refik.in.ua 1 2 3 4

Духовна краса людини


Мета: розвивати в учнів уміння висловлювати власну думку; виховувати почуття власної гідності, любові до духовних надбань свого народу; навчити розуміти такі поняття, як духовність, духов­на культура, самовдосконалення, свідомість.

Обладнання: плакат із висловами видатних людей; картки з напи­сами «людина», «життя», «культура», «духовність»; музичне оформ­лення.

Учитель. У драмі людській небагато дій:

Дитинство, юність, молодість і старість.

Роби, що хоч, ридай або радій —

Неси свій хрест. Все інше — поза сталість.

Настане час, і піде все в архів,

Уламки долі винесе на сушу.

Життя — спокута не своїх гріхів,

Життя — це оббирання з реп'яхів,

Що пазурами уп'ялися в душу.

Л.Костенко

Ми з вами стали свідками переходу в нове тисячоліття. Така можливість випадає не кожному. Тому ви розумієте вагомість цього переходу для всього людства. Сьогодні ми з вами маємо скласти своєрідну хрестоматію моральних та духовних цінностей люд­ства.

Отже, поговоримо про людину, її духовну красу. Людина — це єдність тіла, розуму, душі й духу. Як ви це розумієте?

(Міркування учнів.)

Учитель. А тепер поміркуйте над такими запитаннями.


 • «Красиве життя» — яку суть ви вкладаєте в це поняття?

 • Чи є «лакмусовий папірець» моральності людини?

 • Який аргумент ви навели б на заперечення своєму товари­шеві, який сказав би: «Не всім же бути моральними»?

 • «Чим людина мудріша і добріша, тим більше вона помічає добра в людях» (Блез Паскаль). Чи буває так у житті?

 • Що означає «духовна краса людини»?

(Під звуки красивої музики учні висловлюють свої думки, спереча­ються.)

Учитель. Тут пролунали різні міркування. Тепер слід підбити підсумки. Отже, які риси притаманні високодуховній людині?


 • Якісне усвідомлення вищої мети існування людини та люд­ства.

 • Постійне прогресивне самотворення та допомога у цьому про­цесі іншим.

 • Наповненість життя гуманістичним змістом, надання пріо­ритету буттєвим цінностям, що виявляються в думках, словах і діях.

 • Високий рівень фізичної, емоційної, ментальної та мораль­ної культури.

Запищіть, будь ласка, ці важливі кожній людині риси у зошити, а завданням буде — самостійно доповнити цей перелік.

(Учні записують у зошити і розказують про свої доповнення.) Учитель. Вам відомі 10 Божих заповідей. На основі цих запові­дей відбувався розвиток православного людства, започаткувалася культура. Уся філософія побудована на фундаменті цих 10 запові­дей. Зараз ми з'ясуємо важливість заповідей у нинішній час. Розмістіть за значущістю, на ваш погляд, у сучасному житті ці за­повіді.

 1. Возлюби ближнього як самого себе.

 2. На зло відповідай добром.

 3. Не кажи неправди.

 4. Не кради.

 5. Не вбивай.

 6. Шануй своїх батьків, щоб продовжувалися дні твої на землі.

 7. Не чини перелюбу.

 8. Не суди і судимим не будеш.

 9. Не бажай нічого, що є у твого ближнього.

10.Пам'ятай день суботній, щоб святкувати його.
(Роздуми учнів,) \

Учитель. Напишіть міні-твори за темою «Якучби ви склали хре­стоматію моральних цінностей людства?»

(Учні зачитують твори. їх обговорення.)

Учитель. Який короткий висновок ми можемо зробити після всього сказаного і почутого? — Духовна краса людини — це живо­творче джерело людського життя, внутрішній світ людини.


Злочин і кара


Не кажи і не роби нічого поганого,

Навіть тоді, коли ти наодинці з собою.

Учись надто більше соромитись самого


Себе, ніж інших.

Демокріт


Закон можна вважати якісним тоді, коли смисл його є точним, якщо вимоги його справедливі, якщо він формує чесноти у громадян.

Френсіс Бекон

Бібліотекар. Злочин і кара — досить актуальна тема. У вашому віці ви особливо цікавитесь, які права дає вам закон, як слід діяти в тих чи тих випадках тощо. Ґете писав: «Поведінка — це дзеркало, у яко­му кожен показує своє обличчя». Давайте й ми спробуємо розгле­діти себе у дзеркалі своїх дій і вчинків.

Людина — складний, таємний, багатогранний світ. її серце — вмістилище Всесвіту, зосередження емоційної енергії й сукупність ставлень до дійсності. Хто «Я»? Навіщо прийшов(ла) у цей світ? Чи правильно чиню? Здавалося, це прості запитання, але дати відповідь на них важко.

Можна по-різному визначати мету свого існування, але її треба мати — інакше то буде не життя, а животіння. Сьогодні ми розмов­лятимемо про підступних ворогів підлітків: тютюн, алкоголь, нар­команію, крадіжки, хуліганство. І ми визначимо, що таке шкідливі звички — хвороба чи щось інше?

Звичка — це певна дія, яка набута людиною у процесі життя. Але звичка може перерости у хворобу, яка може мати різні на­слідки. Отже, людина має контролювати свої вчинки. А що таке вчинок? Учинок є одиничним, відносно завершеним актом пове­дінки. Він реалізує моральну спрямованість поведінки. Думаю, що всі ви знаєте або чули влучний крилатий вислів: «Посієш учинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер, посієш харак­тер — пожнеш долю».

Що ж спонукає підлітків до певних учинків? Насамперед, вихо­вання дітей у неповній сім'ї; далі — бажання прославитись (Я — герой); прагнення повелівати (Я — це сила, влада); прагнення до самостійності. Звісно, це основні причини вчинків.

Давайте розглянемо конкретні вчинки і спробуймо їх проана­лізувати.

На мою думку, найпоширенішим серед підлітків є тютюнокурін­ня. На жаль, цією звичкою захоплюються не лише підлітки, а й діти 9 років. Як одні, так і інші навіть не усвідомлюють, що завда­ють шкоди своєму організмові, а звідси виникають такі захворю­вання, як рак горла, легень.


Куріння переслідувалося в давні часи дуже суворо. В Англії курців страчували, у Туреччині їх саджали на палю, в Італії Римський папа відлучав курців від церкви. У Росії цар Олексій Романов заборонив ввіз тютюну, а курців карали батогами.

Ще хочеться сказати про тютюн з біологічного погляду. Тютюн — трав'яниста рослина сімейства пасльонових. Є приблизно 60 видів тютюну. Із нього виготовляють хімічний продукт — нікотин-сульфат, який використовують у сільському господарстві для захисту рослин від шкідників.

Понад 80% випадків захворювання раком легень припадає на долю курців-підлітків.

На Русі курців засуджували до страти, та ми живемо з вами не у XII сторіччі, а у XXI, і не слід судити одне одного, а слід допо­магати, підтримувати. Проханням до вас буде те, що якщо ви по­бачите таку ситуацію, допоможіть їм, розтлумачте, що це погана звичка.

Розглянемо інші згубні звички: пиятику, алкоголізм.

Пиятика — велика загальна біда. Миритися з нею не можна, бо дуже дорого вона нам обходиться. За даними вчених, перше зна­йомство з алкоголем і формування позитивного ставлення до його вживання у більшості випадків (60—82%) відбувається в сім'ї, у компанії. У цьому випадкові, як свідчать численні дослідження, неповнолітнім, щоб стати алкоголіком, достатньоЧвживати спиртні напої не менше разу на тиждень. Доза алкоголю може бути при цьому невелика: 100 г горілки або 200—250 г міцного вина чи склянка пива — але це згодом переросте у звичку. А що несе за собою ця звичка, ми знаємо.

Алкоголізм — захворювання, причиною якого є вживання ал­коголю. Він впливає на мозок, серцево-судинну систему, печінку, систему травлення. Характеризується наявністю психічної і фізич­ної залежності. Алкоголік — хвора людина, що виявляє непере­борну пристрасть до вживання алкоголю.

У Єгипті та Китаї алкоголь виготовляли і вживали як святковий і повсякденний напій. У стародавніх греків пили вино лише в свята Діоніса — бога вина. Від греків потім виноробство прийшло і до римлян. Щоб випити келих вина, був спеціальний ритуал.


У Росії цар Іван Грозний жорстоко карав тих, хто таємно займав­ся виноробством і продавав горілку. Другий російський цар Олексій Михайлович 1652 року заборонив торгівлю горілкою по середах, п'ят­ницях і неділях, а також у Різдвяний і Петровський піст.

У нашому світі є ще одна біда — наркоманія. Причому нарко­манія серед неповнолітніх, приблизно вашого віку. Наркотики — це речовини, пристрасть до вживання яких спричиняє психічні роз­лади та інші захворювання. Людина не знає свої дії, вона їх не контролює. Щоб дістати наркотики, бо вони дуже дорогі, дитина йде на злочин: крадіжки, бійки, пограбування тощо. До наркотиків належать морфій, опіум, гашиш, героїн, промедол тощо.

Усі наркотики характеризуються руйнівним впливом на фізич­ний і психічний стан здоров'я дітей. Наркотичні речовини діють на нервову систему, викликають збудження, певні розлади, галюци­нації. Сучасний стан наркотизації в Україні характеризується по­стійним збільшенням груп підлітків 13—14 років, залучених до вжи­вання, зберігання і розповсюдження наркотиків.

Особи, що вживають наркотики, становлять вразливу групу на­селення до захворювань. Нерідко передозування або ж і тяжка за­лежність призводить до смерті.

Крім того, ви маєте знати, що серед споживачів наркотиків є ін'єкційні споживачі, тобто особи, які вводять наркотичні речови­ни внутрішньовенно. Таких осіб скорочено називають СІН. Термін «наркоман» містить форму осуду, тому так не бажано говорити з міркувань толерантності.

Як відомо, СІН є вразливою групою щодо захворювання на ВІЛ. Кількість ВІЛ-інфікованих і померлих від СНІДу стрімко зростає.

Указом Президента України 2002 рік було проголошено Роком боротьби з ВІЛ/СНІДом. У зв'язку з розвитком хвороби в нашій країні діє багато програм щодо попередження, призупинення й ліку­вання ВІЛ. Та всі організації застерігають, що від ВІЛ можна захи­ститися своєю поведінкою.

Повернімося до теми злочину. Одним із найпоширеніших і найнебезпечніших злочинів є крадіжки, хуліганства. Що включає в себе поняття «злочин»?


Стаття 7 КК України містить загальне визначення поняття зло­чину, яке включає його соціальну ознаку — суспільну небез­печність та нормативну ознаку злочину — діяння, що передбаче­не кримінальним законом. Отже, поняття злочину включає в себе чотири ознаки: суспільну небезпечність, протиправність, вину та караність. Хуліганство — це навмисні дії особи, що грубо порушує поря­док і виражає явну неповагу до суспільства. Форми хуліганських дій можуть бути найрізноманітнішими: нецензурна лайка, бійки, безпричинові погрози, пошкодження майна. Міра покарання: до од­ного року або виправні роботи до двох років. А злісні хуліганства караються від 1 до 5 років.

Що ж означає втягнути неповнолітніх у злочинну діяльність? — Це дії, що полягають у втягненні неповнолітніх у злочиннудіяльність: заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, схилення неповнолітніх до пияцтва та вживання наркотичних за­собів.

В.Сухомлинський так писав про дітей: «Діти живуть своїми уяв­леннями про добро і зло, честь і безчестя, людську гідність..., у них свої критерії краси, виміри часу: у роки дитинства день здається роком, а рік — вічністю». Ми, дорослі, маємо й зобов'язані вам допомогти у тому, щоб рік, вічність, уявлення несли за собою лише красу, добро, честь, людську гідність.


У пошуках себе


Перед великим розумом схиляємо голову.

Перед великим серцем — коліна!

Народна мудрість

Бібліотекар. Сьогодні ми говоритимемо про вибір професії. Кожен із вас романтик, мрійник, чогось хоче досягти, кимось стати, ставить перед собою певні завдання, одним словом — шукає себе. Сподіваюся, що наша зустріч допоможе точніше визначитися, ким бути. Звичайно, у такій важливій справі без труднощів не обійтися, проте їх не слід лякатися. Звісно, ви маєте прислухатися до порад дорослих, але прислухайтеся передусім до порад свого серця. А щоб почути внутрішній голос, утвердити свої бажання, мрії, — повірте у власні сили.


Вважайте кожен день маленьким життям і робіть його якомога повнішим та змістовнішим.

Щодня, лягаючи спати, запитуйте себе: «Що я зробила(в) сьогодні? Чи задоволена(ий) собою? Завтра постараюся зробити більше і з користю для всіх». Усе, що «посієте» в один період свого життя, «пожнете» в інший. Людина народжена для того, щоб робити добро іншій людині, залишити гарний спогад у серцях ближніх своїх. Що б ви не робили, робіть так, щоб мати задоволення від своєї праці. Якщо ви робитимете те, що подобається, то життя для вас стане піснею серця. Треба прагнути того, щоб із задоволенням ходити на роботу.

Наша сьогоднішня зустріч пройде у формі гри. Кожен учень обирає собі столик, на якому стоїть картка, на якій зазначена певна професія.

Серед запрошених гостей є юристи, лікарі, учителі, батьки. Вони дадуть вам корисні поради, поділяться секретами творчості.

А тепер запрошую до слова мого помічника, який вирішив присвятити себе журналістській справі.

Журналіст. Переді мною за окремими столиками погрупувалися за інтересами, так би мовити, майбутні фахівці. Кожна група має свої емблеми, за якими легко здогадатися, хто є хто. Розпочну із завтрашніх педагогів.

Зачитаю ваш девіз: «Наука витоншує розум, навчання гострить пам'ять!» Як ви це розумієте?

(Хтось із команди відповідає.)

А тепер скажіть, будь ласка, що вас найбільше приваблює у роботі вчителя? Яким, на вашу думку, має бути учитель?

(Усі дають короткі, вичерпні відповіді.)

Розкажіть, будь ласка, чи існує вчительська мода і яка ваша думка щодо цього.

(Учні, що за «вчительським» столиком, дають відповіді на кожне запитання журналіста.)

Журналіст. Тепер надамо слово вчителю-експерту, який бажає вам дати напутнє слово та проаналізує ваші судження.

(На тлі пісні «Вчителька моя» усі слухають виступ учителя.)


Журналіст. Кожен із нас знає, що здоров'я найдорожче. І його треба берегти. Я думаю, саме це кредо поєднало наших майбутніх лікарів. Поведемо з ними розмову.

Чи чули ви такий вислів — лікарем треба народитися? Чи згодні з таким трактуванням? А яка ваша думка щодо вислову «лікар від Бога»?

(Думки учнів-«лікарів».)

Яка риса характеру має бути притаманна лікареві? Тут у мене є лікарські препарати. Хто з вас знає про їх застосування? Які ви чули лікарські реклами по радіо чи телебаченню?

(Діти, що сидять за «лікарським» столом, дають відповіді.)

Журналіст. Тепер просимо нашу гостю — лікаря-експерта підбити підсумки нашої розмови.

(Лікар-експерт висловлює щодо почутого свої думки.)

Журналіст. Продовжуємо наше інтерв'ю.

Є низка професій, які потребують розвиненої пам'яті, спостережливості. Наприклад, юристи, міліціонери, художники та інші. Хто з майбутніх юристів чи художників хоче стати на кілька хвилин піддослідним?

(Демонструється картина, учень її уважно розцлядає.)

Тож ставимо запитання на «засипку». Наприклад, перерахувати предмети, зображені на картині, тощо.

Тепер запитання до всіх, хто сидить за столиком «юристів».

Чому ви вирішили стати саме юристом?

Хто підказав це? Що стало приводом?

(Юні юристи висловлюють свої думки.

Далі виступ гостя-юриста, який розказує про свою роботу і дає поради майбутнім юристам.)

Журналіст (підходить до столика, який умовно можна назвати «служба побуту», за ним сидять художники, перукарі, швачки, кулінари.). Мене заінтригував ваш девіз: «Краса врятує світ». Можете прокоментувати його?

(Діти «захищають» своє гасло.)

Журналіст. Не втримаюсь і запитаю майбутніх перукарів. Хто вам сьогодні зробив зачіски?


(Дівчата дають відповіді, демонструючи свої зачіски.)

А тепер запитання до швачок: що значить модно вдягатися? Бо, на мою думку, це, передусім, одягатися зручно, зважаючи на провідний стиль. Щоб виробити свій індивідуальний стиль, слід враховувати вік, характер, манери, рід занять, призначення одягу чи зачіски. Треба все робити так, щоб усі вади фігури були приховані, а найкращі риси — підкреслені. Красу треба підкреслити природно. Для цього потрібно стежити за своєю ходою, манерою триматися. Одним словом, своїм виглядом піднімати людям настрій.

(Майбутні модельєри висловлюють власні судження щодо стилю, моди тощо.)

Журналіст. Усім присутнім я бажаю великого людського щастя, а молоді — знайти своє достойне місце у житті і стати справжніми професіоналами.

Добра всім і сили духу!


Як досягти успіху


Той, хто хоче, робить більше, ніж той, хто може.

Випадкових перемог не буває. Успіх приходить до тих, хто рухається вперед, до тих, хто розподіляє свої сили з розумом.

Людина лише там чогось домагається, де вона сама вірить у свої сили.

Л.Фейєрбах


Успіхи свідчать про те, на що ти спроможний, а невдачі про те, чого ти вартий.

Людина зростає тоді, коли тягнеться вгору.

М.Горький


Мета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упев­нитися, що успіх залежить від власних зусиль і від співпраці з інши­ми; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати праг­нення до позитивних учинків, уміння створювати ситуацію успіху.

Обладнання: ватман, маркери, папір А-4,фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом.

Вихователь. Життя щоденно ставить людину перед необхідні­стю вибору — прийняттям відповідальних рішень. Життєвий шлях особистості багато в чому залежить від того, наскільки вона здатна пізнати світ і себе, свідомо визначити мету і підпорядкувати їй свою діяльність.


Кожен хоче чогось досягти у житті, щоб мати можливість пи­шатися собою. Чому ж одному це вдається, а іншому ні? Адже людина має реальні можливості керувати власним життям і роз­витком, розвивати власне «Я», виявити «іскру Божу», досягти відчут­тя впевненості й надійності. Життєва мета людини спрямована на досягнення добра, щастя, успіху.

Саме про успіх, шляхи його досягнення і піде сьогодні мова. Спочатку спробуймо дати визначення поняттю успіх. Що ви розу­мієте під цим словом?

(Відповіді учнів.)

Звернемося до інформаційного центру (спеціально підготовлені учні).

Інформаційний центр. Згідно з визначенням Великого тлумач­ного словника сучасної української мови, успіх — позитивний на­слідок роботи, справи, значні досягнення, удача, талант;


 • громадське визнання, схвалення чого-небудь, чиїхось досяг­нень;

 • визнання кимось чиїх-небудь позитивних якостей, особливо­стей; захоплення з боку осіб іншої статі.

Вихователь. Успіх — це те, чого бракує, на жаль, більшості з нас. Успіх — це те, чого кожен хотів би досягти.

Чи знаєте ви видатних людей, які досягли успіху в житті? На­ведіть приклади.

(Відповіді учнів.)

Вихователь. Хто такий геній? Чи важко досягти йому успіху?

Інформаційний центр. Геній — особа, наділена геніальністю, — особа, яка досконало знає що-небудь, уміє щось робити.

Геніальний — який є генієм; винятково талановитий, творчо об­дарований.

Вихователь. Що таке талант?

Інформаційний центр. Талант — видатні природні здібності людини; хист, обдаровання;

—людина з видатними природними здібностями.
Вихователь. Скількома талантами може володіти одна людина?

Наведіть приклади.

(Приклади учнів.)


Вихователь. Здавалося б, за наявності очевидних і блискучих талантів, працездатності й цілеспрямованості майбутньому генієві, як і взагалі творчій особі, нічого не варто стати відмінником у школі, або, принаймні, добре навчатися. Утім, усупереч загаль­ноприйнятій думці, реальність виявляється протилежною.

Наприклад, Антон Чехов у школі серед дітей нічим особливим не вирізнявся. У 3-му класі його було залишено на другий рік, ос­кільки він не спромігся подолати географію та арифметику: два роки він просидів у 5-му класі, бо не витримав іспиту з грецької мови. На випускних екзаменах одержав «трійку» з математики. Навіть за твори з літератури Чехов мав «трійки».

Інформаційний центр. Джонатан Свіфт, Гаусе, Ньютон вважа­лися пасинками школи. Ньютонові не давалися у школі фізика й математика. Кардові Ліннею пророкували кар'єру чоботаря. Гань­били школу Вальтер Скотт і Чарльз Діккенс. Про Вальтера Скотта один із професорів сказав: «Він дурний і залишиться дурним». Ми­колу Гоголя в початковій школі атестували як нездібного до ро­сійської мови. Посередніми й обмеженими учнями вважалися сво­го часу Жан Батист Мольєр і Гегель. Бальзака не раз садовили до карцеру, щоб «заохотити» до науки недбайливого учня. Маючи фе­номенальну пам'ять, Наполеон так і не зміг вивчити англійську мову. Томас Едісон у школі теж був посереднім учнем, але не тому, що був тупим, а тому, що був генієм, і йому там було просто нуд­но. Учитель навіть якось сказав, що з нього не вийде нічого путнього. Та Едісон запатентував понад тисячу винаходів! Пушкіна лякали математичні формули, Льва Толстого — хімічні. Маяковський в автобіографії описував свій табель як суміш одиниць та двійок.

Вихователь. Навіть видатним людям-геніям потрібно було на­полегливо працювати, щоб розвивати закладені здібності й досягти успіху. Тож немає сенсу переконувати, що талановита людина може досягти певних успіхів, коли вірить у себе і знає, що в неї виста­чить сил, аби здійснити свою мету. Та якщо людина хвора або має якісь вади (скажімо, утратила зір або слух, прикута до ліжка) — як тут бути? Доводити собі, що життя не потрібне, ні до чого не праг­нути?


Чи можуть досягти успіху люди з фізичними вадами?

(Учні наводять приклади.)

Вихователь. Бетховен творив музику і після того, як зовсім ут­ратив слух. Найвидатніший поет античності Гомер — був сліпим. Мігель Сервантес був одноруким.

Інформаційний центр. Відомий російський учений Костянтин Ціолковський з дитинства був глухим. Можливо, саме це стало своє­рідним стимулом його розвитку. В автобіографії вчений писав: «Глу­хота була моїм погоничем, батогом, який гнав мене все життя. Вона віддаляла мене од людей, примушувала зосередитися, віддатися своїм навіяним наукою думкам. Без неї я б ніколи не зробив і не закін­чив стільки праць».

Вихователь. Успіх у справах та особистому житті залежить від багатьох чинників. Наша власна настанова — 'Готовність діяти за визначеною схемою, спрямуванням. Одні чекають допомоги, інші готові самі допомагати, ще інші орієнтуються, а хтось покладаєть­ся лише на власні сили у вирішенні певних проблематичних ситу­ацій.

Ми говорили про талановитих людей, які досягли успіху, а зараз я пропоную тест «Чи здатні ви досягти успіху?».

Ви можете визначити ваше життєве кредо, давши відповіді на запитання.следующая страница >>