refik.in.ua 1

Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2012 рікЗвіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

за 2012 рік

(тис. грн.)

Найменування статті

При-міт-ки

Належить власникам банку

Усього власного капіталу

статут-ний капітал

Резервні, інші фонди та резерви переоцінки

нероз-поді-лений прибуток

усього

2

3

4

5

6

7

8

Залишок на 31грудня 2010 року(кінець дня)
63000

4312

99

67411

67411

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення
5


-


-2860


2860


2860

Скоригований залишок на 1 січня 2011 року

63000

4312

2959

70271

70271

Прибуток /збиток за 2011 рік
-

-

(2289)

(2289)

(2289)

Розподіл прибутку до резервних та інших фондів
-

2959

(2959)

-

-

Залишок на кінець дня 31 грудня 2011року
63000


7271

(2289)

67982

67982

Прибуток /збиток за 2012 рік
-


-

484

484

484

Розподіл прибутку до резервних та інших фондів
-

(2289)

2289

-

-

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного 2012 року
63000


4982

484


68466

68466


Затверджено до випуску та підписано


„ 01 ”квітня 2013 рокуГолова Правління_____________ І. О. СтаромінськаГоловний бухгалтер __________ Т. С. ОлійникТ. С. Олійник

(569 65 16)