refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія


номер
Державний реєстратор

Прізвище

Ім’я
По батькові

Місце проведення державної реєстрації
Підпис державного реєстратора _________________________________________________________________________

(підпис) (дата)
VI. Відомості про отримання свідоцтва (заповнюються державним реєстратором після видачі свідоцтва або відправлення його рекомендованим листом)
Свідоцтво про державну реєстрацію отримав (необхідне відмітити):Власник, засновникУповноважена особа (особа по довіреності)

____________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
Свідоцтво про державну реєстрацію відправлено рекомендованим листом ____________________________________

(дата)


Підпис державного реєстратора ________________________________________________________________________

(підпис) (дата)
<< предыдущая страница