refik.in.ua 1
ККД Доходи
Фактично виконано за І квартал
20000000 Неподаткові надходження 496656.53
25000000 Власні надходження бюджетних установ 496656.53
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 262907.25
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 225508.30
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 6720.86
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 30678.09
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 233749.28
25020100 Благодійні внески гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 122086.80
25020200 Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів 111662.48
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0.00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0.00
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 0.00

Всього без урахування трансфертів 496656.53

Всього 496656.53
Начальник фінансового управління Є.М.Фесенко