refik.in.ua 1 2 ... 6 7Проспект емісії інвестиційних сертифікатів

Відкритого диверсифікованого пайового

інвестиційного фонду “Магістр – фонд збалансований ”

Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами ”Магістр”

(прилюдна пропозиція)
із змінами від 12.06.2007 року

із змінами від 14.02.2008 року

із змінами від 22.04.2008 року

м. Київ 2007 р.

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Магістр”

1.2. Скорочене найменування компанії з управління активами: ТОВ “КУА “Магістр”

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34730685

1.4. Організаційно-правова форма компанії з управління активами: товариство з обмеженою відповідальністю

1.5. Місцезнаходження: 01004, Україна, м. Київ, вул., Червоноармійська, буд. 5, 6- поверх, блок -Д

1.6. Тел./факс: 235-54-37; 494-24-22; 494-24-23

1.7. Адреса електронної пошти: contact@am-magister.com.ua.

1.8. Дата державної реєстрації компанії з управління активами: 05.12.2006 р.

1.9. Орган, що здійснив державну реєстрацію: зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією

1.10. Повне найменування та реєстраційні коди за ЄДРІСІ інститутів спільного інвестування, активами яких компанія з управління активами здійснює управління, та/або створених нею, дата та номери свідоцтв про внесення їх до ЄДРІСІ:

N п/п


Повне найменування інвестиційного фонду, активами якого управляє КУА, та/ або створеного нею

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ, активами якого управляє КУА, та/ або створеного нею

Дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до ЄДРІСІ

1

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд “Єврогазфонд”

233584

Від 27.02.2007 р. №584
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

“Магістр – фонд збалансований”

211630

Від 17.04.2007 р. №630
Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд” Магістр – фонд високоліквідних акцій”

132720

Від 27.07.2007 р. №720
Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд”Магістр – фонд дохідний”

132770

Від 11.09.2007 р. №770
Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “ЕСКО – ФОНД”

132963

Від 18.02.2008 р. №963

Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний

фонд “Магістр-фонд енергетики”

132964

Від 18.02.2008 р. №964

1.11. Відомості про посадових осіб:


Посада


П. І. Б.


Освіта


Кваліфікація

Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного)

Директор

Січкар Сергій Володимирович

вища

Магістр з фінансів

не має

Головний бухгалтер

Чиркіна Віра Олександрівна


вища

Фахівець з планування та економіки

не має

1.12. Перелік засновників із зазначенням частки в статутному капіталі компанії з управління активами

  Назва – для юридичної особи,

  ПІБ – для фізичних осіб

  Частка у статутному

  капіталі Компанії (%)

  Мельник Андрій Павлович


  Частка у розмірі 639 530, 00 (шістсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного капіталу

Губанов Олег Вячеславович

Частка у розмірі 639 530, 00 (шістсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного капіталу

Баланда Олег Іванович

Частка у розмірі 1 279 060, 00 (один мільйон двісті сімдесят дев’ять тисяч шістдесят 00 коп.) гривень, що дорівнює 20 % (двадцять) відсотків від розміру статутного капіталу

Раздорожний Валерій Вікторович

Частка у розмірі 1 279 060, 00 (один мільйон двісті сімдесят дев’ять тисяч шістдесят 00 коп.) гривень, що дорівнює 20 % (двадцять) відсотків від розміру статутного капіталу

Січкар Сергій Володимирович

Частка у розмірі 639 530, 00 (шістсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного капіталу

Чіп Олег Олександрович

Частка у розмірі 639 530, 00 (шістсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного капіталу

Павліченко Ростислав Васильович

Частка у розмірі 639 530, 00 (шістсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного капіталу


Русланов Володимир Юрійович

Частка у розмірі 639 530, 00 (шістсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного капіталуследующая страница >>