refik.in.ua 1Директору БСШ № 16 м. Бердянська

Кондратюку М.А.

_________________________________________

_________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові батька, який пише заяву),

який (яка) мешкає за адресою:

вул._____________________________________

телефон:_________________________________


заява.

Прошу прийняти мого (мою) сина (доньку)____________________________________________

в 1 клас. (Прізвище, ім’я)

1. Відомості про батьків: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) де, ким працює, робочий телефон:

Батько:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Мати: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. В сім’ї ______ дітей (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, де навчається)________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Майбутній першокласник (не ходив в д/с) ходив в д/с №____


«___» _________ 20____р. ___________________

(підпис)

_______________________________________________________________________________________