refik.in.ua 1ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14.10.2011 № 3178/5

Форма 3 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особиІ. Відомості про юридичну особу:

Ідентифікаційний код юридичної особиПерелік змін до установчих документів, щодо яких проводиться державна реєстрація (необхідне відмітити)


Зміна повного найменування юридичної особиЗміна скороченого найменування юридичної особиЗміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах)Зміна розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи


Зміна складу засновників юридичної особи


Зміна відомостей про засновників юридичної особи
Зміна видів економічної діяльності юридичної особиСторінку заповнив __________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 3


II. Відомості про юридичну особу з урахуванням змін


Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особиВідомості про органи управління юридичною особою (їх найменування відповідно до установчих документів)


Вищий
* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах.

**Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.


***Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив __________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3


Склад засновників юридичної особи*


Повне найменування** або прізвище, ім’я, по батькові засновника


Повне найменування** або прізвище, ім’я, по батькові засновника
*Якщо засновників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 3.

**Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах.

***Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

****Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.
Сторінку заповнив _______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 3


Види економічної діяльності юридичної особи


№ з/п

Код виду економічної діяльності


Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осібДані про розпорядчий акт, на підставі якого внесено зміни до розпорядчого акта, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування


Найменування розпорядчого актаЦентральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.

Найменування органуIII. Спосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру та оригіналів установчих документів (потрібне відмітити)

Видати заявнику

Сторінки


картки заповнив ______________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 3 (заявниками не подається)


IV. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

(заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)
Номер запису Дата запису (дд.мм.рррр)


V. Відомості про отримання виписки з Єдиного державного реєстру та установчих документів


Виписку з Єдиного державного реєстру та один примірник оригіналів установчих документів отримав (потрібне відмітити)
Власник, засновник

Уповноважена особа (особа за довіреністю)

Поштове відправлення виписки з Єдиного державного реєстру та одного примірника оригіналів установчих документів (заповнюється державним реєстратором)
________________________________

(дата)
Державний реєстратор ___________________________________________________________________________________

(підпис) (дата)

Директор Департаменту взаємодії

з органами влади О.В. Зеркаль