refik.in.ua 1 2 ... 4 5

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Держпідприємництва України 20.04.2007 № 54

Форма № 6-включення РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

про включення відомостей про юридичну особу

I. Відомості про юридичну особу (заповнюється юридичними особами, які вносять відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про себе вперше)

Ідентифікаційний код юридичної особи

Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особиНазва юридичної особиСкорочене найменування юридичної особи (відповідно до установчих, розпорядчих документів)


Місцезнаходження юридичної особи:

У

К

Р

А

Ї

Н

А

Область
Автономна Республіка Крим
Поштовий індекс

Район області
Район міста

Місто
Селище міського типу
Селище
СелоВулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою


Будинок

Корпус
Тип приміщення*
Відомості про фізичних осіб – платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах), — про керівника юридичної особиПрізвище


Ім’я, по батькові

Ідентифікаційний номер


Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або в розпорядчих документах)**


Прізвище


Ім’я, по батьковіІдентифікаційний номерНаявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи*Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо.

**У разі, якщо таких осіб більше 1, заповнюється відповідна кількість аркушів 1-ї сторінки реєстраційної картки „Форма № 6-включення”.
Сторінку заповнив ____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Сторінка 2 реєстраційної картки „Форма № 6-включення”

II. Відомості про реєстрацію*
Дата реєстрації (ДД.ММ.РРРР)..

Найменування органу реєстрації


Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.

Найменування органу


Ідентифікаційний код органу
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити)

Найменування розпорядчого актаНомер

Дата (ДД.ММ.РРРР).

.
Дата створення (ДД.ММ.РРРР)..


Розмір статутного фонду (грн)

,следующая страница >>