refik.in.ua 1

-Кутовий штамп

Дата, вихідний номер


ДОВІДКА

про середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця

або інших осіб, зазначених у пункті 11 Порядку

(для розрахунку виплат на випадок безробіття)

видана особі _______________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

яка (який) працює (працював) (працювала) _____________________________________________________________

(найменування підприємства, установи та організації)

ідентифікаційний номер особи______________________________,
рядка

Місяці розрахункового періоду (зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період, та назву

місяців)

Місяці розрахункового періоду (за вийнятком місяців у яких застрахована особа перебувала (з першого до першого числа) у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком ( зазначити назву місяців, що залишилися в розрахунковому періоді)

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за вийнятком календарних днів, не відпрацьованих у зв”язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за методичним висновком )

Грошове забезпечення за розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього грошового забезпечення, гривень*
1

2

3

4

1


2

3

4

5

6

7

Усього
Середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця обчислюється шляхом ділення грошового забезпечення за розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього грошового забезпечення, гривень*, на кількість календарних днів у розрахунковаму періоді(за вийнятком календарних днів, не відпрацьованих у зв”язку з відпусткою до досягнення нею трирічного віку за медичним висновком). Частка (результат) становить ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ гривень ______коп.


(сума цифрами та прописом)

Якщо у розрахунковому періоді особа не мала заробітку у зв”язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного за медичним висновком, середньоденне грошове забезпечення визначається шляхом ділення місячного посадового окладу, встановленого працівникові на момент звільнення, __________________грнивень, на середньомісячну кількість календарних днів – 30,44. Частка (результат) становить_______________________________________________________________________________________

(сума цифрами та прописом)

гривень коп.. **/

Дата звільнення з роботи за сумісництвом _____ ____________ ________ року

(згідно з довідою роботодавцем особі, яка працювала у нього за сумісництвом) .

_________________________________________________________________________________________________

*/ До грошового забезпечення, що враховується для обчислення середнього грошового забезпечення для призначення допомоги по безробіттю, відповідно до пункту 11 Порядку враховуються такі виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця, індексація грошового забезпечення.
Керівник підприємства _____________ ____________________________

( фізична особа ) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Головний бухгалтер _____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

МП