refik.in.ua 1

Код форми за ЗКУД


Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 001/о


Затверджена наказом МОЗ України

260799 р. № 184

ЖУРНАЛ


обліку прийому хворих в стаціонар
Почато “____” __________ _____ р. Закінчено “____” __________ _____ р.стор.2 ф.№ 001/оп/п

Госпіталізація хворого

Прізвище, ім'я, по батькові хворого

Дата народ­ження

Постійне місце проживання або адреса родичів, близьких, № телефону

Яким закладом направлений або ким доставлений хворий

Відділення, в яке госпіталізова­ний хворий

дата

час

1

2

3

4

5

6

7

8

-'•
стор.З ф.№ 001/о

№ карти стаціонар­ного хворого (історії пологів)

Діагноз закладу, який направив хворого

Заключний діагноз при виписці

Виписаний, пере­ведений в інший стаціонар (вписа­ти і вказати дату, куди переведений)

Відмітка про повідомлення родичам або за­кладу при ви­писці або смерті

Примітка

9

10

11

12

13

14Журнал обліку прийому хворих в стаціонар

(форма № 001/о)
“Журнал обліку прийому хворих в стаціонар” (форма № 001/о) призначений для реєстрації хворих, які були госпіталізовані в стаціонар. Записи в журналі дають можливість проводити аналіз даних щодо хворих, які надійшли в стаціонар.

Журнал обліку прийому хворих в стаціонар ведеться в усіх приймальних відділеннях лікарні.

Інфекційні відділення лікарні ведуть самостійні журнали прийому хворих в тих випадках, коли інфекційні хворі поступають безпосередньо в дані відділення і не повинні дублюватись з “Журналом обліку прийому хворих в стаціонар” (форма № 001/о) приймального відділення лікарні.

В пологових будинках і пологових відділеннях лікарень журнал за формою № 001/о заповнюється тільки на гінекологічних хворих та жінок, які госпіталізуються для переривання вагітності з терміном до 12 тижнів; при перериванні вагітності після 12 тижнів – заповнюється форма № 002/о.

В журнал записується кожний хворий, який звернувся в приймальне відділення з приводу госпіталізації і госпіталізований в стаціонар.

Графи 4-7, 10 заповнюються на підставі “Медичної карти амбулаторного хворого” (форма № 025/о), якщо хворий направлений поліклінічним відділенням даної лікарні або з “Виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого” (форма № 027/о), якщо хворий був направлений іншим лікувальним закладом.

Графи 11-13 заповнюються на підставі “Медичної карти стаціонарного хворого” при виписці або у випадку смерті хворого.

Дані про хворого вписуються в журнал тільки у випадку повного визначення щодо госпіталізації хворого.

Термін зберігання – 25 років.