 


---

---

---

9 

Серпень 

---

---

---

10 

Вересень 

---

---

---

11 

Жовтень 

---

---

---

12 

Листопад 

---

---

---

13 

Грудень 

---

---

---

14 

Разом за II півріччя
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд 10 + ряд. 11+ ряд. 12 + ряд. 13) 

---

---

---

15 

Разом за рік
(ряд. 7 + ряд. 14) 

---

---

---

Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії інституту спільного інвестування

Таблиця 8

N з/п 

Вид винагороди 


Розмір винагороди 

1 

2 

3 

Інвестиційний фонд (крім венчурного) 

1 

Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року
(ряд. 4 стовп. 3 табл. 2) (тис. грн.) 

11,3

2 

Премія
(ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (тис. грн.) 

0,00

3 

Додатковий дохід
(ряд. 15 стовп. 5 табл. 7) (тис. грн.) 

0,00

4 

Разом винагорода (сукупний розмір винагороди)
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (тис. грн.) 

11,3

Венчурний інвестиційний фонд 

5 

Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року
(ряд. 6 стовп. 3 табл. 5) (тис. грн.) 

---

6 

Винагорода, що обчислюється від різниці між витратами на придбання активів фонду та доходом від їх реалізації
(ряд. 5 стовп. 3 табл. 6) (тис. грн.) 

---

7 

Разом винагорода
(ряд. 5 + ряд. 6) (тис. грн.) 

---

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)


Таблиця 9


N з/п 

Вид винагороди 

Максимальний норматив винагороди 

Фактичний розмір винагороди 

Перевищення нормативу 

База обчислення 

Ставка % 

Сума (тис. грн.) (стовп. 4 х стовп. 5) 

Ставка % 

Сума (тис. грн.) 

% (стовп. 7 - стовп. 5) 

Сума (стовп. 8 - стовп. 6) (тис. грн.) 

Назва показника 

Сума
(тис. грн.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Інвестиційний фонд (крім венчурного) 

1 

Основна винагорода 

Середньорічна вартість чистих активів (тис. грн.) 

970,3

5


48,515

1,16634596

11,3

-3,8337

-37198,19

2 

Премія 

Отриманий понад запланованого розмір прибутку (тис. грн.) 

0,00

15

0,00

0
-15

0,00

3 

Разом 

Х 

Х

Х
Х
Х
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Венчурний інвестиційний фонд 

4 

Основна винагорода 

Середньорічна сукупна номінальна вартість інвестиційного сертифіката (тис. грн.) 

---

5

---

---

---

---


---

5 

Винагорода, що обчислюється від різниці між витратами на придбання активів фонду та доходом від їх реалізації 

Різниця між витратами на придбання активів фонду та доходом від їх реалізації (тис. грн.) 

---

15

---

---

---

---

---

6 

Разом 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

Х 

  


Додати пункт 18 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів “ Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок Фонду” та викласти в такій редакції:
18. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок Фонду:<< предыдущая страница   следующая страница >>