refik.in.ua 1
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 11 жовтня 2010 р. № 1945-р


ТИТУЛ

на виконання проектно-вишукувальних робіт для реконструкції та

будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок та руліжних доріжок

у комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Донецьк»


1. Найменування та місцезнаходження будови (об’єкта), характер та черга будівництва, назва продукції та одиниці її виміру - Проектування для реконструкції та будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок та руліжних доріжок у комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Донецьк»


2 Рік початку та закінчення будівництва – 2010 – 2011 гг.


3. Потужність будови (об’єкта), що проектується:

- загальні вартісні показники, тис. гривень (розрахункова) – 455500

- у натуральних показниках основного виробництва, кв. метрів (розрахункова) – 532045


4. Прогнозна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень:

- усього - 455500

- у тому числі будівельно-монтажних робіт – 298585


5. Кількість працівників (розрахункова) – 45


6. Вартість проектно-вишукува-льних робіт за стадіями проекту-вання, тис. гривень:

- проект - 17003,044

- робоча документація - 2326,117

- усього - 4029,161


7. Вартість робіт з проведення державної експертизи, тис. гривень – 180


8. Дата прийняття проектно-кошторисної документації замовником:

- проект - 2010 г.

- робоча документація – 2011 г.

9. Назва генеральної проектної організації - Український державний проектно- техноло-гічний науково-дослідний інститут цивільної авіації «Украеро-проект»