refik.in.ua 1

Затверджую: РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР 2013-2014 н.р. ФАКУЛЬТЕТУ КІБЕРНЕТИКИ
Проректор Кафедра "ДИЗАЙН"1Д1 1Д2 1Д3 1Д4 2Д1 2Д2 2Д3 2Д4 3Д1 3Д2 3Д3 3Д4 4Д1 4Д2 4Д3 4Д4 4зД
ПОНЕДІЛОК 1 Шрифт ст.викл.Сазонов С.Г. а.216(6) Основи формоутворення (пр.) ас. Поліщук Г.В. а.215(6)

Проектування ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.212(6) т.23-31
Компютерна графіка доц.Фефелов А.О. а.6(6) т.23-31
Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П. а.201(6)

Тех-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.214(6)

Компютерні технології доц. Зуб П.М. а.217(6)
2 Перспектива (лек.) проф.Чепелюк О.В. а.214(6) т.23-31 Безпека життєдіяльності (пр.) ст.викл. Молчанов а.2(6)
Проектування ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.212(6) Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П.а.201(6) Компютерна графіка доц.Фефелов А.О. а.6(6) Компютерні технології доц. Зуб П.М. а.217(6) Проектування (пр.) доц.Корольова Т.В. а.215(6)

Декорування одягу та аксесуарів (пр.) ст.в. Ритова Т.В. а.211(6) Тех.-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.216(6) Проектування ас.Поліщук Г.В. а.213(6)
Комп.технології (лек) ст.викл.Шейник С.П. а.214(6) т. 32-40 Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П.а.201(6) Шрифт ас.Поліщук Г.В. а.213(6)

3 Основи композиції доц.Корольова Т.В. а.215(6) Шрифт ст.викл.Сазонов С.Г. а.216(6) Фізичне виховання викл. Кочубей Ю.О. Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П.а.201(6) Шрифт ас.Поліщук Г.В. а.217(6) Безпека життєдіяльності (пр.) ст.викл. Молчанов а.2(6) т.23-39 Комп.графіка доц. Круглий Д.Г. а.6(6) Проектування ст.викл. Шейник С.П. а.214(6) т.32-40 Проектування доц. Якимчук О.В. а.210(6) Живопис ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6)

Спецкурс доц. Полєтаєва Г.Н. а.213(6) Декорування одягу та аксесуарів (пр.) ст.в. Ритова Т.В. а.211(6) Проектування ст.в. Жуков І.О. а.212(6)

Безпека життєдіяльності (лек.) ст.викл. Молчанов а.2(6) Спецкурс доц. Полєтаєва Г.Н. а.217(6) Проектування ас.Поліщук Г.В. а.213(6)
4 Фізичне виховання викл. Всеволодова Н.І. Основи проектної графіки ас. Поліщук Г.В. а.216(6) Рисунок ст. викл Ритова Т.В. а.203 (6)
. Текстильне матеріалознавство (лек.)доц. Расторгуєва М.Й. а. 205(2) т.23-31
Комп.графіка доц. Круглий Д.Г. а.6(6)
Проектування доц. Якимчук О.В. а.210(6) Живопис ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6) Компютерна анімація (лек.) доц.Фефелов А.О.а.2(6) Спецкурс доц. Полєтаєва Г.Н. а.217(6) Проектування (пр.) доц. Корольова Т.В. а.215(6) Проектування ст.в. Жуков І.О. а.212(6) Компютерна анімація (лек.) доц.Фефелов А.О. а.2(6)
Основи екології (лек.) ст.викл. Кузнєцов С.І. а. 214(6) т. 32-36

Тех-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.2(6)

5

Основи композиції доц.Корольова Т.В. а.215(6) Рисунок ст. викл Ритова Т.В. а.203 (6)

Текстильне матеріалознавство (лаб.) доц. Расторгуєва М.Й. а. 205(2) т.23-27
Комп.графіка доц. Круглий Д.Г. а.6(6)


Економічна теорія (лек.) ст.викл. Петлюченко В.В. а.102 (3)

6

Текстильне матеріалознавство (лаб.) доц. Расторгуєва М.Й. а. 205(2) т.23-27ВІВТОРОК 1 Перспектива (пр.) проф.Чепелюк О.В. а.216(6) т.23-32 Проектна графіка доц.Крижановський В.М. а.215(6)
Проектування ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.210(6) Арт-дизайн доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт.
Рисунок ст.викл. Жуков І.О. а.203(6)
Іноземна мова викл. Якушенко І.А. а.9(6) т. 23-31 Упаковка та етикетка (пр.) ст.викл.Сорохан Г.О. а.213(6)


Упаковка та етикетка (пр.) ст.викл.Сорохан Г.О. а.213(6)
Проектування ст.викл.Шейник С.П. а.6(6)

2 Основи проектної графіки ас. Поліщук Г.В. а.215(6) Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.217(6) Кольорознавство ас. Миргородська Н.В. а.216(6) Кольорознавство ст.викл. Довгань С.М. а.209(6) Історія мистецтв та дизайну (лек.) ст.викл. Афанасьєва С.І. а.214(6) Рисунок ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6) Пластика доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт. Проектування доц. Крижановський В.М. а.213(6) Рисунок ст.викл. Жуков І.О. а.203(6) Іноземна мова викл. Якушенко І.А. а.9(6) т. 23-31 Рисунок ст.викл.Сорохан Г.О. а.204(6) Економічна теорія (пр.) ст.викл. Петлюченко В.В. а. 215 (3)

Компютерна графіка і анімація доц.Фефелов А.О. а.6(6) Економічна теорія (пр.) ст.викл. Петлюченко В.В. а. 215 (3)
Історія мистецтв та дизайну (пр.) ст.викл. Афанасьєва С.І. а.214(6)
3 Історія мистецтв та дизайну (пр.) ст.викл. Афанасьєва С.І. а.214(6) т. 23-31 Історія української культури (пр.) доцент Білик А.А. а. 214(6) т .32-40 Кольорознавство ас. Миргородська Н.В. а.216(6) Кольорознавство ст.викл. Довгань С.М. а.209(6) Українська мова (за професійним спрямуванням) (пр.) доц. Тоцька Н.Л. а.2(6) т.32-40 Рисунок ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6) Пластика доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт. Проектування доц.Крижановський В.М. а.213(6) Проектування ст.викл. Шейник С.П. а.217(6) Проектування ст.викл. Шнайдер А.Б. а.210(6) т.23-31 Рисунок ст.викл.Сорохан Г.О. а.204(6) Компютерна анімація (лаб.) доц.Фефелов А.О. а.6(6) Живопис ас.Поліщук Г.В. а.203(6)

Робота в матеріалі ст.викл. Жуков І.О. а.212(6) Живопис асис.Поліщук Г.В. а.203(6)
4 Перспектива (пр.) проф.Чепелюк О.В. а.216(6) т.23-31 Основи екології (пр.) ст.викл. Кузнєцов С.І. а. 2(6) т. 32-40

Рисунок ас. Миргородська Н.В. а.209(6) Іноземна мова викл. Сіденко Н.Г. а.201(6) т. 23-31 Рисунок ст.викл.Сорохан Г.О. а.204(6) Компютерна графіка і анімація доц. Полєтаєва Г.Н. а.6(6) Проектування доц.Крижановський В.М. а.213(6) Живопис ас.Поліщук Г.В. а.203(6) Рисунок ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6) Арт-дизайн доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт. Живопис асис.Поліщук Г.В. а.203(6)

Історія української культури (пр.) доцент Білик А.А. а.216(6) т .32-40 Українська мова (за професійним спрямуванням) (пр.) доц. Тоцька Н.Л. а.214(6) т.32-40
5
Рисунок ас. Миргородська Н.В. а.209(6)

Рисунок ст.викл.Сорохан Г.О. а.204(6) Компютерна графіка і анімація доц. Полєтаєва Г.Н. а.6(6) Проектування доц. Крижановський В.М. а.213(6) Тех-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.216(6) Рисунок ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6) Арт-дизайн доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт. Тех-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.216(6)
Основи екології (пр.) ст.викл. Кузнєцов С.І. а. 214(6) т. 32-40СЕРЕДА 1 Живопис ст.викл.Довгань С.М а. 209(6)
Живопис ст.викл.Ритова Т.В. а. 203(6) Основи проектної графіки ас. Поліщук Г.В. а.215(6) Політологія (пр.) доц. Семенченко Ф.Г. а.2(6)

Історія мистецтв та дизайну (лек.) доц. Білик А.А. а.214(6) Техніко-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.212(6)

Рисунок доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт. Компютерна анімація доц.Круглий Д.Г. а.6(6)

Комп. графіка (лек.) доц. Полєтаєва Г.Н а.216(6) т. 24,26,28,30 Історія мистецтв та дизайну (пр.) доц. Білик А.А. а.214(6)

2 Живопис ст.викл.Довгань С.М а. 209(6) Основи проектної графіки ас. Поліщук Г.В. а.212(6) Живопис ст.викл.Ритова Т.В. а. 203(6) Основи формоутворення ст.викл.Ткачук В.І. а.10(6) Політологія (лек.) доц. Семенченко Ф.Г. а.2(6) Комп. графіка (лек.) доц. Полєтаєва Г.Н а.216(6) Живопис ст.викл.Сорохан Г.О. а.204(6) Проектування (пр.) доц.Корольова Т.В. а.215(6) Живопис ст.викл.Жуков І.О. а.202(6) Техніко-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.214(6)
Рисунок доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт. Техніко-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.214(6)

Комп. технології ст.викл. Шейник С.П. а.6(6) Політологія (пр.) доц. Семенченко Ф.Г. а.2(6) Історія мистецтв та дизайну (пр.) доц. Білик А.А. а.216(6) Проектування (лаб) доц.Корольова Т.В. а.215(6)
3 Основи формоутворення доц.Корольова Т.В. а.215(6) Живопис ст.викл.Довгань С.М а. 209(6) Основи формоутворення ст.викл.Ткачук В.І. а.10(6) Живопис ст.викл.Ритова Т.В. а. 203(6) Шрифт ст.викл.Сазонов С.Г. а.216(6) Комп. технології ст.викл. Шейник С.П. а.6(6) Живопис ас.Сандік О.П. вист.зал(6) Формоутворення та макетування ас.Поліщук Г.В. а.212(6) Іноземна мова ст.викл. Сіденко Н.Г. а.201(6) т. 23-31 Дизайн та рекламні тех. (пр.) доц. Білик А.А. а.214(6) Живопис ст.викл.Сорохан Г.О. а.204(6) Скульптура доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт. Живопис ст.викл.Жуков І.О. а.202(6) Проектування доц.Полєтаєва Г.Н. а.217(6) Економічна теорія (пр.) ст.викл. Петлюченко В.В. а. 423(3)

4 Іноземна мова ст.викл. Сіденко Н.Г.а.201(6) т. 23-31 Живопис ст.викл.Довгань С.М а. 209(6) Шрифт ст.викл.Сазонов С.Г. а.216(6) Живопис ст.викл.Ритова Т.В. а. 203(6) Живопис ас. Миргородська Н.В. вист.зал (6) Шрифт ас.Поліщук Г.В. а.214(6) Живопис ас.Сандік О.П. вист.зал(6) Комп.технології доц.Полєтаєва Г.Н. а.6(6)

Проектування ст.викл. Шейник С.П. а.217(6)
Скульптура доц.Степанян Ю.Г. а.Скульпт. Упаковка та етикетка ст.викл.Сорохан Г.О. а.213(6) Композиція ст.викл. Ткачук В.І. а.10(6) Проектування (пр.) доц. Корольова Т.В. а.215(6) Робота в матеріалі ст.в. Жуков І.О. а.212(6) Упаковка та етикетка ст.викл.Сорохан Г.О. а.213(6)
5
Іноземна мова ст.викл. Сіденко Н.Г.а.201(6) т. 23-31

Живопис ас. Миргородська Н.В. вист.зал (6)
Формоутворення та макетування ст.викл.Ритова Т.В. а.210(6)

Композиція ст.викл. Ткачук В.І. а.10(6) Техніко-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.214(6)

Комп.технології доц.Полєтаєва Г.Н. а.6(6)
ЧЕТВЕР 1 Рисунок ст.викл.Ритова Т.В. а.203(6) Кольорознавство ас. Миргородська Н.В. а.216(6) Іноземна мова (пр.) викл. Якушенко І.А. а.415(3) т. 32-40 Іноземна мова (пр.) викл. Якушенко І.А. а.415(3) т. 23-31
Рисунок ст.викл. Кутузова Т.Ю. вист.зал(6) Комп.технології доц. Якимчук О.В. а.6(6) Рисунок ас. Сандік О.П. вист.зал(6) Культурологія (пр.) доц. Білик А.А. а.214(6)

Робота в графічних матеріалах ст.викл.Довгань С.М. а.209(6)
Живопис ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6)

Робота в графічних матеріалах ст.викл.Довгань С.М. а.209(6)
2 Рисунок ст.викл.Ритова Т.В. а.203(6) Кольорознавство ас. Миргородська Н.В. а.216(6) Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.217(6) Основи композиції доц.Корольова Т.В. а.215(6) Рисунок ст.викл.Сорохан Г.О. а.204(6) Рисунок ст.викл. Кутузова Т.Ю.вист.зал(6) КТМШВ (лек.) доц.Якимчук О.В.а.210(6) Рисунок ас. Сандік О.П. вист.зал(6) Культурологія (лек.) доц. Білик А.А. а.214(6) Робота в графічних матеріалах ст.викл.Довгань С.М. а.209(6) Компютерна анімація доц.Фефелов А.О. а.6(6) Живопис ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6)
Робота в графічних матеріалах ст.викл.Довгань С.М. а.209(6)
КТМШВ (пр.) доц.Якимчук О.В.а.210(6)
3 Основи композиції (лек.) доц.Корольова Т.В. а.214(6) т.23-31 Історія української культури (лек.) доцент Білик А.А. а.214(6) т .32-40 Рисунок ст.викл.Сорохан Г.О. а.204(6) Проектна графіка ст.викл.Ритова Т.В. а.215(6) Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П, а.201(6) Живопис ас. Миргородська Н.В. вист.зал (6) Комп. технології ст.викл. Шейник С.П. а.217(6) Компютерна графіка доц.Фефелов А.О. а.6(6) КТМТВ доц. Якимчук О.В. а.210(6) Робота в матеріалі (пр.) проф.Чепелюк О.В. а.216(6) Рисунок ст.викл.Довгань С.М. а.209(6) Рисунок ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6) Правознавство (пр.) доц. Ватуля Ю.О. а.402(3) Рисунок ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6)
4 Історія мистецтв та дизайну (лек.) проф. Прохорова І.А. а.214(6) т.23-31 Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.217(6) Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П, а.201(6)

Живопис ас. Миргородська Н.В. вист.зал (6) Упаковка та етикетка (пр.) ст.викл.Сорохан Г.О. а.213(6) Живопис ст.викл.Ритова Т.В. а.203(6) Композиція костюма доц. Корольова Т.В. а.215(6) Робота в матеріалі (пр.) проф.Чепелюк О.В. а.216(6) Рисунок ст.викл.Довгань С.М. а.209(6) Рисунок ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6) Робота в текстил. матеріалах доц. Якимчук О.В. а.210(6) Компютерна графіка і анімація доц.Фефелов А.О. а.6(6) Рисунок ст.викл. Скрипнікова Л.В. а.202(6)
5Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.6(6)Живопис ст.викл.Ритова Т.В. а.203(6) Культурологія (пр.) доц. Білик А.А. а.214(6)Компютерна анімація (лек.) доц.Фефелов А.О. а.6(6) Тех-економічні розрахунки в дизайні доц. Якимчук О.В. а.216(6)
П'ЯТНИЦЯ 1 Фізичне виховання викл. Всеволодова Н.І. Рисунок ст.викл.Ритова Т.В. а.203(6) Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.217(6) Шрифт ст.викл.Сазонов С.Г. а.216(6) Живопис ст.викл.Жуков І.О. а.202(6)
Компютерні технології доц. Полєтаєва Г.Н. а.6(6)


Живопис ст.викл.Довгань С.М. а.209(6)
Комп.технології доц. Якимчук О.В. а.6(6)

2 Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.217(6) Основи композиції ас. Миргородська Н.В. а.215(6) Рисунок ст.викл.Ритова Т.В. а.203(6) Шрифт ст.викл.Сазонов С.Г. а.216(6) Проектування доц. Крижановський В.М. а.213(6) Живопис ст.викл.Жуков І.О. а.202(6) Проектування (лаб) доц. Якимчук О.В.а.210(6) Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П, а.201(6)


Робота в текстильних матеріаліалах проф.Чепелюк О.В. а.211(6) Компютерні технології доц. Полєтаєва Г.Н. а.6(6)


Живопис (пр.) ст.викл.Довгань С.М. а.209(6)
Технологія швейного виробництва доц. Якимчук О.В.а.210(6)
3 Кольорознавство ст. викл. Довгань С.М.а.209(6) Рисунок ст.викл.Ритова Т.В. а.203(6) Фізичне виховання викл. Кочубей Ю.О. Фізичне виховання викл. Всеволодова Н.І. Історія мистецтв та дизайну (лек) ст.викл. Афанасьєва С.І. а.214(6) Живопис ас. Миргородська Н.В. а.202 (6) Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.6(6) Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П.а.201(6) Типи будинків та архітектурні конструкції ст.викл. Сазонов С.Г. а.216(6)

Проектування доц.Полєтаєва Г.Н. а.217(6) Проектування доц. Якимчук О.В. а.210(6) Проектування та моделювання меблів ст.викл. Жуков І.О. а.212(6)

Історія мистецтв та дизайну (пр.) ст.викл. Афанасьєва С.І. а.214(6) Робота в текстил. матеріалах доц. Якимчук О.В. а.210(6)
4 Кольорознавство ст. викл. Довгань С.М.а.209(6) Рисунок ст.викл.Ритова Т.В. а.203(6) Історія мистецтв та дизайну (пр.) ст.викл. Афанасьєва С.І. а.214(6) т. 23-31 Проектування доц.Крижановський В.М. а.213(6) Проектування ст.викл.Шейник С.П. а.6(6) Фізичне виховання викл. Кочубей Ю.О. Живопис ас. Миргородська Н.В. а.202 (6) Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П.а.201(6) КТМТВ доц. Якимчук О.В. а.210(6)
Правознавство (лек.) доц. Ватуля Ю.О. а.2(6)

5


Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.6(6)


Правознавство (пр.) доц. Ватуля Ю.О. а.2(6)

Правознавство (пр.) доц. Ватуля Ю.О. а.2(6)
Фотографія і фотографіка ас. Сандік О.П.а.201(6) Комп.технології ст.викл.Шейник С.П. а.6(6)


ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ КІБЕРНЕТИКИ
Н.А. КРУГЛА

НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ


Н.В. СТАРУН

Н.В. СТАРУН