refik.in.ua 1ДОВІДКА

про позитивні результати роботи Управління водопровідно-каналізаційного господарства за 2008 рік

В рамках удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази в сфері водопровідно-каналізаційного господарства протягом 2008 року Управлінням розроблено, опрацьовано та затверджено в установленому порядку наступні документи:


З метою забезпечення впровадження науково-обгрунтованого нормування технологічного використання води, стимулювання раціонального використання енергетичних ресурсів та питної води, проведення технологічних і енергоаудитів, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення:

- наказом Мінжитлокомунгоспу від 14.05.2008 №126 затверджено та зареєстровано в Мін’юсті 30.05.2008 за №479/15170 Методику розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями;

- внесено зміни до Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, які затверджено наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 №189 зареєстрованим в Мін’юсті 13.08.2008 за №750/15441;

- затверджено Інструкцію із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання водовідведення (наказ Мінжитлокомунгоспу від 18.05.2007 №18, зареєстрований в Мін’юсті 25 липня 2007 року за №853/14120);

- внесено зміни до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, які затверджено наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 №191 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 10.09.2008 за №830/15521.

Для розвитку системи екологічної освіти, виховання та інформування громадськості стосовно питань якості питної води та стану питного водопостачання, формування екологічної свідомості розроблено та оприлюднено на сайті Міністерства Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, матеріали якої мають стати підґрунтям для використання в роботі органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій державної та інших форм власності.


Крім того, для поліпшення якості фізико-хімічного та біологічного очищення стічних вод з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище та економії енергоресурсів наказами Міністерства затверджено:

- Рекомендації щодо розроблення проекту утримання та утилізації біогазу станцій очищення стічних вод;

- Рекомендації з інтенсифікації роботи споруд біологічного очищення стічних вод за допомогою енергозберігаючого методу із застосуванням нових інертних носіїв та реагентів;

- Рекомендації щодо розроблення технологічної частини споруд біологічного очищення стічних вод з використанням завантаження для іммобілізації мікроорганізмів активного мулу;

- Узагальнені рекомендації з технології обробки промивних вод та осадів;

- Рекомендації з перевірки обраних методів та технологій отримання енергоресурсів на каналізаційних очисних спорудах;

- Рекомендації щодо впровадження сучасної технології видалення поверхнево-активних речовин та обробки осадів, що утворюються в процесах біохімічного очищення стічних вод на каналізаційних очисних станціях;

- Рекомендації на проектування споруд блочно-модульної конструкції потужністю від 1000-10000 куб. м на добу для реалізації технології комбінованого очищення стічних вод.

Двічі протягом 2008 року, 7 травня та 18 липня, проведено засідання Міжвідомчої комісії з питань виконання Загальнодержавної програми „Питна вода України” на 2006-2020 роки, на яких зокрема було розглянуто підсумки виконання у 2007 році заходів Загальнодержавної програми та відповідних регіональних програм (заходів), питання поліпшення якості питної води, законодавчого та нормативно-правового забезпечення тощо.

Із залученням фахівців сфери водопровідно-каналізаційного господарства Управлінням було організовано та проведено:

26 лютого 2008 року нараду під головування Міністра з питань житлово-комунального господарства Кучеренка О.Ю. на тему «Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства України», на якій було обговорено проблемні питання підприємств підгалузі та визначено шляхи їх вирішення;


25 вересня 2008 року поточного року Міжнародна науково-практична конференція "Якість питної води: нові підходи та шляхи вирішення" за результатами якої визначено концептуальні засади забезпечення населення якісною питною водою в сучасних умовах.

Відповідно до рішень та рекомендацій зазначених заходів Управлінням: опрацьовуються проекти Законів України "Про централізоване водопостачання та водовідведення" та «Про внесення змін до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»; надіслано листи до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з пропозиціями щодо забезпечення фінансування Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки у передбачених програмою обсягах; розглядається питання щодо перегляду чинного порядку надання дозволів (ліцензій) на видобування ресурсів прісних підземних вод та розподілу загальнодержавних ресурсних платежів.

Протягом 2008 року за поданням Управління на засіданнях колегії Мінжитлокомунгоспу було розглянуто наступні питання:

- про результати комплексної перевірки господарської діяльності ВАТ "АК"Київводоканал", яка здійснена Міністерством з 17 по 25 квітня 2008 року на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 12.02.2008 № 7893/1/1-08 та від 08.04.2008 № 20042/0/1-08;


- аналіз роботи діючих підприємств галузі, які передано в оренду або концесію: ТОВ "Луганськвода", філії "Інфоксводоканал" м. Одеса, ТОВ "Водне господарство" м. Кіровоград;

- про хід виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки.

За результатами розгляду зазначених питань та згідно з рішеннями колегії Мінжитлокомунгоспу за пропозицією Міністерства Кабінетом Міністрів України доручено зацікавленим центральним органам виконавчої влади, Київським міській та обласній держадміністраціям розглянути в установленому порядку питання щодо вирішення подальшого фінансування із державного бюджету будівництва Головного міського каналізаційного колектора, реконструкції Бортницької станції аерації та виділення земельних ділянок для будівництва додаткових мулових майданчиків.


14 серпня 2008 року в Міністерстві було проведено нараду з питання розроблення регіональної програми «Питна вода» м. Києва за результатами якої листом на ім’я Голови КМДА Черновецького Л.М. були надані пропозиції щодо прискорення розроблення зазначеної Програми та вирішення ряду інших проблемних питань водозабезпечення м. Києва.

Узагальнено та підготовлено інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки та відповідних регіональних програм.

Управлінням водопровідно-каналізаційного господарства постійно здійснюється моніторинг передачі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства в оренду, концесію тощо на стадії прийняття рішення.


Начальник Управління

водопровідно-каналізаційного

господарства В.П. Рудий


Вик. Лисак Н.А.

207-19-46