refik.in.ua 1

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспоживстандарту України

від “15” 12. 2009 року № 451

ЗВІТ

про результати розгляду звернень громадян за І квартал 2013 року

ДП “Миколаївстандартметрологія”


Показники

рядка

Одиниці виміру

Поточний період

Попередній період

1.Одержано пропозицій, заяв і скарг – всього (сума рядків 2+3+4)

1

шт.

-

1

з них:
шт.1.1 Надійшло письмово

2

шт.

-

1

1.2 На особистому прийомі

3

шт.

-

-

1.3 Надіслано повторно

4

шт.

-

-

2. Розглянуто – всього

5

шт.

-


1

з них:
2.1 Задоволено з розглянутих


6

шт.

-

-

2.2 Надано роз`яснень

7

шт.

-

1

2. Характер звернень:

шт.2.1 Щодо якості продовольчих товарів

8

шт.

-

-

2.2 Щодо якості непродовольчих товарів

9

шт.

-

-

2.3 Щодо якості послуг

10

шт.

-

1

з них на : - житлово-комунальні послуги

11

шт.

-

-

  • послуги зв’язку

12

шт.


-

-

2.4 Щодо ресторанного господарства

13

шт.

-

-

2.5 Щодо придбання товарів через інтернет, поза торгівельними або офісними приміщеннями, при укладанні договору на відстані

14

шт.

-

-

2.6 На дії працівників системи Держспоживстандарту

15

шт.

-

-

3. Повернуто грошей споживачам

16

(тис.грн)

-

-

4. Кількість публікацій, теле- і радіотрансляцій за матеріалами управління

17

шт.

-

-

5. Кількість наданих письмових юридичних консультацій, роз’яснень про права споживачів

18

шт.

-

-

6. Надано консультацій, роз’яснень споживачам і господарюючим суб’єктам

19

шт.

-

-

7. Кількість перевірених суб’єктів господарювання на підставі звернень споживачів


20

шт.

-

-

за фактами порушень притягнуто:

21
-

-

7.1 до адміністративної відповідальності:

22-

1/ осіб

23
-

-

2/ на суму (тис.грн)

24
-

-

7.2 до адміністративно-господарської

25
-

-
26


2/ на суму (тис.грн)

27
-

-

Референт О.С. Кулініч